Lærerkurser 2020/2021

At filosofere med børn - Religionernes Dag 2020

 • tirsdag den 1. september 2020 i Odense
 • heldagskursus på Syddansk Universitet
 • skoletjenesten betaler kursusafgift  for et antal lærere i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner


Over de seneste 10 - 15 år har der i stigende grad været fokus på fænomenet filosofi med børn i folkeskolen - ikke blot i religionsundervisningen, men også i arbejdet med litteratur og i relation til klimaproblematikken.

I religionsundervisningen slog en mere filosoferende tilgang til den religionsfaglige behandling af stoffet allerede formelt igennem med revisionen af faghæftet til skoleloven i 1993. Her blev den livsfilosofiske tilgang gjort til omdrejningspunkt for undervisningen, men den havde sin forløber i den såkaldte livsspørgs-målsundervisning, som der op gennem ’80-erne via inspiration fra Sverige var blevet eksperimenteret med.

Siden er der dog sket meget inden for området at filosofere med børn og forskellige traditioner har etableret sig i landskabet. Det er denne vifte af tilgange  med konkrete eksempler, som Religionernes Dag 2020 handler om.

Program

 • 09:30:Morgenkaffe m. brød
 • 10:00:Velkomst v. John Rydahl, Religionslærerforeningen
 • 10:05:Hvad er filosofi med børn? Muligheder og udfordringer ved lektor Caroline Schaffalitzky (SDU)
 • 10:40:Spørgsmål
 • 10:50:Undervisning som et rum for undren v. cand.pæd.fil. Louise Nabe-Nielsen (Rum for undren)
 • 11:20:Spørgsmål
 • 11:30:Kaffepause
 • 11:50:Workshops 1 om filosofi med børn i praksis v. Syddansk Universitet, Filosofipatruljen, Rum for undren, samt Religionslærerforeningen.
 • 12:30:Frokost og udstilling
 • 13:30:Præsentation af den tyske filosof Ekkehardt Martens’ tilgange til filosofi med børn v. lektorerne Inger Toftgaard Barrett og Marlene Printz Jellesen (UCN)
 • 14:00:Spørgsmål
 • 14:10:Workshops 2 om filosofi med børn i praksis v. Syddansk Universitet, Filosofipatruljen, Rum for undren, samt Religionslærerforeningen. 
 • 14:50:Kaffepause
 • 15:10:Filosofi med børn vs. traditionel tilgang i religionsundervisningen ved post.doc Søren Sindberg Jensen (SDU)
 • 15:45:Spørgsmål
 • 15:55:Tak for i dag

Den enkelte lærer sørger selv for transport. Skoletjenesten vil sende rejseforslag og vejledning til deltagende lærere, og foreslå et fælles rejsetidspunkt til og fra Odense.

Tilmeld lærerkursus >>>

Bemærk at tilmeldingsfristen til Religionernes Dag er den 30 juni kl. 12.

Læreren får svar pr mail om optagelse onsdag den 1. juli.

 

4-årigt grundkursus i faget kristendomskundskab
Del 1 skoleåret 2020/21
ETIK OG LIVSFILOSOFI

Det 4-årige kursusforløb følger kompetenceområderne i Fælles Mål 2019:

 • Del 1, skoleåret 20/21: Etik og livsfilosofi
 • Del 2, skoleåret 21/22: Bibelske fortællinger
 • Del 3, skoleåret 22/23: Kristendom
 • Del 4, skoleåret 23/24: Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser

Kurset afvikles hvert skoleår over tre eftermiddage fra kl. ca 12.45 - 15.45.

Kurset er som udgangspunkt et fireårigt forløb, men i den udstrækning, der er ledige pladser, vil lærere kunne tilmelde sig det enkelte år.

Kursusdatoer er pt. ikke fastlagt. Kursusstedet bliver en lokalitet i Kgs. Lyngby.

 

KURSUSOPLÆG

Se det samlede kursusoplæg i overskrifter over de enkelte lektionerReligionsfrihed - kursus og fælles forberedelse

- åndsfrihed, demokrati og sameksistens

Indhold:

En hverdags eftermiddag fx fra 14-16 på den lokale folkeskole vil typisk forløbe således:

 • Foredrag 40 minutter om
  • brændpunkter i sammenstødet mellem religion og samfund
  • religionsfrihedens dokumenter og konventioner
  • børnekonventionen
  • differentiering af krænkelser af religionsfriheden
  • nødvendige begrænsninger af religionsfriheden
  • det offentlige og det private rum
  • quiz din vurderingsevne
 • Forfriskning
 • Gennemgang af materialer
  • 7. og 8. klasse: indledende øvelser, fem lejrskole-cases, elevtekster og begrebskort, samt den digitale hjemmeside: "På digital mission i verden for FNs agentur for religionsfrihed".
  • 9. klasse: Tema i religionsfrihed i kulturfagene, 3 fagtekster
 • Fælles forberedelse af emnet religionsfrihed i udskolingsklasser eller af tværfaglige emnedage

En lærergruppe i udskolingen (mormalt min. 8 lærere) er velkommen til at rette henvendelse til skoletjenesten om et lokalt kursus i religionsfriheddirekte på skolen, fx i relation til den af ministeriet fastsatte nationale temauge 12 om "fællesskab, demokrati og medborgerskab".

Søg om et lærerkurset >>>