7. klasse

Samme religion, forskellige udtryk

... luthersk-, katolsk-, ortodoks- eller pinsekirke?

 • Kristendomskundskab
 • Lektionsantal: 7
 • Videoer med præster fra fire forskellige kirkesamfund
 • Udbydes hele skoleåret

Projektet introducerer eleverne for fire kristne kirkesamfund, - såvel historisk som aktuelt i Danmark i dag: Den danske folkekirke, Den katolske kirke, Den ortodokse kirke og Pinsekirken (Mosaik). Materialet er forankret i Fælles Mål og bidrager desuden til elevernes forståelse af forskellighederne i dansk kultur. Materialet giver et autentisk billede af de fire kirkesamfund og indblik i deres aktuelle status i Danmark, samt historiske tilblivelse. 

Materialet tager afsæt i nadverfortællingen, som er det fælles udgangspunkt for de fire kirkers nadverritualer og af deres fortolkning af nadveren. På den tilhørende hjemmeside findes en systematisk samling af videoer optaget med præsten i de fire kirker, som forklarer kirkens syn på følgende emner: synet på præsteembedet, på gudstjenesten, nadveren, kirkerummet, jomfru Maria og præstens tøj.  

Projektet består af 4 faser: 

 • Fase 1: Kristendommens historie (1 lekt.)
 • Fase 2: Ritualer og sakramenter (1 lekt.)
 • Fase 3: Den danske folkekirke (1. lekt.)
 • Fase 4: Kristne retninger (3. lekt.)
 • Fase 5: Fremlæggelse (1 lekt.) 

Tilmeld din klasse >>> Religionsfrihed - rum til at tænke og tro

... på lejrskole med en multikulturel klasse

 • Kristendomskundskab, dansk, historie
 • Lektionsantal: 5-10 lektioner
 • Udbydes hele skoleåre

Materialet formidler en grundlæggende viden og forståelse til eleverne af hvad religionsfrihed betyder og ikke betyder, og fører eleverne ind i en række typiske dilemmaer, når man skal leve og bo sammen. 

Undervisningsskitse:

 • 1-2 lektioner: Introduktion med simple øvelse med en lang række enkle valg
 • 2 lektioner: Tekstlæsning. Elevhæfte som introducerer religionsfrihedens vigtigste begreber ud fra de overordnede begreber: Religionsfrihed, demokrati, sameksistens. Hvad siger FNs konventioner, børnekonventionen og grundloven
 • 2-4 lektioner: Casespil, hvor klassen deles i grupper på 4 og spiller én eller flere af projektets cases fra en fiktiv lejrskole:
  1. Morgenyoga?
  2. Mad og religion
  3. Svømmehal som aktivitet
  4. Gospelkoncert?
  5. Cykelstyrt og blodtransfusion
 • Evt. 1-2 lektioner: 5 Real-life-cases

Ved tilmelding modtager læreren

 • Adgangskode til materialets hjemmeside
 • Lærervejledning, casekort og elevhæfter så langt vores lager rækker. Derefter kopierer læreren selv fra nettet.

Tilmeld din klasse >>>


Lærerkursus/fælles forberedelse til undervisningen i religionsfrihed afholdes i efteråret på to lokale folkeskoler.

Se lærerkursus >>>

Går det hele ad Helvede til?

... et projekt og frygt og håb

 • Dansk, kristendomskundskab
 • Lektionsantal: 14, som kan differentieres mellem fagene dansk (10) og kristendomskundskab (4)
 • Udbydes fra 1.10.2019
 • Tilmeldte lærere modtager: Novelle, brætspil, mulighed for et kirkebesøg, adgang til hjemmeside med digitalt bibliotek
 • Adgang til instruktionsvideo om brætspillet
 • Lærerkursus med bl.a. Kenneth Bøgh Andersen den 10. september 13-16 om begreberne frygt og håb. Afholdes i Lyngby!

Se lærerkursus >>>

   

Går det hele ad helvede til? Er der overhovedet nogen, der tør håbe på noget? Eller går det ligefrem bedre end nogensinde før?  

Spørgsmål som disse danner udgangspunkt for dette landsdækkende projekt, der zoomer ind på den frygt for fremtiden, der synes allestedsnærværende både i nyheder, film, litteratur og samfund. Dystopierne er over os, og de er både skræmmende og fascinerede, men hvorfor fylder utopierne og håbet så lidt? 

Projektet er både dansk- og kristendomsfagligt og inviterer til en refleksion over frygten og håbets betydning for den måde, mennesker lever deres liv på. Derfor går begrebsparret frygt og håb hånd i hånd i projektet, hvor eleverne skal arbejde med såvel dystopier og utopier som forestillinger om paradis og helvede i kristendom og islam - fortællinger der siger noget om, hvad mennesker har frygtet og håbet før og nu.  

Eleverne introduceres til den dystopiske genre med en ny novelle skrevet til projektet af Kenneth Bøgh Andersen. Novellen baserer sig på romanen “De Hvide Mænd” og skildrer et samfund præget af kontrol og præstationsræs. Universet udfoldes yderligere i et nyproduceret brætspil, hvor eleverne bliver udsat for forskellige etiske dilemmaer, og hvor de skal forsøge at balancere deres egen overlevelse med hensynet til andre mennesker. Projektet indeholder også en hjemmeside med et digitalt bibliotek med eksempler på dystopier, utopier, helvede og paradisforestillinger samt et kirkebesøg.

I hver af projektets faser indsamler eleverne materiale til et endeligt produkt, hvor de skal give deres egne tanker om frygt og håb et kreativt udtryk.

Didaktisk: Til 7. klasse gives disse anbefalinger:

 • Til dansk anbefales det især at arbejde med novellen "Uegnet", begreberne dystopi og utopi, det etisk baserede brætspil og det afsluttende kreative produkt.
 • Til kristendomskundskab anbefales det især at arbejde med begreberne frygt og håb, og paradis og helvede. Materialet indeholder bl.a. tekster fra Bibelen og Koranen om Paradis og Helvede.

Tilmeld din klasse >>>

Novelle af Kenneth Bøgh Andersen

Se tidligere projekter

Bestil så længe lager haves

Gå til bestilling >>>