Supplerende materialer eller inspiration til 9. klasse

Den mest elementære viden

Siden indeholder filer, tekster og billeder disponeret ud fra 16 temaer, der bredt dækker kristendomsfagets fire kompetenceområder med elementær viden og forståelse af vigtigste begreber og sammenhænge

Download filer

Hvert tema afsluttes med en visualiseret begrebsøvelse, øvelse i kronologi, begrebssystematik eller lignende.

  

Livsfilosofi og etik

1: Hvad vil det sige at være et menneske

2: Hvad er det gode liv?

3: Tro og viden, naturvidenskab og religion

4: Gud - guder. Sandhed og religion

Bibelske fortællinger

5: Begyndelse og urhistorie

6: Lignelser og Guds Rige

7: Mirakler og påsken

8: Evangeliernes Jesusfortælling

Kristendom

9: Bibelen, historie og forkyndelse

10: Kirkehistorien og dens personer

11: Kirker og ritualer

12: Trosbekendelser og kunst

Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser

13: Øst-religioner, hinduisme og buddhisme

14: Islam

15: Ikke-kristen livstolkning

16: Værdier og religion. Individ og samfund.