AI, robotter og etik - Hjem og hjemlighed - Religionernes dag


TRE LÆRERKURSER:

 

AI, robotter og etik

Kreativ koder og digital kunstner, Andreas Refsgaard, både viser og lader dig prøve teknologiens kreative potentiale på en legende og let tilgængelig facon. Han peger samtidig på de etiske dilemmaer bag teknologien: bias, overvågning, automatisering samt uigennemsigtige beslutninger og algoritmisk skævhed i moderne AI’s “Black box”- natur. Få afmystificeret computeralgoritmer og brugen af kunstig intelligens og få gode eksempler med hjem til arbejdet i klassen

 

Hjem og hjemlighed

Bliv klædt på til forløbet om Karen Blixen ved det forudgående lærerkursus på Rungstedlund med en rundvisning og et oplæg med lektor og afdelingsleder på Pædagogisk antropologi i DPU Ida Wentzel Winther, som har skrevet ph.d. om hjem og hjemlighed.

 

Religionernes dag 2024 

Begrænset antal pladser!  OBS tilmeldingsfrist er d. 1. august 

Tema: Videnskab og Tro

 Forholdet mellem tro og viden er centralt ikke blot i skolens religionsundervisning men også i skolens samlede dannelsesprojekt, fordi det er med til at afklare, hvordan man kan forstå såvel sig selv som omverdenen. Hvad kan henholdsvis naturvidenskaben og teologien bidrage med til forståelse af livet og verden? Hvad kan man få viden om, om hvad er overladt til troen? Det er nogle af de spørgsmål, der på dagen vil blive kastet lys over.

Med den tyske sociologiprofessor Hartmut Rosas seneste udmeldinger om, at han på trods af sin forankring i Frankfurterskolen har fundet stor inspiration i teologien til sine kulturanalyser, og at samfund i hans optik har brug for religion, er der skabt rum for at teologi og religiøsitet kan indgå i den offentlige diskurs.

Og med oprettelsen af et særligt center til forskning i forholdet mellem videnskab og tro på Københavns Universitet i efteråret 2023 har det været oplagt at afholde dette års udgave af Religionernes Dag i samarbejde med centeret over den grundlæggende tematik om videnskab og tro.

Dagen vil byde på oplæg om bl.a. økoteologi, sundhed, meningsbegrebet og resultaterne af en stor undersøgelse om danskernes behov for åndelighed samt belysning af et konkret undervisningsforløb om en videnskabelig og en religiøse belysning af forholdet mellem dyr og mennesker.        

HVOR OG HVORNÅR: Tirsdag d. 27. august kl. 10 - 16 på Københavns Universitet

AI, ROBOTTER OG ETIK:

Målgruppe: Lærere
Hvor: Stavnsholt kirke i Farum
Hvornår: d. 30. september 2024 kl. 14 -16.30 Tilmeldingsfrist: 10. september

 

HJEM OG HJEMLIGHED:

Målgruppe: Lærere

Hvor: Rungstedlund, Rungsted Strandvej 111, 2960 Rungsted Kyst

Hvornår: D. 16. januar 2025 kl. 13-16

Tilmeldingsfrist: 23. august 2024

 

RELIGIONERNES DAG:

HVOR OG HVORNÅR: Tirsdag d. 27. august kl. 10 - 16 på Københavns Universitet