9. klasse 

"Hyggeracisme eller krænkelseskultur - hvor går grænsen?"

- klassebesøg fra Det jødiske informationscenter

- oplæg til aktuel forståelse af religionsfrihed

- oplæg, cases og debat

 • Kristendomskundskab
 • Udbydes i ugerne 44, 45, 46, 47, 48 (2020)
 • Mandage og torsdage
 • Én klasse ad gangen
 • Hvis mere end én klasse tilbydes arrangementet på samme skole, skal gæstelærerbesøgenede ligge i forlængelse af hinanden
 • Begrænset antal pladser. Ansøg om gæstelærerbesøget på linket under programmet nedenfor

Etnolog Emma Feil

Program for klassebesøget, 2 lektioner

1. lektion af 45 min
Lektionen består i undervisning om, hvad det vil sige at være jøde i Danmark i dag. Der iblandt hvad man tror på, og hvordan man praktisere sig tro, men også hvilke udfordringer det kan have at identificere sig med og som en religiøs minoritet. Lektionen tager udgangspunkt i idealet om  religionsfriheds, og inddrager eksempler på, hvilke konsekvenser der medfølger når religionsfriheden bliver undermineret.

2. lektion af 45 min
Lektionen udformes som en workshop under titlen "Hyggeracisme eller krænkelseskultur - hvor går grænsen?". Workshoppen er opbygget af forskellige cases som alle præsenterer et dilemma, som eleverne skal diskuterer. Casene tager udgangspunkt i vedkommende og aktuelle situationer, som eleverne kender og kan relatere til. Som introduktion til workshoppen præsenteres eleverne for Grundlovens paragraf 67 og 77 om religionsfrihed og ytringsfrihed og i Straffelovens paragraf 266b, også kaldet racismeparagraffen, som alle skal danne ramme for de forskellige diskussioner.  

Klassebesøget er tænkt som første fase af et tema i 9. klasse over religionsfrihed. Se mere om religionsfrihed som muligt tema under nærværende tekst.

Ansøg om gæstelærerbesøg >>>

 

Religionsfrihed som tema i 9. klasse

- konventioner, demokrati og sameksistens

 • Historie, samfundsfag, kristendomskundskab
 • Hjemmeside med intro, videoer mv.
 • Pensumtekster til eleverne (filer) til hvert af de tre kulturfag
 • 3-5 lektioner pr kulturfag
 • Tilbydes hele skoleåret

Undervisningsskitse

 • Introduktion: 1-2 lektioner: Introduktion, som dækker alle tre kulturfag, herunder en udfordrende quiz som lærer eleverne at skelne mellem diskrimination, chikane, forfølgende og nødvendige begrænsninger af religionsfriheden i et demokrati
 • Faglige forløb i kristendomskundskab, samfundsfag og historie. Indhold heraf:
 • Kristendomskundskab: Systematisk gennemgang a 3 A4-sider pr religion, herunder ateisme som livssyn. Elevopgaver, arbejdsark og quiz, som træner paratviden og sammenligning af religionerne
 • Samfundsfag og/eller historie: Gennemgang og statistik over religionsfrihedskrænkelser og -krænkede i verden nu og historisk set i forhold til de seks religioner/livssyn. Religionsfrihedens historiske fundament, Grundloven, -ismerne, FNs konventioner. Elevopgaver og kopiark.

Tilmeld din klasse >>>

 

Tilmeldte lærere modtager lærervejledning og link til hjemmeside, hvorfra elevtektster downloades til elevernes devises.

Lærerkursus/fælles forberedelse til undervisningen i religionsfrihed kan også i skoleåret 20/21 arrangeres på den enkelte folkeskole, hvis et større antal lærere i udskolingen går sammen om undervisning i religionsfrihed. Skoletjenesten har adskillige materialer, som kan støtte undervisningen.

Se lærerkursus >>>


 

At være et menneske

- de mest betydningsfulde ord om den indre menneskelighed

- menneskets ensomhed og betydningen af mening

- livserfaringer om at være et menneske

 

 • Kristendomskundskab
 • Velegnet tema i 9. klasse
 • 7 delemner, som alle kan være udgangspunkt for eleverne individuelle projekt over det valgte tema
 • 7 introduktionsvideoer af ca. 3 minutter
 • 7 ppt-foredrag af ca. 15 minutter
 • 7 fordybelsestemaer til det selvstændige elevarbejde
 • Min. 4 fælleslektioner
 • Tilbydes hele året

De syv delemner er:

 1. Bevidsthed
 2. Enhed og forskellighed
 3. Ansvar og forandring
 4. At være et hjerte
 5. Mening og lykke
 6. Den religiøse dimension
 7. Smerte og lidelse

Ved tilmelding modtager læreren:

 • Link til hjemmeside
 • Lærerhæfte med kopier af alle powerpointpræsentationer og fordybelsestemaer
 • Samtalekort til den fælles undervisning i perioden før udtrækning af prøvefag og den personlige opgaveskrivning
 • Fordybelsestemaerne er tænkt som et støttende materiale i under den personlige opgaveskrivning 

Tilmeld din klasse >>>


 

Hvor har vi vores holdninger fra? 

- hvorfor må man ikke slå et menneske ihjel, når man godt må slå et dyr ihjel?

- er der en mening med verden?

- er det guddommelige én, intet eller mange?

Forstå den vestlige tænkning om mennesket, verden og det guddommelige ud fra grundlaget i den jødiske mytologi .

 • Kristendomskundskab
 • Introducerende videoer til klasseundervisning:
  • den jødiske skabelsesberetning
  • jødedommens betydning for den vestlige verdens værdier
 • Klassen arbejder derefter i fra et elevhæfte, enten digitalt eller i papirudgave med især disse problemstillinger
  • Modstanden imod skabelsesberetningens før-videnskabelighed og mærkelige symbolik
  • Forstå skabelsesberetningens skabelon og syvtalssymbolik
  • Afdæk skabelsesberetningens religiøse postulater om mennesket, verden og Gud
  • Sammenlign værdierne med dine egne
  • Hvilke holdninger kommer alligevel fra skabelsesberetningens gamle og mærkelige tekst? - og hvilke gør ikke?
  • Kilder til holdninger og værdier i samfundet i dag
 • 4-6 lektioner
 • Tilbydes fra 1. oktober 2020

 

Tilmeldte klasser modtager:

 • Link med adgang til hjemmeside
 • Et klassesæt med elevhæfter


Se tidligere projekter

Bestil så længe lager haves

Gå til bestilling >>>