Nyheder til skoleåret 18/19

4. klasse: Pesach og påske

Gennem små film fortæller børn til børn om, hvordan de fejrer højtiderne 

pesach og påske, og hvad de betyder.

Den jødiske pesach og den kristne påske tager udgangspunkt i to forskellige fortællinger, men der er alligevel nogle lighedstræk. Ikke mindst fordi Jesus fejrede pesach med sine disciple i Jerusalem.

Derfor begynder projektet i Jerusalem, så eleverne får kendskab til byens store betydning for både jøder, kristne og muslimer.

Herefter skal eleverne arbejde med henholdsvis den kristne påske og den jødiske pesach med mulighed for et udblik til den muslimske offerfest. Hvilke fortællinger ligger bag højtiderne? Hvorfor er de vigtige? Og hvordan fejres de religiøst og kulturelt?

Som afslutning på projektet skal eleverne med inspiration fra det jødiske sederfad foreslå mad til den kristne påskefortælling. 

Tilmeldte lærere modtager undervisningsmateriale og adgang til hjemmeside med filmklip m.m.

Antal lektioner: 8-10. Periode: marts - maj 2019

Fag: Kristendomskundskab og dansk 

Tilmeld din klasse >>

 

5. - 6. klasse: Kan det hellige måles?

Jerusalem er en fascinerende, men også ufattelig by. Ufattelig, fordi man aldrig helt forstår, hvad det er der foregår dernede. Jerusalem har ofte været en by i kamp. Man kæmper også om det hellige – og om, hvem det hellige tilhører. Men hvad betyder det , at noget er helligt? Har alle mennesker noget, de betragter som helligt? Hvordan forholder man sig til det, der er helligt for andre, men ikke for en selv? Disse og andre spørgsmål skal eleverne arbejde med i projektet. 

De hellige steder i Jerusalem præsenteres gennem elevartikler og små videoer.

Klassen besøger deres lokale kirke, hvor de med en ”hellighedsmåler” vurderer forskellige steder og genstande. Afslutningsvist skal eleverne producere deres egne små film om et sted eller en genstand, der er særlig betydningsfuldt - eller endda helligt - for dem. 

Projektet lægger op til et samarbejde med musikfaget. Her er spørgsmålet: Hvordan kan musikken medvirke til at samle mennesker på tværs af religion og kultur. Konkret arbejdes der med et musikstykke, som mikser jødisk, arabisk og dansk musiktradition. 

Tilmeldte lærere modtager:

 • · Lærervejledning
 • · Adgang til hjemmeside med elevhæfter,

  hellighedsmåler, små film og musik

 • · Tilbud om kirkebesøg
 • · 9-11 lekt. Incl. kirkebesøg og musikdel

Tilmeld din klasse >>


4. og 5. klasse: Hvad handler Bibelen om?

- Materialet er en ramme om arbejdet med bibelske fortællinger i 4. og 5. kl.

- Hæfte på 24 sider i s/h til enten 4. el. 5. kl.

- Temaerne er fordelt i hæfterne til 4. og 5. kl.

- Lærervejledning med forslag til varierede arbejdsformer, individuelt, 2/2 og i CL-modeller.

- Hvert tema er en dobbeltside med fire tekster pr tema. Eleverne kan læse teksterne på modstående side. - Temaet skabelse i 5. kl. er relateret til elevens oplevelse af verden og naturen, og lægger op til elevens naturbetragtning af farver, former og stemninger, herunder en bevidstgørelse af forskellen på en umiddelbar sansning og en naturvidenskabelig fornuft, hvorved gamle tekster kan få en fornyet relevans for tilværelsesforståelsen

- Tegning og illustration er væsentlig i projektet, herunder at eleverne trænes i den enkle og udtryksfulde tegning og illustration.

Læreren anbefales selv at deltage i et kursus i tegneserieri forud for forløbet. I Lyngby-Rudersdal tilbydes deltagende klasser ikke et tegnekursus i skoleåret 19/20.

Tilmeld dig lærerkursus en af to eftermiddage a 2 timer på lokale skoler. Tilmeld dig her >>

Hver elev får sit eget hæfte. Centrale bibelske fortællinger er fordelt over de to klassetrin, 4. og 5. klasse. Fordelingen fremgår af oversigten nedenfor:

Tilmeld din 4. klasse >>

Tilmeld din 5. klasse >>

Skabelsen   (5.)

O Tegn skabelsesberetningen

O Tegn din skoles skabelsesberetning

O Tegn sansernes og fornuftens verdensbillede

O Fire slags sandheder

O Verdens godhed - Verdens skønhed

O Farver i verden og i naturen

O Himlens farver og stemninger

O Årstidens farver, stemninger og former 

Urhistorien  (4)

O Fortællinger om godheden        Adam, Eva

O Fortællinger om ondskaben Kain, Abel, Noa 

Personer - Historie

O Abraham, Sara, Isak, Ismael (4)

O Jakob, Esau, Jakobs 12 sønner (4)

O Josef, Farao (4)

O Moses, Farao (4)

O Konger: Saul, David, Batseba, Goliat, Salomon  (5)

O Profeter: Natan, Elias, Esajas, Daniel      (5) 

Jesus Kristus

O Jesu livs begyndelser: Maria, Josef, Johannes Dø. (4)

O Jesu undere: fire typer (4)

O Jesu bjergprædiken: fire stærke udsagn  (5)

O Jesu lignelser: fire berømte lignelser  (4)

O Jesus som lærer: fire undervisninger  (5)

O Jesus som mester: Peter, Judas, Thomas, Maria M. (4)

O Jesu venner: toldere, syndere, spedalske, fremmede

O Jesu modstandere: Pilatus, Herodes, ypperstepræsten, farisæerne  (5)

O Jesu liv mod slutningen: forklarelsen, indtoget,

tempelrensningen, nadveren  (4)

O Jesu korsfæstelse, død og opstandelse  (4) 

Øvrige

O Paulus   (5)

O Breve og apokalypse: Peter, Johannes  (5)

 


 

Projekter der fortsætter

 4. - 5. klasse: Martin, den modige munk

I efteråret 2017 så 66 klasser dramastykket om Martin Luthers liv i anledning af reformationsfejringen.

Et antal klasser, som ikke så dramatiseringen i 2017 vil få muligheden i skoleåret 2018/19 i tilknytning til klassens undervisning om reformationen. 

Man ansøger skoletjenesten om en forestilling i den lokale folkekirke. Antal deltagende klasser vil være afhængig af kirkens egnethed, idet eleverne skal kunne se godt og følge med. Minimum er altid 3 klasser. Max. 5 klasser. Læreren kan således ikke tilmelde mindre end 3 klasser på 4. og 5. klasses niveau. 

Efter tilmelding hører læreren fra skoletjenesten. 

Indhold: 45 minutters drama over historien om Martin Luthers liv ved Skuespiller Anne-Maria Pock Steen og lokale medvirkende, - gerne en af klassernes lærere, idet en særlig forberedelse ikke er nødvendig. 

Stykket dramatiserer datiden ud fra Luthers livsforløb: barndom, strengt klosterliv, lydighed og opgør mod paven, anfægtelse, afladshandel, skærsildslære, tro, retssagen i Vorms, bandlysning og afbrænding af pavens bandbulle, fangenskab med bibeloversættelse, salmedigtning, ægteskabet, religionskrig.

Der medfølger kun et mindre undervisningsmateriale (bl.a. link til 5 tegnefilm om Luthers samtid), idet det forventes at forestillingen knytter til ved undervisningen i reformationen i skolen således til et eksisterende undervisningsmateriale. Tilbydes fra jan. 2018. 

Ansøg om teaterforestilling >>

                                

6. klasse: Tegn en tolkning

- tegn dig til et overblik over Bibelens genrer

I projektet skal eleverne arbejde kreativt med fortolkningen af nogle centrale bibelske fortællinger. Eleverne skal selv skabe illustrationer. Gennem fortolkningen af de bibelske fortællinger, vil eleverne gennem projektet få viden om Bibelens opbygning, genrer og forholdet mellem Det Nye og Det Gamle Testamente.

Afslutningsvis skal eleverne samle deres viden i at producere et moderne visuelt udtryk af temaet fra en udvalgt fortælling. Udtrykket skal være tro mod fortællingens oprindelige genre. 

Læreren anbefales selv at deltage i et kursus i tegneserieri forud for forløbet. I Lyngby-Rudersdal tilbydes deltagende klasser ikke et tegnekursus i skoleåret 19/20.

Tilmeld dig lærerkursus en af to eftermiddage a 2 timer på lokale skoler. Tilmeld dig her >>

Deltagende klasser modtager

- Undervisningsvejledning til læreren inklusiv bilag og kopisider

- Elevhæfte med tegneopslag til tegneserie-tegninger og baggrundsviden og bibeltekster.

- Fag: Kristendomskundskab/billedkunst, dansk

- Periode: fra september

- Omfang: 8-12 lektioner 

Tilmeld din klasse >>>


4. - 6. klasse: Bibelens personer

Bibelske fortællinger er et af de centrale kompetenceområder for faget kristendomskundskab. I projektet Bibelens personer bliver eleverne på en sjov og engagerende måde introduceret for 40 centrale bibelske personer og til de fortællinger, der knytter sig til dem. 

Eleverne præsenteres i første omgang for de bibelske personer gennem kortspillet ”Profetkort”.  

 • Fag: Kristendomskundskab.
 • Klassetrin: 4.-6. klasse.
 • Projektperiode: november til juni
 • Antal lektioner: 4-8  

Tilmeldte lærere modtager: 

 • undervisningsoplæg med lærervejledning og baggrundsstof.
 • 6 sæt Profetkort: Kortene beskriver de bibelske personers karakteristika, og eleverne dyster med de bibelske personer i kategorierne: tro, bibelscore, alder og berømmelse. (kun et klassesæt med kortspil pr. skole)

3-4 elever spiller sammen med et sæt kort. Herefter arbejder klassen videre med udvalgte personer og med de fortællinger, som især har fanget elevernes nysgerrighed.

Tilmeld din klasse >>> 


5. - 6. klasse: Esbjergevangeliet

Kunstneren Erik Hagens afsluttede I 2005 sit 40 meter lange kunstværk Esbjergevangeliet. Værket er et danmarksbillede, der spejler nutiden. Det var egentligt underligt, at netop han skulle tænke på at bruge Bibelen i sit billede. For han mente ikke, at han troede på Gud og kom heller ikke meget i kirken – men alligevel var det for ham, som om Bibelen havde en særlig fortælling, som han måtte bruge. 

Værkets mylder af konkrete billeder med mange symbolske betydninger er digitaliseret og bearbejdet til skolebrug. 24 delelementer af værket er bearbejdet til brug i undervisningen. Materialet består desuden af såvel en danskfaglig, en kristendomsfaglig og en billedkunstfaglig vejledning, videogennemgang af 5 billedudsnit, mange elevopgaver og et indblik i kunstnerens værksted og inspirationskilder. 

UDSTILLING AF ESBJERGEVANGELIET

Skoler, der satser bredt på at bruge kunstværket i undervisningen er velkommen til at henvende sig til skoletjenesten. Vi har mulighed for et låne en reproduktion af billedtæppet (30 meter langt i 4 stykker) og hænge det op et velegnet sted på skolen i 1-2 uger (Her vil 3. og 4. klasse også kunne være med). 

Tidsforbrug fra 5 lekt./fag. Der kan arbejdes uafhængigt i de tre fag, og et samarbejde anbefales.

Tilmeld din klasse >>

Kontakt skoletjenesten for udstilling af billedtæppet >>

Workshop

4. klassetrin: Fra slaveri til gospelmusik

Tina Robinson indfører eleverne i gospelmusikkens rødder tilbage i USAs historie. Hun laver små øvelser med krop, rytme og lyd, og synger indimellem eksempler på den afrikanske inspiration til den europæiske musik. Tina Robinson synger sammen med to øvrige sangere/musikere.

Workshoppen er en relevant forlængelse af et historisk forløb om slaveriet i Amerika. - Eller en del af et forløb i musik i forbindelse med forståelse af den rytmisk-kropslige musik, evt. i kombination med kristendomskundskab, hvor der kan arbejdes med de to forskellige religiøse udtryksformer: salmer og gospelmusik.  

3. og evt. 5. klassetrin vil også kunne deltage, når en skole skal samle et passende elevantal.

 • Antal: Mindstekrav 3 klasser (max. 6 klasser)
 • Fag: Musik, historie, kristendomskundskab
 • Sted: Normalt i den lokale folkekirke
 • Krav til skolen: En musikærer som kontaktperson 

Det forventes, at eleverne er så godt kendt med følgende sange/spirituals, at de kan synge det første vers udenad, idet sangene indgår i workshoppen og der arbejdes med dem musikalsk.

 •  Swing low, sweet chariot
 •  Go down Moses
 •  Oh, when the saints

Ansøg om workshop

Se detaljeret indhold af workshop og download sangblad med de tre vers, som eleverne skal kunne synge udenad:

  

4. - 5. klasse: Morgen- og aftensalmer med strejf af gospel

Gospelinstruktør Lars Jochimsen med band har gennem flere år afviklet workshops over salmer i musikalsk børnehøjde på skolerne i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal. 

”Morgen– og aftensalmer” tilbydes skolerne tilpasset to aldersgrupper:  2. - 4. klasse og 5. klasse. Et arrangement er består normalt af 2 hold. Skolen kan frit vælge, hvilke af de tre klassekategorier, sal skal være Hold 1 og Hold 2.

Stedet er normalt den lokale folkekirke, men kan også være et egnet lokale på skolen. 

Som udgangspunkt er organiseringen følgende: 

Hold 1: 8.30 - 9.20         Hold 2: 10.00 - 10.50 

Et hold skal normalt bestå af mindst 4 klasser, evt. kan to skoler dele og tilmelde 4 klasser hver. 

Projektet løfter den obligatoriske undervisning i salmer og giver en levende fællesskabsoplevelse med sangglæde, kropslighed, poesi og solistoptræden.

Se trailer:

Koncepter er differentieret således til mellemtrinnet:

2. - 4. klasse:            

Workshop/salmekoncert med rytmisk inspiration og med elever som solister. Salmeteksterne synges via projektor. 

De fem salmers melodier er kendt og øvede på skolen på                 forhånd . Ligeledes gerne flere af de tostemmige vamps, der følger hver salme. Solister har forberedt enkeltvers. Elever, der behersker et soloinstrument er velkommen til at spille et solovers med bandet. Materiale til salmerne med tegninger af de fem salmer til 2. og 3. kl.

5. klasse:

Workshop, salmer og gospel. Eleverne øver tre salmer på forhånd, gerne med vamps. Desuden synges/læres tre gospelsange. En til tre elever er velkommen til at lære ”O, happy day” (fra Utube) og synge solo til den.  

Krav til skolen:

Der skal arrangeres et formøde mindst 5 uger før arrangementet med mindst én koordinerende musiklærer og gerne én dansk/krist.lærer. Her træffes alle praktiske aftaler, og lærerne modtager umiddelbart efter materialer til uddeling/kopiering. Herunder CD’ere med musikken med og uden sang, samt arrangementer. 

Salmerne er: Nu vågne alle Guds fugle små, Morgenstund har guld i mund, Lysets engel går med glans, I østen stiger solen op, Fred hviler over land og by.

Download materialer, tekster og noder

Ansøg om workshop