Hvad vil det sige at være et menneske?

Kom rigtigt i gang

Materialet er især tiltænkt undervisningen i 9. klasse i faget kristendomskundskab, som tilrettelægges gennem klassens valg af et antal temaer. Dette materiale kan være et af klassens temaer. 

Til prøven skal hver elevgruppe eller enkeltelever formulere en problemstilling, som de skal uddybe fagligt. Dette materiale lægger op til den faglige fordybelse ved at brede emnet om mennesket ud på otte undertemaer, som alle otte yderligere består af tre faglige afsnit. Materialet består således af 24 dele.

Behandlingen af et tema skal foregå med faglig bredde, hvilket vil sige, at flere af fagets videns- og kompetenceområder skal indgå i den faglige fordybelse.

"Hvad vil det sige, at være et menneske" er et grundspørgsmål i "etik og livsfilosofi". Materialet inddrager desuden områderne "Bibelske fortællinger" og "Kristendom", samt lægger op til flere steder at parallelle forståelser i "Ikke-kristne religioner og livssyn" kan inddrages og undersøges.

 • Materialet består af 8 underemner med hver 3 delemner.
 • Til hvert delemne hører der en introduktionsvideo, en powerpointpræsentation med indtalte forklaringer, samt en afsluttende opgave med forslag til perspektivering.
 • Den introducerende video vises som det første, når der tages fat på et nyt delemne
 • Der kan vælges mellem klasse-, gruppe- og individuel organisering

   

  

1: Introduktionsvideo

Videoerne  forstås bedst i rækkefølge:

 

Video 1

Bevidsthed

 • naturens trappestige
 • hvad er bevidsthed?
 • grundfølelser

 

Video 2

Enhed af forskellighed

 • grøn er gul og blå
 • mere end - andet end
 • måles - ikke måles

 

Video 3

Ansvar og forandring

 • frihed
 • mod til forandring
 • skyld

 

Video 4

At være et hjerte

 • at være et individ
 • ensomhed
 • fællesskab

 

Video 5

Mening og lykke

 • overfladisk lykke
 • dyb lykke
 • tre slags værdier

 

Video 6

Værdier, sansning og viden

 • holdninger og ånd
 • oplevelsen af verden
 • umiddelbar og abstrakt viden

 

Video 7

De religiøse dimension

 • livets forunderlighed
 • hvorfor-spørgsmålet
 • det guddommelige

 

Video 8

Smerte og lidelse

 • den undgåelige smerte
 • lidelse og uretfærdighed
 • det onde og rædselsfulde

 

 

2: Power-point

Præsentationerne er med indtalt tale om de enkelte dias.

Powerpoint 1: Bevidsthed

Powerpoint 2: Enhed af forskellighed

Powerpoint 3: Ansvar og forandring

Powerpoint 4: At være et hjerte

Powerpoint 5: Mening og lykke

Powerpoint 6: Værdier, sansning, viden

Powerpoint 7: Den religiøse dimension

Powerpoint 8: Smerte og lidelse

3: Opgaver - perspektiv

Opgave 1: Bevidsthed

Opgave 2: Enhed af forskellighed

Opgave 3: Ansvar og forandring

Opgave 4: At være et hjerte

Opgave 5: Mening og lykke

Opgave 6: Værdier, sansning, viden

Opgave 7: Den religiøse dimension

Opgave 8: Smerte og lidelse