Nyheder til grundskolen

Billede fra Lyngby Friskole fra en af årets fire julekoncerter for indskolingen i december.

 

Skoletjenestens tilbud til undervisningen kan ses i oversigt i årsplanen nedenfor, eller de enkelte tilbud kan ses mere udførligt beskrevet under det enkelte niveau og klassetrin her på hjemmesiden, hvorfra du også bestiller materialer og ansøger om events mv.

Klik på årsplanen - se som bladre-pdf


Nyt landsprojekt til skoleåret 2019/2020 for udskolingen

Går det hele ad Helvede til?

-- et projekt om frygt og håb, om dystopi og utopi

Se teaser med Kenneth Bøgh Andersen:

   

Med nyskrevet novelle af Kenneth Bøgh Andersen: "Uegnet" med tilhørende etisk dilemmaspil struktureret som et brætspil.

Materialet kan anvendes forskelligt i 7., 8. og 9. klasse. Se det enkelte klassetrin.

 

Flag og faner

Børn elsker flag! Gennem dette projekt  for 4. klasse kan du sætte fokus på, hvad  flagene symboliserer: Det som er særligt betydningsfuldt, vores værdier.

Læs mere og tilmeld til klasse til projektet.

Læs mere >>>


Religionsfrihed

Materialet religionsfrihed er fra skoleåret 19/20 differentieret til såvel 7. som 8. og 9. klassetrin. Se mere under det enkelte klassetrin.

At lære eleverne de vigtigste principper for ånds- og religionsfrihed er en af de væsentligste dannelsesopgaver i vor tid for at sikre en  demokratisk udvikling i den vestlige kultur, hvor kravet om en fredelig sameksistens stiller stadig større krav forståelse, tolerance, frisind og evne til at skelne mellem krænkelser af religions-friheden og nødvendige begrænsninger af samme religionsfrihed især i det offentlige rum.

Eleverne møder igennem projekterne konkrete eksempler på udfordringer omkring religionsfrihed, sameksistens og demokrati:

  • fiktive eksempler på en lejrskole
  • konkrete eksempler fra medierne
  • religionsfrihedens status i verdenssamfundene
  • FNs rolle og Grundloven

Materialet henvender sig ligeligt til fagene kristendomskundskab, samfundsfag og historie.

Læs mere og tilmeld din klasse til projektet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Undervisningstilbud til gymnasiet

Folkekirkens skoletjeneste ønsker at støtte dannelsesaspektet i ungdomsuddannelserne og har gennem tæt dialog med gymnasier udviklet undervisningstilbud hovedsageligt inden for den humanistiske fagrække samt biotek, psykolog og samfundsfag. Her på hjemmesiden kan du læse mere om vores tilbud – blandt andet gratis foredragsholdere, undervisningsforløb og lærerkurser.

Du kan velkommen til at kontakte konsulent og gymnasielærer Rikke Winch på telefon 41 28 11 14 , - eller send en mail.

Send mail

 

Hvad gør os til mennesker?

- et undervisningsprojekt, der ruster eleverne til at indgå i aktuelle etiske debatter

 

Hvad gør os til mennesker? Hvilke etiske dilemmaer opstår, når vi teknologisk får mulighed for fx at regulere vores bundethed til kroppen eller optimere vores liv på anden vis? Hvad kan vi? Og hvad bør vi? Og hvordan afspejler vores etiske positioner i debatten vores forskellige syn på, hvad et menneske er?

Læs mere >>>

 

Kommer snart!!   Kristendom i dag

Kursus – for lærere i religion (på C- og B-niveau)


Kurset for religionslærer giver viden om og inspirerer til, hvordan man kan bringes kristendommen ind i tidstypiske sammenhænge og problemstillinger. Der gives eksempler på undervisningsforløb på både C- og B-niveau, herunder ideer til feltarbejde og skriftlighed i faget. 


Etik og liv


I dette forløb får eleverne mulighed for at sætte sig ind i grundlæggende problemstillinger inden for bioetik. Gennem fagenes viden og metoder får eleverne indsigt i, hvordan den bioteknologisk forskning rummer den helt centrale problemstilling – hvad kan vi, og hvad bør vi? Hensigten er ikke at føre eleverne frem til specifikke domme, men først og fremmest at de bevidstgøres om de grundantagelser og menneskesyn, som mere eller mindre eksplicit er indlejret i forskellige fagtraditioner og forståelser af (det gode) liv. I forløbet kan indgå et foredrag om bioetik af Mickey Gjerris, der er medlem af Det etiske råd og ansat ved Københavns Universitet.

Se hele projektet her >>>


Sorg og krise


Et forløb, hvor psykologiske teorier om sorg konfronteres med menneskesyn og vidensformer uden for den etablerede psykologi. 

  • Relevant for psykologi, C- og B-niveau
  • Foredrag ved teaterinstruktør Katrine Wiedemann

Se hele projektet her >>>


Religionsfrihed


Et forløb, der gennem fagene historie, religion og samfundsfag vil belyse religionsfrihedsbegrebet, dets historie og dets nationale og globale aktualitet.

Se hele projektet her >>>


Opstandelse

- hvad er det nu lige det er?


Forløb i religion (C og B), der gennem leksikale og debatterende artikler samt passager fra Bibelen introducerer eleven for opstandelsesbegrebet. 

Se hele projektet her >>>