Menneskets umiddelbare forståelse af dets livsverden sker ved hjælp af fortællinger med symboler og gennem sansningen af verden

At forstå ved hjælp af en fortælling

xxx

At forstå ved hjælp af sansningen

xxx