Bestilling fra restlager 

Så længe lager haves kan lærere i Kgs. Lyngby - Rudersdal bestille disse materialer til deres klasser

SEND mail med ønske til din bestilling her >>>

2. - 3. klasse: Mod med mere - om mod og livsmod i bibelen og Astrid Lindgrens fortællinger

 Er det modigt at slås? Eller er det modigt at lade være? Er livsmod noget man har? Eller er det noget man får? I dette projekt præsenteres eleverne for nogle af modets mange lag og udslag. Målet er dels, at eleverne får kendskab til begreberne mod og livsmod, som de kommer til udtryk i kristendommen og børnelitteraturen, dels at eleverne kan skelne mellem begreberne og de forskellige måder begreberne kan komme til udtryk på både i hverdagen, i litteraturen og i kristendommen. 

Eleverne skal arbejde med følgende fortællinger af Astrid Lindgren: Suser min lind, synger min nattergal og uddrag fra Pippi. Og fra Bibelen: David og Goliat (GT) og beretningen om Zakæus (NT) 

Som introduktion til og igangsætning af projektet, er der produceret en lille film, hvor børn fortæller, hvad de mener mod og livsmod er. Til projektet hører et lille spil om mod. Tilmeldte klasser modtager et lærerhæfte og koder til elev– og lærerhjemmeside, hvorfra alle øvrige materialer kan hentes (6 lydfilerer med fortællinger og rap, spilleplade, spillekort, spillevejledning, kopisider). Hele forløbet varer 10 lektioner.

 

3. - 4. klasse: Lignelser i spil

Lignelser er basisstof i kristendomskundskab. Kom tæt på ni af de mest berømte af Jesu lignelser. - Hvad er en lignelse? Hvad er pointen? Hvad er det overraskende? - Forslag til elevøvelser. Kendskabet til de ni lignelser samles i et kortspil, hvor hver lignelse udtrykkes i fire kort, to halve billeder og to halve tekststykker. 

Dansk og kristendomskundskab. 5-8 lektioner. Læreren modtager  8 sæt kortspil. 3-4 elever pr spil, 32 siders lærervejledning med gennemgang af de ni lignelser


4. - 5. klasse: Værdier og symboler - i flag og faner

I dette projekt arbejder eleverne med værdier og symboler med afsæt i centraler  bibelske fortællinger, uddrag af Grundloven og FNs erklæring om menneskerettigheder. Desuden elevens egne værdier. Udgangspunktet er symboler i flagene og deres historiske kontekst. Der kan også arbejdes kreativt i samarbejde med faget håndværk og design, hvor eleverne fremstiller flag og faner.

Tilmeldte lærere modtager lærervejledning og et klassesæt af et elevhæfte, hvor der arbejdes med 14 udvalgte flag, og hvor flagene som små klistermærker placeres på et verdenskort. Adgang til hjemmeside med supplerende materialer.

Lektioner: 6-8 lektioner i kristendomskundskab/dansk/historie, og evt. 14-16 lektioner i håndværk og design.

 

6. klasse: Helgi Daner - forkortet roman i otte afsnit og temaer

Inspireret af sagnet om Holger Danske har forfatteren Josefine Ottesen skrevet romanen Helgi Daner. Ud fra den spændende fortælling skal eleverne arbejde med centrale temaer og begreber, der afspejler historien og menneskene i tiden omkring kristendommens indførelse i Danmark. Otte afsnit og otte breaks, hvor der arbejdes skiftevis med meddigtning ud fra en rollespilsmetode og med mere klassiske aktiviteter. Temaer fra både dansk, kristendomskundskab og historie indgår i arbejdet.  

Efter arbejdet med romanen sættes der særligt fokus på kristendommens indførelse i Danmark. 

Tilmeldte klasser modtager et klassesæt af den forkortede udgave, en lærervejledning, et sæt spillekort og adgang til hjemmeside med login til lærer og elev, herunder adgang til filer med oplæsning for læsesvage.

 

9. klasse: På kant med Kierkegaard - fem vigtige begreber om det at være et menneske

Projektet uddyber fem begreber, som alle er centrale i Kierkegaards tænkning og eksistensforståelse. Begreberne kan indgå som delemner i 9. klasses undervisning om, hvad det vil sige at være et menneske: skyld, frihed, angst, tro og kærlighed 

Kierkegaard havde blik for de elementære problemstillinger i tilværelsen, og hans tænkning tvinger enhver til selv at tage stilling til sit liv. Elevernes indgang til projektet er en tyve sider lang tegneserie. 

Fem nutidige kunstnere har hver fremstillet et værk over et af de fem begreber. Selve elevarbejdet foregår med afsæt i hjemmesiden: www.paakant.dk. Her vil eleverne møde såvel praktiske som æstetiske og filosoferende opgaver i relation til kunstværkerne og til Kierkegaards tænkning. Formålet med projektet er således, at eleverne får et elementært kendskab til Kierkegaard og får mulighed for at reflektere over grundlæggende tilværelsesspørgsmål i lyset af Kierkegaards tænkning.  

Deltagende klasser får: Klassesæt af Niels Rolands tegneserie om Kierkegaard, adgang til projektets hjemmeside, Det Virtuelle Museum, hvor eleverne kan arbejde med kunstværker og begreber, læreroplæg med baggrundsstof og forslag til konkrete undervisningsforløb, login til hjemmesidens lærerdel.