9. klasse - 3 faglige temaer

Religionsfrihed - tema til hvert af de tre kulturfag

- konventioner, demokrati og sameksistens

 • Historie, samfundsfag, kristendomskundskab
 • Hjemmeside med intro, videoer mv.
 • Pensumtekster til eleverne (filer) til hvert af de tre kulturfag
 • 3-5 lektioner pr kulturfag
 • Tilbydes hele skoleåret

Undervisningsskitse

 • Introduktion: 1-2 lektioner: Introduktion, som dækker alle tre kulturfag, herunder en udfordrende quiz som lærer eleverne at skelne mellem diskrimination, chikane, forfølgende og nødvendige og demokratiske begrænsninger af religionsfriheden
 • Faglige forløb i kristendomskundskab, samfundsfag og historie. Hele tekstmaterialet til 9. klasse er samlet i Del 2, som indeholder følgene til de tre kulturfag
  • Kristendomskundskab: Systematisk gennemgang a 3 A4-sider pr religion, herunder ateisme som livssyn. Elevopgaver, arbejdsark og quiz, som træner paratviden og sammenligning af religionerne
  • Samfundsfag og/eller historie: Gennemgang og statistik over religionsfrihedskrænkelser og -krænkede i verden og historisk i forhold til de seks religioner/livssyn. Religionsfrihedens historiske fundament, Grundloven, -ismerne, FNs konventioner. Elevopgaver og kopiark.

Tilmeld din klasse >>>


Lærerkursus/fælles forberedelse til undervisningen i religionsfrihed afholdes i efteråret 2019 på lokale folkeskoler.

Se lærerkursus >>>


Går det hele ad Helvede til?

... et projekt og frygt og håb

 • Dansk, kristendomskundskab
 • Lektionsantal: Dansk 6-8 lektioner. Kristendomskundskab 4 lektioner
 • Udbydes fra 1.10.2019
 • Tilmeldte lærere modtager: Novelle, brætspil (2-3 lektioner), mulighed for et kirkebesøg, adgang til hjemmeside med digitalt bibliotek
 • Adgang til instruktionsvideo om brætspillet
 • Prøveoplæg til faget ??? er en del af materialet
  Lærerkursus med bl.a. Kenneth Bøgh Andersen den 10. september 13-16 om begreberne frygt og håb. Afholdes i Lyngby!

Se lærerkursus >>>

 

   

Går det hele ad helvede til? Er der overhovedet nogen, der tør håbe på noget? Eller går det ligefrem bedre end nogensinde før?  

Spørgsmål som disse danner udgangspunkt for dette landsdækkende projekt, der zoomer ind på den frygt for fremtiden, der synes allestedsnærværende både i nyheder, film, litteratur og samfund. Dystopierne er over os, og de er både skræmmende og fascinerede, men hvorfor fylder utopierne og håbet så lidt? 

Projektet er både dansk- og kristendomsfagligt og inviterer til en refleksion over frygten og håbets betydning for den måde, mennesker lever deres liv på. Derfor går begrebsparret frygt og håb hånd i hånd i projektet, hvor eleverne skal arbejde med såvel dystopier og utopier som forestillinger om paradis og helvede i kristendom og islam - fortællinger der siger noget om, hvad mennesker har frygtet og håbet før og nu.  

Eleverne introduceres til den dystopiske genre med en ny novelle skrevet til projektet af Kenneth Bøgh Andersen. Novellen baserer sig på romanen “De Hvide Mænd” og skildrer et samfund præget af kontrol og præstationsræs. Universet udfoldes yderligere i et nyproduceret brætspil, hvor eleverne bliver udsat for forskellige etiske dilemmaer, og hvor de skal forsøge at balancere deres egen overlevelse med hensynet til andre mennesker. Projektet indeholder også en hjemmeside med et digitalt bibliotek med eksempler på dystopier, utopier, helvede og paradisforestillinger samt et kirkebesøg.

I hver af projektets faser indsamler eleverne materiale til et endeligt produkt, hvor de skal give deres egne tanker om frygt og håb et kreativt udtryk.

Didaktisk: Til 9. klasse gives disse anbefalinger:

 • Til dansk anbefales det især at arbejde med novellen "Uegnet", begreberne dystopi og utopi, det etisk baserede brætspil og det afsluttende kreative produkt.
 • Til kristendomskundskab anbefales det især at arbejde med begreberne frygt og håb, og Paradis og Helvede. Materialet indeholder bl.a. tekster fra Bibelen og Koranen om Paradis og Helvede.

Tilmeld din klasse >>>


Hvad vil det sige at være et menneske?

- individ, fornuft, vilje, følelse, ansvar, skyld, godhed, angst, mening

 • Kristendomskundskab
 • Introducerende videoer
 • Fem powerpoint-præsentationer med indtalte forklaringer til fælles- eller individuel undervisning:
  • virkelighedens hierarki
  • individ
  • fornuft, vilje, følelse
  • ansvar, skyld, godhed
  • angst, mening
  • guddommelighed
 • Min. 4 lektioner
 • Tilbydes fra 15. september

Lektion 1: Klassen ser introvideoen "Mennesket som stof og ånd" på 30 minutter og derefter beslutter hver elev sig for, hvilket af de 9 delemner, i hvilken man ønsker at fordybe i efterfølgende lektioner

Lektion 2 og 3 (minimum): Enkeltvis eller i smågrupper fordyber eleverne sig i et delemne, herunder ser og hører en af powerpoint-præsentationerne, læser, googler og forbereder en fremlæggelse for klassen.

Lektion 4: Fremlæggelse

Ved tilmelding modtager læreren link til hjemmeside med video og powerpoint-præsentationer.

Tilmeld din klasse >>>Hvor har vi vores holdninger fra? 

- sansning, videnskab, intuition og myter

 • Kristendomskundskab
 • Introducerende videoer til klasseundervisning:
  • den jødiske skabelsesberetning
  • jødedommens betydning for den vestlige verdens værdier
 • Tre powerpoint-præsentationer med indtalte forklaringer til fælles- eller individuel undervisning
  • skabelsesberetningen: sansning og naturvidenskab
  • menneskesyn - skabelse og syndefald
  • myternes sandhed - eksistensens grundfortællinger
 • 3 - 4 lektioner
 • Tilbydes fra 15. november

Lektion 1: Klassen ser videoen: "Den vestlige kulturs  jødiske grundholdninger".

Lektion 2 - 3: Klassevis, gruppevis eller enkeltvis fordyber eleverne sig i en eller flere af de tre powerpointpræsentationer., herunder besvarer fordybelsesspørgsmålet.

Evt. lektion 4 Læreren beslutter evt.  fremlæggelse gruppevis for klassen.

Tilmeld din klasse >>>


Se tidligere projekter

Bestil så længe lager haves

Gå til bestilling >>>