DIT OG MIT


Projektet om Dit og Mit handler om grænser, samt hvad der sker, når man sætter eller overskrider dem. Gennem en række kropslige øvelser – iscenesat af professionelle kampsportsinstruktører, som man aflægger besøg hos, afdækkes grænserne for dit og mit samt mellem dig og mig. Derved erhverver eleverne sig nogle nære erfaringer med grænsebegrebet i relation til alt fra smårapserier af fx hinandens viskelæder over det at have råderetten over sit eget værelse til fx at kunne sige fra, når man føler sig krænket eller intimideret af andre.

I relation til de fysiske øvelser lægges der via billeder og fortællinger op til små filosoferende samtaler om, hvorfor man ikke må sjæle? Hvorfor ejendomsretten er ukrænkelig? Og hvad det vil sige at have en personlig grænse? mv.

Under et tilhørende kirkebesøg arbejder eleverne ud fra genfortællinger af historierne om den brændende tornebusk og Jakob og Esau med Bibelens syn på grænser mennesker imellem og imellem Gud og mennesker. Eleverne får tillige en gennemgang af kirkens rum og opbygning for også at arbejde med synlige og usynlige grænser. Er der usynlige grænser i kirken? Eller må alle gå, hvor de vil?   

Fag: Religion, (idræt) og dansk
Omfang: 10-12 lektioner + kirkebesøg

(Bemærk: materialet udbydes som en klassiker, og der tilbydes derfor ikke judo eller danseundervisning som en del af materialet.