Nyheder til gymnasiet

Folkekirkens skoletjeneste ønsker at støtte dannelsesaspektet i ungdomsuddannelserne og har gennem tæt dialog med gymnasier udviklet undervisningstilbud hovedsageligt inden for den humanistiske fagrække samt psykologi, samfundsfag og AT. Her på hjemmesiden kan du læse mere om vores tilbud – blandt andet gratis foredragsholdere, undervisningsforløb og lærerkurser.

Du kan velkommen til at kontakte konsulent og gymnasielærer Rikke Winch på telefon 41 28 11 14 , - eller send en mail.

Send mail


Etik og liv

I dette forløb får eleverne mulighed for at sætte sig ind i grundlæggende problemstillinger inden for bioetik. Gennem fagenes viden og metoder får eleverne indsigt i, hvordan den bioteknologisk forskning rummer den helt centrale problemstilling – hvad kan vi, og hvad bør vi? Hensigten er ikke at føre eleverne frem til specifikke domme, men først og fremmest at de bevidstgøres om de grundantagelser og menneskesyn, som mere eller mindre eksplicit er indlejret i forskellige fagtraditioner og forståelser af (det gode) liv. I forløbet kan indgå et foredrag om bioetik af Mickey Gjerris, der er medlem af Det etiske råd og ansat ved Københavns Universitet.

Se hele projektet her >>>


Sorg og krise

Et forløb, hvor psykologiske teorier om sorg konfronteres med menneskesyn og vidensformer uden for den etablerede psykologi. 

  • Relevant for psykologi, C- og B-niveau
  • Foredrag ved teaterinstruktør Katrine Wiedemann

Se hele projektet her >>>


Religionsfrihed

Et forløb, der gennem fagene historie, religion og samfundsfag vil belyse religionsfrihedsbegrebet, dets historie og dets nationale og globale aktualitet.

Se hele projektet her >>>


Opstandelse - hvad er det nu lige det er?

Forløb i religion (C og B), der gennem leksikale og debatterende artikler samt passager fra Bibelen introducerer eleven for opstandelsesbegrebet. 

Se hele projektet her >>>

Nyheder til grundskolen

I 2017 fejres 500 året for reformationens begyndelse

Den begivenhed vil blive fejret på mange måder i løbet af året med særlig vægt på efteråret. 31.10 er den officielle dag, hvor reformationen tog sin begyndelse med Luthers opslag af sine 95 teser, der modsagde den blomstrende afladshandel.

Til grundskolen vil reformationen blive fejret på følgende måde:

  • 3. og 4. klasser indbydes i mange lokale kirker til en festlig reformationsfejring med et dramastykke over Martin Luthers voldsomme liv som vigtigste element.
  • der udarbejdes et landsdækkende projekt for alle 5. - 6. klasser
  • Lyngby-Rudersdal deltager i et rollespil i det indre København for udskolingsklasser

Mere info tilsendes skolerne forår 2017

Læs mere om reformationen her

  

Religionsfrihed - rum til at tænke og tro

Den mest betydningsfulde dannelsesopgave i vor tid er måske at lære principperne for fredelig sameksistens. 

Hvad vil religionsfrihed sige i et demokrati?

Det tror vi, at elever kan lære, når der tages udgangspunkt i en skolehverdag, hvor eleverne skal være med til at løse konkrete samværsproblemer, hvor religion er involveret. Tag din klasse med på en fiktiv lejrskole. Klassen er multireligiøs. Fem cases med hvert sin udfordring. Hver case er et lille rollespil for fire elever.

Kontakt din skoletjeneste


Se skoletjenestens årsplan i pdf-udgave. 

Værdier og symboler - flag og faner, 4. - 5. klasse

Hvilke værdier betyder noget for os? Og hvad forstår vi egentlig ved begrebet ”værdi”? Hvor kommer vores værdier fra? 

Elevernes arbejde med værdier og symboler udtrykkes gennem et kreativt undervisningsforløb i samarbejde med håndværk og design. Projektet konkretiserer begreberne innovation og entreprenørskab, der fra det nye skoleår skal indgå i alle fag.  

Se hele projektet  >>>


Symbolspillet, 3. - 4. klasse

Hverdagens symboler og religiøse symboler. 36 symbolkort. 

Læs mere >>>


Lignelser i spil, 2. - 4. klasse

Ni af de mest berømte af Jesu lignelser. Kort og godt om lignelser. 36 spillekort. 4 elever pr spil.

Læs mere >>>


Helgi Daner 5. - 6. klasse

Forfatteren Josefine Ottesens seneste historiske roman Helgi Daner er inspireret af sagnet om Holger Danske.  

Eleverne skal med afsæt i Helgi Daners spændende fortælling arbejde med centrale temaer og begreber, der afspejler historien og menneskene i tiden omkring kristendommens indførelse i Danmark.

Tilmeldte klasser modtager en forkortet særudgave på 100 sider. Skoletjenesten afholder en rollespilsdag for et begrænset antal klasser.

Læs mere om projektet >>>

Læs om lærerkursus til Helgi Daner >>>

Tilmeld din klasse >>>

Ansøg om et rollespil til klassen >>>