Planlægning af skoleåret 21/22 

I marts og april planlægger vi det kommende skoleår. Vi gør det i forventning om, at meget igen vil kunne lade sig gøre i det nye skoleår.

Hjemmesiden vil derfor i samme periode bære præg af ombygninger og justeringer af det nye skoleårs undervisningstilbud.

Omkring 1. juni håber vi at kunne aflevere en ny og spændende årsplan ude på skolerne. Den skulle gerne lande i den enkelte lærers dueslag. Og så er det bare at bestille til sin klasse. Det gør du som altid her på hjemmesiden.


Why we wear.. - for 2. klasse

-  Et farverigt forløb, der præsenterer børn fra hele verden og deres religioner.     


Sværdets kraft - for 6. klasse

- kamp, kærlighed og kristendom i korsriddertiden

To danske riddere ligger begravet i Jerusalem ??

Læs mere 6. klasse >>> 

 

100% fremmed? - for 7. klasse

... et projekt om kulturel og religiøs identitet

Et antal 5. og 7. klasser vil i kommende skoleår kunne få besøg af to gæstelærere, som medbringer en billedudstilling, der rummer et stort antal billeder af  de mange - 700 000 - danskere med en anden kulturel og religiøs baggrund end en typisk dansk. 

Gæstelærene vil fortælle om deres eget livs identitet og deres møder med dansk kultur, herunder om betydningen af menneskerettighederne og især om betydningen af religionsfrihed.

Læreren kan arbejde videre i klassen via hjemmeside efter klassebesøget af gæstelærerne.

Læs mere 7. klasse >>>

 

BEMÆRK:  Corona-udsat 3-årigt lærerkursus i faget kristendomskundskab begynder i det nye skoleår

Se også:

Flag og faner - for 4. klasse

Børn elsker flag! Gennem dette enkle projekt  for 4. klasse kan du sætte fokus på, hvad  flagene symboliserer: Det som er særligt betydningsfuldt, vores værdier. 3 lektioner og en evt. udbygning i håndværk og design med fremstilling af egne flag og faner.

Læs mere og tilmeld til klasse til projektet.

Læs mere  4. klasse >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Undervisningstilbud til gymnasiet

Folkekirkens skoletjeneste ønsker at støtte dannelsesaspektet i ungdomsuddannelserne og har gennem tæt dialog med gymnasier udviklet undervisningstilbud hovedsageligt inden for den humanistiske fagrække samt biotek, psykolog og samfundsfag. Her på hjemmesiden kan du læse mere om vores tilbud – blandt andet gratis foredragsholdere, undervisningsforløb og lærerkurser.

Du kan velkommen til at kontakte konsulent og gymnasielærer Rikke Winch på telefon 41 28 11 14 , - eller send en mail.

Send mail

 

Hvad gør os til mennesker?

- et undervisningsprojekt, der ruster eleverne til at indgå i aktuelle etiske debatter

 

Hvad gør os til mennesker? Hvilke etiske dilemmaer opstår, når vi teknologisk får mulighed for fx at regulere vores bundethed til kroppen eller optimere vores liv på anden vis? Hvad kan vi? Og hvad bør vi? Og hvordan afspejler vores etiske positioner i debatten vores forskellige syn på, hvad et menneske er?

Læs mere >>>

Etik og liv


 

I dette forløb får eleverne mulighed for at sætte sig ind i grundlæggende problemstillinger inden for bioetik. Gennem fagenes viden og metoder får eleverne indsigt i, hvordan den bioteknologisk forskning rummer den helt centrale problemstilling – hvad kan vi, og hvad bør vi? Hensigten er ikke at føre eleverne frem til specifikke domme, men først og fremmest at de bevidstgøres om de grundantagelser og menneskesyn, som mere eller mindre eksplicit er indlejret i forskellige fagtraditioner og forståelser af (det gode) liv. I forløbet kan indgå et foredrag om bioetik af Mickey Gjerris, der er medlem af Det etiske råd og ansat ved Københavns Universitet.

Se hele projektet her >>>

 

Sorg og krise

 

Et forløb, hvor psykologiske teorier om sorg konfronteres med menneskesyn og vidensformer uden for den etablerede psykologi. 

  • Relevant for psykologi, C- og B-niveau
  • Foredrag ved teaterinstruktør Katrine Wiedemann

Se hele projektet her >>>
 

Religionsfrihed

 

Et forløb, der gennem fagene historie, religion og samfundsfag vil belyse religionsfrihedsbegrebet, dets historie og dets nationale og globale aktualitet.
 

Se hele projektet her >>>

 

Opstandelse

- hvad er det nu lige det er?

 

Forløb i religion (C og B), der gennem leksikale og debatterende artikler samt passager fra Bibelen introducerer eleven for opstandelsesbegrebet. 

Se hele projektet her >>>