8. klasse

Religionsfrihed - verden rundt

- et projekt om frihedsrettigheder og krænkelser i verden i dag

 • Samfundsfag, - eller tværfagligt samarbejde mellem historie og samfundsfag
 • Lektionantal: 10
 • Ved tilmelding modtager læreren domæneadresse og alle adgangskoder til at gennemføre projekters missioner
 • Materialet er et rent digitalt materiale, men tekster til samfundsfag og historie kan downloades fra hjemmesiden
 • Udbydes til hele skoleåret

Materialet er særligt velegnet til faget samfundsfag i 8. klasse og emnet kan yderligere danne baggrund for valg af prøvetema det kommende skoleår  9. klasse. 

For et par år siden besøgte FN’s særlige rapportør for religionsfrihed, Heiner Bielefeldt, for første gang i historien i Danmark og udfærdigede i forlængelse af sit en rapport om religionsfrihedens tilstand. Folkekirkens Skoletjeneste var med rapportøren på skolebesøg og optog i den forbindelse hans tale om religionsfrihed til eleverne på den pågældende skole.

I det aktuelle projekt, hvor denne video indgår, inviteres eleverne af en ny men fiktiv FN-rapportør til på lignende vis at rejse rundt i verden for at undersøge religionsfriheden og derefter rapportere om religionsfrihedens tilstand til FN’s sikkerhedsråd.

Undervejs i forløbet vekselvirkes mellem arbejdet ved computeren, gruppedrøftelser om etiske dilemmaer og fælles præsentationer samt opsamlinger i klassen. 

Som afslutning på forløbet skal eleverne med afsæt i en drøftelse af religions betydning give deres bud på, hvad der skal til for at skabe fredelig sameksistens mellem folk med forskellige religiøs baggrund. 

Religionsfriheden krænkes rundt om i verden og der findes mange  eksempler på, at repræsentanter for alle de store religioner og ikke-religiøse livssyn både står som krænkere og som krænkede. Det er netop dette eleverne skal arbejde med i projektet – religionsfriheden som en grundlæggende rettighed og overtrædelser af religionsfrihed. 

Tilmeld din klasse >>


Lærerkursus/fælles forberedelse til undervisningen i religionsfrihed afholdes i efteråret 2019 på lokale folkeskoler.

Se lærerkursus >>>

 

Går det hele ad Helvede til?

- et projekt og frygt og håb

 • Dansk
 • Lektionsantal: 10
 • Udbydes fra 1.10.2019
 • Tilmeldte lærere modtager: Novelle, brætspil, adgang til hjemmeside med digitalt bibliotek
 • Adgang til instruktionsvideo om brætspillet
 • Lærerkursus med bl.a. Kenneth Bøgh Andersen den 10. september 13-16 om begreberne frygt og håb. Afholdes i Lyngby!

Se lærerkursus >>>

   

Går det hele ad helvede til? Er der overhovedet nogen, der tør håbe på noget? Eller går det ligefrem bedre end nogensinde før?  

Spørgsmål som disse danner udgangspunkt for dette landsdækkende projekt, der zoomer ind på den frygt for fremtiden, der synes allestedsnærværende både i nyheder, film, litteratur og samfund. Dystopierne er over os, og de er både skræmmende og fascinerede, men hvorfor fylder utopierne og håbet så lidt? 

Projektet er både dansk- og kristendomsfagligt og inviterer til en refleksion over frygten og håbets betydning for den måde, mennesker lever deres liv på. Derfor går begrebsparret frygt og håb hånd i hånd i projektet, hvor eleverne skal arbejde med såvel dystopier og utopier som forestillinger om paradis og helvede i kristendom og islam - fortællinger der siger noget om, hvad mennesker har frygtet og håbet før og nu.  

Eleverne introduceres til den dystopiske genre med en ny novelle skrevet til projektet af Kenneth Bøgh Andersen. Novellen baserer sig på romanen “De Hvide Mænd” og skildrer et samfund præget af kontrol og præstationsræs. Universet udfoldes yderligere i et nyproduceret brætspil, hvor eleverne bliver udsat for forskellige etiske dilemmaer, og hvor de skal forsøge at balancere deres egen overlevelse med hensynet til andre mennesker. Projektet indeholder også en hjemmeside med et digitalt bibliotek med eksempler på dystopier, utopier, helvede og paradisforestillinger samt et kirkebesøg.

I hver af projektets faser indsamler eleverne materiale til et endeligt produkt, hvor de skal give deres egne tanker om frygt og håb et kreativt udtryk.

Didaktisk: Til 8. klasse gives disse anbefalinger:

 • Til dansk anbefales det især at arbejde med novellen "Uegnet", begreberne dystopi og utopi, det etisk baserede brætspil og det afsluttende kreative produkt.
 • Det kristendomsfaglige med forestillinger og tekster om Paradis og Helvede forbigås.

Tilmeld din klasse >>>


Klædt på til sorg

- at lære sorgens sprog og forstå sorgens udtryk

 • Dansk
 • Lektionantal: 10
 • Udbydes til hele skoleåret
 • Materialet har sin egen hjemmeside, som interviews med fagpersoner, videoklip og ideer til elevarbejde
 • Læreren modtager lærervejledning, stor plakat og diverse materialer til elevdelen

Hvordan får vi et fælles sprog for sorg? Hvordan kan vi blive klædt på til at møde og tale om sorgen, når den rammer os og vores medmennesker?

Klædt på til sorg tager udgangspunkt i den tekstile sørgemode i Danmark, hvor eleverne stifter bekendtskab med tøjmoden i forbindelse med død og begravelse fra 1400-tallet og frem til i dag. Sorgmoden vil blive brugt som afsæt for en samtale om, hvordan man historisk set har haft et fælles sprog, ritualer og traditioner for, hvordan man udtrykker sin sorg.

Gennem de historiske perioder bevæger eleverne sig frem til nutidens forskellige udtryk for sorg. Her arbejder de med cases og interviews med mennesker, der er tæt på sorg – bl.a. en forfatter, en sygehuspræst, en imam og en ung pige, som har mistet sin far. Eleverne skal også analysere et nyskrevet essay af Rebecca Bach-Lauritsen.

Til projektet hører en stor plakat med Livets landskab, der er gennemgående i elevernes opgaveløsning og casearbejde.

Eleverne skal afslutningsvis arbejde med, hvordan man kan bidrage til et fælles sprog for sorgen, så den der står udenfor sorgen, bliver i stand til at række ud til den, der er i sorg.


FAKTA: Hvert år mister ca. 7000 børn og unge en far, en mor eller en søskende. Fælles for mange af dem er, at de oveni deres sorg, oplever en meget stor ensomhed. Deres venner, lærere og pædagoger synes, at det er svært at vide, hvad man skal sige. Mange er bange for at gøre noget forkert i situationen. Og bange for at gøre den, der har mistet, endnu mere ked af det? 

Tilmeld din klasse >>>


Se tidligere projekter

Bestil så længe lager haves

Gå til bestilling >>>