Hvad er en kirke?

- atmosfære, funktion og historie


 

Supermarkeder, skoler, sygehuse og sportshaller. Pizzeriaer og parkeringspladser. Køkkener, kirker og klasseværelser. Lejligheder og legepladser. Biblioteker og busskure. I alle rum er det muligt at opleve en særlige atmosfære, tale om rummets funktion og finde frem til dets historie. Sådan er det med kirken. Og sådan er det med alle de rum, man kan opholde sig i eller bevæge sig gennem. 

I projektet går eleverne på opdagelse i nogle af alle de rum, de er fortrolige med fra deres hverdag eller kender til fra særlige begivenheder. Sammen stilles der spørgsmål til rummene: ”Hvad bruges de til? Hvilken historie har disse rum? Og hvordan fornemmer jeg rummets stemning? Eleverne skal også undersøge kirkens rum. Det sker gennem et besøg i den lokale kirke, hvor de får mulighed for at opleve kirkerummet sanseligt, lytte til en lydfortælling og tale med præsten om, hvordan mennesker bruger kirkens rum, hvilke historier netop denne kirke gemmer på og hvilken betydning kirken har for såvel individ som samfund. Tilbage på skolen får eleverne et øvelsesbaseret indblik i kirkebygningens arkitekturhistorie, og projektet afsluttes med, at de hver især fordyber sig i en kreativ bearbejdning af stoffet ved at bygge deres egne bud på, hvordan en kirke kunne se ud, hvad den skal kunne bruges til. 

 

 

Om rum og kirkerum: 

Rum kan være gjort af forskelligt stof – de kan være indre og ydre, materielle, mentale, sociale og følte. Kirkerummet er et helt særligt rum – både arkitektonisk, socialt og eksistentielt – i byen og i menneskers liv. I middelalderens landsbyer har kirkens placering i landskabet peget på bygningens centrale betydning for samfundet. Som religiøst rum udgør kirken et særligt rum i livet både for den faste kirkegænger – og for de, der kun kommer i forbindelse med livets overgange som fødsel, konfirmation, bryllup og begravelse. 

  

Til forløbet hører: 

  • Undervisningsvejledning  
  • Kirkebesøg 

 

 

Målgruppe: 5.- 6. klasse

Fag:              Kristendomskundskab og historie 

 

Lektioner:    6  

Udbydes:     Medio januar - juni 

Kirkebesøg: Aftales med den lokale præst eller gennem konsulenten i skoletjenesten mellem 1. september og uge 42