Nyheder til grundskolen

Skoleåret 2019/2020:

  • 1. maj 2019 åbner vi for tilmeldinger til skoleåret 19/20
  • Faglærere modtager brochure fra folkekirkens skoletjeneste i deres dueslag i løbet af maj
  • Al tilmelding foregår fra nu af elektronisk via denne hjemmeside
  • I løbet af foråret 2019 vil en del af siderne på hjemmesiden være under løbende opbygning

Påske 2019

Påsketiden nærmer sig med raske skridt. Omkring 1. marts vil tilmeldte til projekt "påskekuffert" modtage information og materialer:

  

Skam for 7. - 9. klasse

Religionsfrihed

- flere muligheder til undervisningen i dette skoleår

At lære eleverne de vigtigste principper for ånds- og religionsfrihed er en af de væsentligste dannelsesopgaver i vor tid.

Eleverne møder igennem projekterne konkrete eksempler på udfordringerne omkring religionsfrihed, sameksistens og demokrati:

  • fiktive eksempler på en lejrsklole
  • konkrete eksempler fra medierne

Fra januar 2019 tilbyder vi eleverne i ud-skolingen at blive udsendt på en fiktiv rejse rundt i verden for FN-rapportør for religionsfrihed for at tage temperaturen på frihed og krænkelser i vidt forskellige kulturer og religioner.

Læs mere her >>>

   

Undervisningstilbud til gymnasiet

Folkekirkens skoletjeneste ønsker at støtte dannelsesaspektet i ungdomsuddannelserne og har gennem tæt dialog med gymnasier udviklet undervisningstilbud hovedsageligt inden for den humanistiske fagrække samt biotek, psykolog og samfundsfag. Her på hjemmesiden kan du læse mere om vores tilbud – blandt andet gratis foredragsholdere, undervisningsforløb og lærerkurser.

Du kan velkommen til at kontakte konsulent og gymnasielærer Rikke Winch på telefon 41 28 11 14 , - eller send en mail.

Send mail


Hvad gør os til mennesker?

- et undervisningsprojekt, der ruster eleverne til at indgå i aktuelle etiske debatter


Hvad gør os til mennesker? Hvilke etiske dilemmaer opstår, når vi teknologisk får mulighed for fx at regulere vores bundethed til kroppen eller optimere vores liv på anden vis? Hvad kan vi? Og hvad bør vi? Og hvordan afspejler vores etiske positioner i debatten vores forskellige syn på, hvad et menneske er?

Læs mere >>>


Skam og skolekultur

Kursus – for alle med interesse i unge og skolekultur samt lærere i psykologi, religion og dansk 


68’erne frigjorde os fra skammen, men i dag rammer skammen ungdommen som en boomerang. Vi skammer os, selvom vi ikke må. Der er ikke skyldfølelsen, der fylder hos de unge, men følelsen af utilstrækkelighed – af aldrig at være god nok. På lærerkurset stiller Christian Hjortkjær skarpt på, hvad der gik så galt, at vi blive syge af skam? Og gad vide, hvad der er medicinen? 

Undervisningsmateriale om skam til fagene psykologi, religion og dansk udleveres på kurset, hvor der også lægges op til debat om skam i i skolekulturen. 

Læs mere >>>


Kommer snart!!   Kristendom i dag

Kursus – for lærere i religion (på C- og B-niveau)


Kurset for religionslærer giver viden om og inspirerer til, hvordan man kan bringes kristendommen ind i tidstypiske sammenhænge og problemstillinger. Der gives eksempler på undervisningsforløb på både C- og B-niveau, herunder ideer til feltarbejde og skriftlighed i faget. 


Etik og liv


I dette forløb får eleverne mulighed for at sætte sig ind i grundlæggende problemstillinger inden for bioetik. Gennem fagenes viden og metoder får eleverne indsigt i, hvordan den bioteknologisk forskning rummer den helt centrale problemstilling – hvad kan vi, og hvad bør vi? Hensigten er ikke at føre eleverne frem til specifikke domme, men først og fremmest at de bevidstgøres om de grundantagelser og menneskesyn, som mere eller mindre eksplicit er indlejret i forskellige fagtraditioner og forståelser af (det gode) liv. I forløbet kan indgå et foredrag om bioetik af Mickey Gjerris, der er medlem af Det etiske råd og ansat ved Københavns Universitet.

Se hele projektet her >>>


Sorg og krise


Et forløb, hvor psykologiske teorier om sorg konfronteres med menneskesyn og vidensformer uden for den etablerede psykologi. 

  • Relevant for psykologi, C- og B-niveau
  • Foredrag ved teaterinstruktør Katrine Wiedemann

Se hele projektet her >>>


Religionsfrihed


Et forløb, der gennem fagene historie, religion og samfundsfag vil belyse religionsfrihedsbegrebet, dets historie og dets nationale og globale aktualitet.

Se hele projektet her >>>


Opstandelse - hvad er det nu lige det er?


Forløb i religion (C og B), der gennem leksikale og debatterende artikler samt passager fra Bibelen introducerer eleven for opstandelsesbegrebet. 

Se hele projektet her >>>