Nyheder til skoleåret 2018/19

Samme religion - forskellige udtryk

Projektet introducerer eleverne for fire kristne kirkesamfund, - såvel historisk som aktuelt i Danmark i dag: Den danske folkekirke, Den katolske kirke, Den ortodokse kirke og Pinsekirken (Mosaik). Materialet er forankret i Fælles Mål og bidrager desuden til elevernes forståelse af forskellighederne i dansk kultur. Materialet giver et autentisk billede af de fire kirkesamfund og indblik i deres aktuelle status i Danmark, samt historiske tilblivelse. 

Materialet tager afsæt i nadverfortællingen, som er det fælles udgangspunkt for de fire kirkers nadverritualer og af deres fortolkning af nadveren. På den tilhørende hjemmeside findes en systematisk samling af videoer optaget med præsten i de fire kirker, som forklarer kirkens syn på følgende emner: synet på præsteembedet, på gudstjenesten, nadveren, kirkerummet, jomfru Maria og præstens tøj.  

Projektet består af 4 faser: 

 • Fase 1: Kristendommens historie (1 lekt.)
 • Fase 2: Ritualer og sakramenter (1 lekt.)
 • Fase 3: Den danske folkekirke (1. lekt.)
 • Fase 4: Kristne retninger (3. lekt.)
 • Fase 5: Fremlæggelse (1 lekt.) 

I alt 7 lektioner

Periode: Fra oktober 2018

Tilmeld din klasse >> 


8. - 10. klasse: SKAM

Hvad er skam, hvordan opstår skam, og hvordan kan skammen opløses? Disse spørgsmål sættes der fokus på i dette undervisningsmateriale, som tager afsæt i den populære norske tv-serie SKAM, der skildrer en gruppe teenagere i Oslo. Præstationspres, digital shaming, ensomhed og spiseforstyrrelser er nogle af de problematikker seriens karakterer konfronteres med, og som vækker følelsen af skam. Eleverne analyserer udvalgte afsnit med særligt fokus på seriens bud på, hvordan skammen kan opløses.  

Projektet er primært et filmprojekt til faget dansk, men kan desuden sættes ind i en kristendomsfaglig sammenhæng, hvor eleverne arbejder med Bibelens og kristendommens forståelse af skam, samt med synet på begrebet skam i andre religioner.  

Projektet kræver unilogin til afsnittene af serien Skam. 

Deltagende lærere modtager undervisningsoplæg med lærervejledning og link til side med supplerende materialer.

Fag: Dansk og kristendomskundskab, 6 lektioner. 

Materialet kan anvendes fra november 2018 

Tilmeld din klasse >>

LÆRERKURSUS

Du har mulighed for at tilmelde et lærerkursus til projektet.

Læs mere om kurset >>


Nyheder til skoleåret 2018/19

7. - 10 klasse: Klædt på til sorg

Lige som døden er et ufravigeligt vilkår i livet, så er sorgen det også. Ingen kommer gennem livet uden at opleve sorg? Men oplevelsen af sorg og dens enkeltes udtryk for sorg kan være meget forskellig. Nogle udtrykker sorgen i sprog og musik, andre igennem ritualer og andre igen gennem klædedragten.

Klædt på til sorg tager sit udgangspunkt i den tekstile sørgemode i Danmark, hvor eleverne stifter bekendtskab med tøjmoden i forbindelse med død og begravelse fra 1400-tallet og frem til i dag. Modebilledet bliver således indgangen til at tale om, hvordan man historisk set har haft et fælles sprog, ritualer og traditioner for, hvordan man udtrykte sin sorg. Gennem historiske perioder bevæger eleverne sig til nutidens forskellige udtryk for sorg. Her arbejder de med cases og interviews med mennesker tæt på sorg – bl.a. en forfatter, en sygehuspræst, en imam og en ung pige, som har mistet sin far. Til projektet hører en stor plakat påtrykt: Livets landskab. Plakaten bliver gennemgående i elevernes opgaveløsning og casearbejde. Eleverne skal endvidere analysere et nyskrevet essay af Rebecca Bach-Lauritsen, og kan gennem et besøg i den lokale folkekirke få indblik i kirkens ritualer i forbindelse med død og begravelse.  

Eleven får således viden til samtalen om, hvordan et menneske i sorg oplever livet, ensomheden og kontakten til omgivelserne. Eleverne skal afslutningsvis innovere over, hvordan man kan bidrage til et fælles sprog, hvor den, der er i sorg, kan mødes i samtale med dem, der står uden for sorgen. 

FAKTA: Hvert år mister ca. 7000 børn og unge en far, en mor eller en søskende. Fælles for mange af dem er, at de oveni deres sorg, oplever en meget stor ensomhed. Deres venner, lærere og pædagoger synes, at det er svært at vide, hvad man skal sige. Mange er bange for at gøre noget forkert i situationen. Og bange for at gøre den, der har mistet, endnu mere ked af det? 

Trin: 7. -10. klasse.10-12 lektioner Periode: fra oktober 2018

Fag: Kristendomskundskab, dansk og evt. UUV.

Tilmeld din klasse >>

Du har mulighed for at tilmelde dig et lærerkursus en eftermiddag i tilknytning til projektet.

Læs mere om kurset >>


7. - 9. klasse: Esbjergevangeliet

Kunstneren Erik Hagens afsluttede I 2005 sit 40 meter lange kunstværk Esbjergevangeliet. Værket er et danmarksbillede, der spejler nutiden. Det var egentligt underligt, at netop han skulle tænke på at bruge Bibelen i sit billede. For han mente ikke, at han troede på Gud og kom heller ikke meget i kirken – men alligevel var det for ham, som om Bibelen havde en særlig fortælling, som han måtte bruge. 

Værkets mylder af konkrete billeder med mange symbolske betydninger er digitaliseret og bearbejdet til skolebrug. 24 delelementer af værket er bearbejdet til brug i undervisningen. Materialet består desuden af såvel en danskfaglig, en kristendomsfaglig og en billedkunstfaglig vejledning, videogennemgang af 5 billedudsnit, mange elevopgaver og et indblik i kunstnerens værksted og inspirationskilder. 

UDSTILLING AF ESBJERGEVANGELIET

Skoler, der satser bredt på at bruge kunstværket i undervisningen er velkommen til at henvende sig til skoletjenesten. Vi har mulighed for et låne en reproduktion af billedtæppet (30 meter langt i 4 stykker) og hænge det op et velegnet sted på skolen i 1-2 uger (Her vil 3. og 4. klasse også kunne være med). 

Tidsforbrug fra 5 lekt./fag. Der kan arbejdes uafhængigt i de tre fag, og et samarbejde anbefales.

Tilmeld din klasse >>

Kontakt skoletjenesten for udstilling af billedtæppet >>

Religionsfrihed - flere muligheder i kommende skoleår

 • Kristendomskundskab/religion
 • Samfundsfag
 • Historie
 • Cases til gruppearbejde
 • 2 hjemmesider
 • Fagtekster til opgivelser

Materialet religionsfrihed er blevet udviklet over flere år og tilbydes til

skoleåret 2018/19 både i den tidligere version A til brug fra medio september og desuden i en ny web-baseret version B til brug fra januar 2019.

Materialet er anbefalet af undervisninsministeriet til brug i den nationale emneuge 12 over emnet: fællesskab, demokrati og medborgerskab.

A-versionen:

Religionsfrihed - rum til at tænke og tro

Alle tekster kan hentes online fra medio september 2018

 • 7./8. klasse: (Del 1) Indledende øvelser, grundlæggende elevlæsetekst, 6 fiktive cases til gruppearbejde over religiøse dilemmaer på en lejrskole, begrebskort over religionsfrihed, demokrati og sameksistens, 6 real-life cases
 • Kun for 9. klasse: Grundigt materiale (Del 2) med pdf-filer til download til hver af fagene kristendomskundskab, samfundsfag, historie mhp. at klassen vælger religionsfrihed som et af deres temaer. - Læreren udvælger enkelte dele fra materialets første del, der ellers i sin helhed er lavet til 7./8. klasse
 • Trykt vejledning til læreren.
 • Timeforbrug vil afhænge af flere valg. Fra 6 - 20 timer

B-versionen:

Religionsfrihed - verden rundt. 

Den nye IT-baserede version vil være klar fra januar 2019

 • I 2016 besøgte FN’s rapportør for religionsfrihed for første gang Danmark og udfærdigede en rapport om religionsfrihedens tilstand i Danmark. I denne B-version af religionsfriheds- projektet inviteres eleverne af FN’s nye rapportør til på lignende vis at rejse rundt i verden for at tage temperaturen på religionsfriheden og rapportere til FN’s sikkerhedsråd. Det sker på en nyudviklet IT-platform, hvor der vekselvirkes mellem arbejdet ved computeren og gruppedrøftelser om etiske dilemmaer, samt fælles opsamlinger i klassen.
 • Som afslutning på forløbet skal eleverne med afsæt i en drøftelse af religionernes betydning give deres bud på, hvad der skal til for at skabe fredelig sameksistens mellem mennesker og grupper med forskellig religiøs baggrund og religiøs praksis.
 • Religionsfriheden krænkes rundt om i verden og der findes mange af eksempler på, at repræsentanter for alle de store religioner både står som krænkere og som krænkede. Det er netop dette eleverne skal arbejde med i projektet – religionsfriheden som en grundlæggende rettighed og overtrædelser af den.
 • Timeforbrug 10-12

Kontakt gerne Poul Astrup omkring valg af materialer til din klasse eller årgang - eller tilmeld dig eftermiddagskursus/fælles forberedelse herunder, hvor materialets muligheder bliver fremlagt. 

Tilmeld din klasse >>

(Skriv gerne nederst på tilmeldingen, hvilken version, du ønsker til din klasse)

Lærerkursus/fælles forberedelse til undervisningen i religionsfrihed afholdes i efteråret på Trørødskolen og på Virum skole.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig >>