Hvad skal vi med religion

- Hvad er religion som fysik og biologi ikke er?


I dette projekt afdækkes religion ved at møde tre andre fag: fysik, biologi og samfundsfag. Ved hjælp af filosofiske grundbegreber og naturvidenskabelig viden afgrænses og uddybes forståelsen af religion. 

Hvad er religion, som fysik og biologi ikke er? Hvad er liv, sansning og bevidsthed for noget, og hvad har det med religion at gøre? Hvilken betydning har religion for værdierne i samfundet?

I løbet af projektet kommer eleverne forbi en perlerække af personer: Jesus, Charles Darwin, Pascal, Niels Bohr, Descartes, Galilei, Peter Kemp, Immanuel Kant, K E Løgstrup, Johannes Kepler, Tycho Brahe, Thomas Aquinas, N F S Grundtvig, Jesper Hoffmeyer. 

Projektet indeholder

  • Klassesæt med elevhæfte på 32 sider med opgaver
  • Hjemmeside med digital udgave af elevhæftet
  • Lærervejledning 

Målgruppe: 8.- 9. kl.
Fag: Kristendomskundskab/religion. Mulighed for tværfagligt samarbejde med fysik, biologi og samfundsfag
Omfang:  6-10, plus temaundervisning i 9. klasse
Tilmeldingsfrist: 1. september