Jesus Leth fortalt


LÆRERKURSUS

Jesus - manden med de mange ansigter

Vi inviterer til lærerkursus for ALLE interesserede lærere. Det skal handle om Jesus-figuren i de fire evangelier. Musiker og forfatter Kristian Leth vil i sit oplæg sætte særligt fokus på forståelsen af Jesus, både i evangelierne og gennem historien. For hvilke forskellige billeder af Jesus tegnes der i evangelierne? Er Jesus Gud eller Guds udsending, eller hvordan løses ligningen Jesus og Gud i Bibelen og i eftertiden? Hvad sker der med kristendommen, når teksterne ikke er enige? Hvordan og hvorfor er Jesus-figuren fortsat genstand for fortolkning?  

Mange kender måske Kristian Leth fra P1-podcasten Bibelen Leth fortalt, hvor han sammen med journalist Lauge Hendriksen gennemgår Bibelen og dens betydning. Kristian Leth vil derfor også komme ind på, hvorfor han mener Bibelen er verdens vigtigste bog.  

Foredraget tilbydes til både gymnasielærere og udskolingslærere i grundskolen i forbindelse med forløbet Ham der Jesus - #Mandenmeddemangeansigter. Foredraget sætter Jesus-figuren og Bibelen ind i en bredere religionsfaglig og historisk sammenhæng. Som afslutning på oplægget vil der være spørgsmål, diskussion og en workshop mhp. praktiske greb i undervisningen, for dem, der har lyst. 

Dato: 28 august 2023

Sted: Christianskirken, Christian X's Alle 120, 2800 Kongens Lyngby

Tid: Mandag d. 28. august 2023, kl. 14.00 -16.00

Målgruppe: alle interesserede

Tilmeldingsfrist: 15. august