Man kan da ikke gå på vandet!?

- Om at læse bibelske tekster med forskellige briller


Verden tager sig forskelligt ud, alt efter hvilke briller man ser den igennem - og sådan forholder det sig også med tekster. Vi ser og læser altid verden fra det sted, vi selv står. Vi ser en del, mens noget andet forbliver skjult. I projektet her præsenteres dette med brillen som metafor for forskellige synsvinkler.

Eleverne arbejder med metaforen som en erkendelseskategori, der illustrerer, at menneskers blik og perspektiv på tilværelsen sjældent er helt ens. Metaforforståelsen leges ind med keglebold og andre øvelser. 

De forskellige perspektiver introduceres i en nyproduceret tegnefilm, hvor en dreng læser fortællingen om Vandringen på søen med tre forskellige briller. Eleverne læser derefter tre andre bibelske tekster med projektets briller og undersøger om brillerne repræsenterer forskellige pointer i teksterne. 

Projektet afrundes med en skriveworkshop designet af forfatter Mette Vedsø.

Via forskellige ord-skulpturer kommer projektets briller i spil og sættes i relation til metaforen VEJ. Alle elever producerer tre skriftlige værker, som viser, at der også altid er flere mulige perspektiver på tilværelsen. 

Målgruppe: 5.-6. kl.
Fag: Kristendomskundskab og dansk
Antal lektioner: 12
Tilmeldingsfrist: 1. september