7. klasse

Samme religion, forskellige udtryk

 • Kristendomskundskab
 • Lektionsantal?
 • Tilbydes hele skoleåret

Projektet introducerer eleverne for fire kristne kirkesamfund, - såvel historisk som aktuelt i Danmark i dag: Den danske folkekirke, Den katolske kirke, Den ortodokse kirke og Pinsekirken (Mosaik). Materialet er forankret i Fælles Mål og bidrager desuden til elevernes forståelse af forskellighederne i dansk kultur. Materialet giver et autentisk billede af de fire kirkesamfund og indblik i deres aktuelle status i Danmark, samt historiske tilblivelse. 

Materialet tager afsæt i nadverfortællingen, som er det fælles udgangspunkt for de fire kirkers nadverritualer og af deres fortolkning af nadveren. På den tilhørende hjemmeside findes en systematisk samling af videoer optaget med præsten i de fire kirker, som forklarer kirkens syn på følgende emner: synet på præsteembedet, på gudstjenesten, nadveren, kirkerummet, jomfru Maria og præstens tøj.  

Projektet består af 4 faser: 

 • Fase 1: Kristendommens historie (1 lekt.)
 • Fase 2: Ritualer og sakramenter (1 lekt.)
 • Fase 3: Den danske folkekirke (1. lekt.)
 • Fase 4: Kristne retninger (3. lekt.)
 • Fase 5: Fremlæggelse (1 lekt.) 

I alt 7 lektioner

Periode: Fra oktober 2018

Tilmeld din klasse >> 


Religionsfrihed - rum til at tænke og tro

... på lejrskole med en multikulturel 7. klasse

 • Kristendomskundskab, dansk, historie
 • Lektionsantal
 • Tilbydes hele skoleåret

 Religionsfrihed - rum til at tænke og tro

Alle tekster kan hentes online fra medio september 2018

 • 7./8. klasse: (Del 1) Indledende øvelser, grundlæggende elevlæsetekst, 6 fiktive cases til gruppearbejde over religiøse dilemmaer på en lejrskole, begrebskort over religionsfrihed, demokrati og sameksistens, 6 real-life cases
 • Kun for 9. klasse: Grundigt materiale (Del 2) med pdf-filer til download til hver af fagene kristendomskundskab, samfundsfag, historie mhp. at klassen vælger religionsfrihed som et af deres temaer. - Læreren udvælger enkelte dele fra materialets første del, der ellers i sin helhed er lavet til 7./8. klasse
 • Trykt vejledning til læreren.
 • Timeforbrug vil afhænge af flere valg. Fra 6 - 20 timer


Tilmeld din klasse >>

(Skriv gerne nederst på tilmeldingen, hvilken version, du ønsker til din klasse)

Lærerkursus/fælles forberedelse til undervisningen i religionsfrihed afholdes i efteråret på Trørødskolen og på Virum skole.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig >>

Dystopi og utopi

... går det hele ad Helvede til?

 • Dansk, kristendomskundskab

  


Se evt. tidligere projekter

Bestil så længe lager haves

Gå til bestilling >>>