8. klasse

Religionsfrihed - verden rundt 
- på mission for FN

- et digitalt projekt om frihedsrettigheder og krænkelser i verden i dag

 • Samfundsfag, - eller tværfagligt samarbejde mellem historie og samfundsfag
 • Lektionantal: 8
 • Ved tilmelding modtager læreren domæneadresse og adgangskoder til at gennemføre projekters missioner
 • Materialet er et rent digitalt materiale, men tekster til samfundsfag og historie kan downloades fra hjemmesiden
 • Udbydes til hele skoleåret

Materialet er særligt velegnet til faget samfundsfag i 8. klasse og emnet kan yderligere danne baggrund for valg af prøvetema det kommende 9. skoleår 
 

For et par år siden besøgte FN’s særlige rapportør for religionsfrihed, Heiner Bielefeldt, for første gang i historien i Danmark og udfærdigede i forlængelse af sit en rapport om religionsfrihedens tilstand. Folkekirkens Skoletjeneste var med rapportøren på skolebesøg og optog i den forbindelse hans tale om religionsfrihed til eleverne på den pågældende skole.

I det aktuelle projekt, hvor denne video indgår, inviteres eleverne af en ny men fiktiv FN-rapportør til på lignende vis at rejse rundt i verden for at undersøge religionsfriheden og derefter rapportere om religionsfrihedens tilstand til FN’s sikkerhedsråd.

Undervejs i forløbet vekselvirkes mellem arbejdet ved computeren, gruppedrøftelser om etiske dilemmaer og fælles præsentationer samt opsamlinger i klassen. 

Som afslutning på forløbet skal eleverne med afsæt i en drøftelse af religions betydning give deres bud på, hvad der skal til for at skabe fredelig sameksistens mellem folk med forskellige religiøs baggrund. 
 

Religionsfriheden krænkes rundt om i verden og der findes mange  eksempler på, at repræsentanter for alle de store religioner og ikke-religiøse livssyn både står som krænkere og som krænkede. Det er netop dette eleverne skal arbejde med i projektet – religionsfriheden som en grundlæggende rettighed og overtrædelser af religionsfrihed. 

Tilmeld din klasse >>

 

Lærerkursus/fælles forberedelse til undervisningen i religionsfrihed afholdes i efteråret 2019 på lokale folkeskoler.

Se lærerkursus >>>

 

Går det hele ad Helvede til?

- et projekt om frygt og håb

 • Dansk
 • Lektionsantal: 10
 • Tilbydes i hele skoleåret
 • Tilmeldte lærere modtager: Novelle, brætspil, adgang til hjemmeside med digitalt bibliotek
 • Adgang til instruktionsvideo om brætspillet
 • Begrænset antal brætspil
   

Går det hele ad helvede til? Er der overhovedet nogen, der tør håbe på noget? Eller går det ligefrem bedre end nogensinde før?  

Spørgsmål som disse danner udgangspunkt for dette landsdækkende projekt, der zoomer ind på den frygt for fremtiden, der synes allestedsnærværende både i nyheder, film, litteratur og samfund. Dystopierne er over os, og de er både skræmmende og fascinerede, men hvorfor fylder utopierne og håbet så lidt? 

Projektet er både dansk- og kristendomsfagligt og inviterer til en refleksion over frygten og håbets betydning for den måde, mennesker lever deres liv på. Derfor går begrebsparret frygt og håb hånd i hånd i projektet, hvor eleverne skal arbejde med såvel dystopier og utopier som forestillinger om paradis og helvede i kristendom og islam - fortællinger der siger noget om, hvad mennesker har frygtet og håbet før og nu.  

Eleverne introduceres til den dystopiske genre med en ny novelle skrevet til projektet af Kenneth Bøgh Andersen. Novellen baserer sig på romanen “De Hvide Mænd” og skildrer et samfund præget af kontrol og præstationsræs. Universet udfoldes yderligere i et nyproduceret brætspil, hvor eleverne bliver udsat for forskellige etiske dilemmaer, og hvor de skal forsøge at balancere deres egen overlevelse med hensynet til andre mennesker. Projektet indeholder også en hjemmeside med et digitalt bibliotek med eksempler på dystopier, utopier, helvede og paradisforestillinger samt et kirkebesøg.

I hver af projektets faser indsamler eleverne materiale til et endeligt produkt, hvor de skal give deres egne tanker om frygt og håb et kreativt udtryk.

Didaktisk: Til 8. klasse gives disse anbefalinger:

 • Til dansk anbefales det især at arbejde med novellen "Uegnet", begreberne dystopi og utopi, det etisk baserede brætspil og det afsluttende kreative produkt.
 • Det kristendomsfaglige med forestillinger og tekster om Paradis og Helvede kan springes over.

Tilmeld din klasse >>>


 

 

At skrive på stjernesprog
 - om skabelse og det der ligner

- lyrisk og eksistentielt feltstudie i begrebet skabelse i samarbejde med tekstforfatter, rapper og musiker Kristian UFO Humaidan

 • Lektionsantal: 15
 • Tilbydes hele skoleåret
 • Begrænset antal klassesæt
 • Dansk

Kristian UFO Humaidian

Lyrik og skabelsesberetninger, unge og identitet. Det er nøgleordene i dette projekt, hvor vi tager moderne digtere i hånden og drager ud på en rejse – et feltstudie i skabelsesbegrebet. Vi undersøger to bibelske skabelsesberetninger og den naturvidenskabelige forklaring på universets opståen, vi stiller spørgsmål, samler på ord og skriver på stjernesprog.

Det gør vi i samarbejde med Kristian UFO Humaidan, anerkendt dansk rapper og tekstforfatter, der i de seneste år har afholdt flere skriveworkshops for unge. Kristian vil motivere og guide eleverne igennem et videoinstrueret skriveforløb i fem faser, der er produceret særligt til dette projekt. Skriveforløbet skal lede eleverne på sporet af ord og sprog, der kan indsamle og koncentrere det meningsfulde i deres eget liv, gennem en poetisk spejling af deres omverden.  

I projektet får eleverne afsættet til at arbejde med begrebet skabelse både kristendomsfagligt og eksistentielt samt danskfagligt og æstetisk.

Tilmeldte lærere modtager:

 • Lærervejledning
 • Elevhæfter med opgaver, artikler og inspirationsmateriale
 • Adgang til hjemmeside med billeder og filer

Tilmeld din klasse >>

 

Sådan sagde lærerne om projektet med Kristian

"Elevernes udbytte var virkelig godt. Jeg var overrasket over, at alle elever fik skrevet så fine tekster - både fagligt stærke og fagligt svage elever" - Lærer på Øster Åby Friskole

"De har fået en super tilgang til lyrik ved selv at skabe. Det vil de klart kunne trække på, når de en anden gang skal læse lyrik." - Lærer på Issøskolen.

"Det fungerede godt med instruktionsvideoerne. UFO var nærværende, velformuleret og god til at formidle. Fedt med en professionel sangskriver. Inspirerende for eleverne!" Lærer på Musikefterskolen i Humble.


Se tidligere projekter

Bestil så længe lager haves

Gå til bestilling >>>