Nyheder til gymnasiet

Download folder med foredragstilbud i anledning af reformationsjubilæet:

Folkekirkens skoletjeneste ønsker at støtte dannelsesaspektet i ungdomsuddannelserne og har gennem tæt dialog med gymnasier udviklet undervisningstilbud hovedsageligt inden for den humanistiske fagrække samt psykologi, samfundsfag og AT. Her på hjemmesiden kan du læse mere om vores tilbud – blandt andet gratis foredragsholdere, undervisningsforløb og lærerkurser.

Du kan velkommen til at kontakte konsulent og gymnasielærer Rikke Winch på telefon 41 28 11 14 , - eller send en mail.

Send mail


Luther og reformationsjubilæet 2017

I forbindelse med reformationsjubilæet tilbyder fem lokale sognepræster foredrag tilpasset gymnasiet. Emnerne er følgende:

 • Luthers liv og lære, ved Bruno Rasmussen, Nærum kirke
 • Danmark og reformationen - 1500-tallet og nu, ved Bruno Rasmussen, Nærum kirke
 • Frihed, lighed og Gud, ved Jørgen Bo Christensen, Lundtofte kirke
 • Den frie eller den trælbundne vilje?, ved Christian Tolstrup, Holte
 • Luther og samfundet, ved Lisa Tikkanen Pagh, Christianskirken
 • 10 spørgsmål om Luther, ved Jørgen Demant, Lyngby kirke

Se mere om de enkelte foredrag her >>>

For aftale om foredrag kontakt Rikke Winch

Send mail >>>


Etik og liv

I dette forløb får eleverne mulighed for at sætte sig ind i grundlæggende problemstillinger inden for bioetik. Gennem fagenes viden og metoder får eleverne indsigt i, hvordan den bioteknologisk forskning rummer den helt centrale problemstilling – hvad kan vi, og hvad bør vi? Hensigten er ikke at føre eleverne frem til specifikke domme, men først og fremmest at de bevidstgøres om de grundantagelser og menneskesyn, som mere eller mindre eksplicit er indlejret i forskellige fagtraditioner og forståelser af (det gode) liv. I forløbet kan indgå et foredrag om bioetik af Mickey Gjerris, der er medlem af Det etiske råd og ansat ved Københavns Universitet.

Se hele projektet her >>>


Sorg og krise

Et forløb, hvor psykologiske teorier om sorg konfronteres med menneskesyn og vidensformer uden for den etablerede psykologi. 

 • Relevant for psykologi, C- og B-niveau
 • Foredrag ved teaterinstruktør Katrine Wiedemann

Se hele projektet her >>>


Religionsfrihed

Et forløb, der gennem fagene historie, religion og samfundsfag vil belyse religionsfrihedsbegrebet, dets historie og dets nationale og globale aktualitet.

Se hele projektet her >>>


Opstandelse - hvad er det nu lige det er?

Forløb i religion (C og B), der gennem leksikale og debatterende artikler samt passager fra Bibelen introducerer eleven for opstandelsesbegrebet. 

Se hele projektet her >>>

Nyheder til grundskolen

Se skoletjenestens undervisningstilbud under indskoling, mellemtrin eller udskoling. Du kan tilmelde dig elektronisk ved hvert tilbud hjemmesiden, - eller du kan downloade nedenstående brochure og tilmelde dig via den.

Tilmeldingsfristen er i de fleste tilfælde 1. september.

Bemærk lærerkurser kan være tidligere.

Se skoletjenestens samlede årsplan til skoleåret 2017-2018:


I 2017 fejres 500 året for reformationens begyndelse

Den 31.oktober er den officielle dag, hvor reformationen tog sin begyndelse med Luthers opslag af de 95 teser, der modsagde den blomstrende afladshandel.

I efteråret 2017 vil reformationen blive fejret på følgende måde:

 • 3. og 4. klasser indbydes til en festlig reformationsfejring i mange lokale folkekirker til et dramastykke over Martin Luthers begivenhedsrige liv som vigtigste element.
 • de folkekirkelige skoletjenester udsender et landsdækkende undervisningsprojekt til 5. - 6. klasse
 • Lyngby-Rudersdal deltager i et regionalt rollespil om reformationen i Danmark i det indre København for udskolingsklasser

Mere info tilsendes skolerne forår 2017

  

Religionsfrihed - rum til at tænke og tro

Den mest betydningsfulde dannelsesopgave i vor tid er måske at lære principperne for fredelig sameksistens. 

Hvad vil religionsfrihed sige i et demokrati?

Det vil et nyt undervisningsprojekt lære eleverne med udgangspunkt i en skolehverdag, hvor eleverne skal være med til at løse konkrete samværsproblemer, hvor religion er involveret. Tag din klasse med på en fiktiv lejrskole. Klassen er multireligiøs. Eleverne konfrnteres bl.a. med fem cases med hver sin udfordring. 

Se mere under materialer til 7./8. klasse eller 9. klasse