Flag og faner

- religion og symboler i flag og faner


I dette projekt arbejder eleverne med værdier og symboler med afsæt i centraler  bibelske fortællinger, uddrag af Grundloven og FNs erklæring om menneskerettigheder. Desuden elevens egne værdier. Udgangspunktet er symboler i flagene og deres historiske kontekst. Der kan også arbejdes kreativt i samarbejde med faget håndværk og design, hvor eleverne fremstiller flag og faner.

Tilmeldte lærere modtager lærervejledning og et klassesæt af et elevhæfte, hvor der arbejdes med 14 udvalgte flag, og hvor flagene som små klistermærker placeres på et verdenskort. Adgang til hjemmeside med supplerende materialer.

  • Læreren modtager lærervejledning, link til hjemmeside og et klassesæt af elevhæftet med klistermærker
  • Tilbydes hele skoleåret så længe lager haves

Målgruppe: 4. klasse
Fag: Dansk, kristendomskundskab, historie
Omfang: 6-8 lektioner, plus evt. 10 lektioner i håndværk og design
Tilmeldingsfrist: 1. september