Skoletjenestens arbejdsudvalg

Skoletjenestens daglige arbejde tilrettelægges af et arbejdsudvalg nedsat af repræsentantskabet. Arbejdsudvalget er sammensat af følgende medlemmer:

 • Provst Eigil Saxe, Kgs. Lyngby Provsti, formand
 • Menighedsrådsmedlem Anders Gundersen, Sorgenfri Kirke
 • Menighedsrådsmedlem Carsten Erichsen, Nærum kirke
 • Menighedsrådsmedlem Dorte Lemche, Holte Kirke
 • Menighedsrådsmedlem Else Kjeldsen, Bistrup kirke
 • Sognepræst Christian Tolstrup, Holte kirke
 • Sognepræst Anne Katrine Sylvest, Sorgenfri kirke
 • Kirke- og kulturmedarbejder Laura Kliim-Due Barkel, Birkerød kirke
 • Menighedsrådsmedlem Jacob Scheving, Christianskirken

Desuden deltager

 • Provst Grethe Bøje, Holte, tilsynsførende
 • Konsulent i grundskolen, Poul Astrup
 • Konsulent i grundskolen, Esther Davies
 • Konsulent for gymnasiet, Rikke Winch

Formand for skoletjenesten og for arbejdsudvalget:

Provst Eigil Saxe, Christians X's Allé 118, 2800 Lyngby, 45 87 07 58

E-mail: esax@km.dk

Tilsynsførende for skoletjenesten:

Provst Grete Bøje, Rønnebærvej 51, 2840 Holte, 45 42 12 80             

E-mail: gboe@km.dk