Hvælvingens hemmeligheder

- Bibelen fortalt gennem kalkmaleriernes hemmeligheder


Vi lever i en visuel kultur, hvor det skrevne ord bliver stærkt udfordret af videoer, lydbøger og podcast. Siden reformationen i Danmark har det skrift domineret i religionen – mens det kropslige, visuelle og sanselige har spillet en mindre rolle. Oven i købet er fortællingerne for mange fjerne og irrelevante. Men vi har taget et formidlingstrick fra billedkulturens storhedstid op igen og piftet det op til nutidsversion.

Undervejs i forløbet lander en kuppel i forskellige steder i Lyngby og Rudersdal, her kan du tage dine elever med ind og se en kort nyproduceret film, hvor middelalderens kalkmalerier vha. animation bliver gjort både forståelige og levende. Eleverne vil opleve at ligge under de hemmelighedsfulde hvælvinger og få en helt særlig filmoplevelse. Kalkmalerierne bruges til at genfortælle Bibelens historier og give nye indblik i spejlinger og sammenhænge mellem det nye og gamle testamente. Efterfølgende vil der på stedet være aktiviteter knyttet til filmens indhold.

Hjemme i klassen får læreren via undervisningsmaterialet hjælp til at udfolde filmens historier og pointer. Først introduceres eleverne overordnet til kalkmalerier og deres samtid, middelalderen. Dernæst findes fem forslag til fordybelsesområder, hvor eleverne vil arbejde med Bibelens kronologi, udvalgte bibelhistorier og få nøgler til at "åbne" kalkmaleriernes hemmeligheder. 
Projektet med alle faserne kan køres i et stræk, men man kan også vælge at bruge fordybelsesområderne som små særskilte undervisningsforløb efterfølgende.
Hjælp dine elever med at afsløre kalkmaleriernes hemmeligheder og giv dem et overblik over sammenhængen mellem de centrale fortællinger i Bibelen.

Målgruppe: 4.-6. kl.
Fag: Kristendomskundskab
Omfang: 5-15 lektioner
Medfølgende aktivitet: Kuppelbesøg i lokal kirke - eller nærliggende kirke med kalkmalerier.