Materialer

4. klasse: Symbolspillet

Materialets symboler er både hverdagens symboler og en lang række religiøse symboler, herunder symboler, som er fælles for de tre monoteistiske religioner. Materialet udvider elevens ordforråd og begrebsverden. 

Skriftlige og mundtlige opgaver, symbolspil med  spilleplade og 36 symbolkort. Brikkerne skal klippes ud og foldes, limes/klipses. Evt. mulighed for kirkebesøg med hovedvægt på symbolopdagelse i og omkring kirken. Se lokale kirker >>>

 •  udførlig illustreret lærervejledning på 22 sider samt 3 kopiark med elevopgaver. 4 elever pr spil. Skolen får 7 spillesæt.
 •  dansk/kristendomskundskab
 •  min. 4 lektioner plus evt. kirkebesøg

Tilmeld din klasse


4. - 5. klasse: Hvad handler Bibelen om?

Materialet er en ramme om arbejdet med bibelske fortællinger i 4. og 5. kl.

Hæfte på 32 sider i s/h til enten 4. el. 5. kl.

Temaerne er fordelt i hæfterne til 4. og 5. kl.

Lærervejledning med forslag til varierede arbejdsformer, individuelt, 2/2 og i CL-modeller.

Hvert tema er en dobbeltside med fire tekster pr tema. Eleverne kan læse teksterne på modstående side. - Temaet skabelse i 5. kl. er relateret til elevens oplevelse af verden og naturen, og lægger op til elevens naturbetragtning af farver, former og stemninger, herunder en bevidstgørelse af forskellen på en umiddelbar sansning og en naturvidenskabelig fornuft, hvorved gamle tekster kan få en fornyet relevans for tilværelsesforståelsen

Tegning og illustration er væsentlig i projektet, herunder at eleverne trænes i den enkle og udtryksfulde tegning og illustration.  

4. klasses temaer:

 • Urhistorien, godhed
 • Urhistorien, ondskab
 • Abraham
 • Jakob - Israel
 • Josef
 • Moses
 • Jesu liv, begyndelser
 • Jesu undere
 • Jesu lignelser
 • Jesus som mester
 • Jesu liv, afslutningen
 • Jesu død og opstandelse

5. klasses temaer

 • Tegn skabelsesberetninger
 • Sansning og fornuft, natur og videnskab
 • Godhed, skønhed, farver, årstider
 • Konger i GT
 • Profeter i GT
 • Jesu bjergprædiken
 • Jesus som lærer
 • Jesu venner
 • Jesu modstandere
 • Paulus
 • Breve og apokalypse

Download hæfterne til enten 4. eller 5. klasse, eller se hæfterne her. Tryk det som "A4-hæfte", foldet og hæfter A3.

Download vejledning til tegneserieri

Så længe lager haves, kan du bestille et klassesæt af materialet. 

Bestil et klassesæt så længe laget haves

  

6. klasse: Ind og Ud af Bibelen

Fortællinger, myter og figurer bevæger sig fra forskellige kultruer og religioner ind i Bibelen  og ud igen til andre religioner og fortællinger. Bibelens fortællinger har deres eget særpræg, men bygger samtidig videre på en tradition. Den samme proces fortsætter efter Bibelens tilblivelse i andre religioner. 

Gennem et brætspil stifter eleverne bekendtskab med disse bevægelser ind og ud af Bibelen. Eleverne får gennem deres arbejde en forståelse af fortællingernes indhold, funktion og virkningshistorie.  

Spillet er med til at skabe opmærksomhed omkring grundlæggende temaer, som eleverne senere møder i religion, kunst, film og litteratur. De grundlæggende temaer er: 

 •  Skabelse
 •  Syndflod
 •  Havuhyrer
 •  Abraham
 •  Den onde
 •  Profeter
 •  Jomfrufødsel
 •  Messias
 •  Dommedag   

Ud over undervisningsoplæg modtager klassen 4 stk. brætspil, som er udviklet til projektet.  

 • 6 - 8 lektioner
 • Fag: kristendomskundskab og dansk

 Tilmeld din klasse

 

4. klasse: Lignelser i spil

Lignelser er basisstof i kristendomskundskab. Kom tæt på ni af de mest berømte af Jesu lignelser. - Hvad er en lignelse? Hvad er pointen? Hvad er det overraskende? - Forslag til elevøvelser. 

Kendskabet til de ni lignelser samles i et kortspil, hvor hver lignelse udtrykkes i fire kort, to halve billeder og to halve tekststykker. 

Evt. mulighed for et afsluttende kirkebesøg.

Se den lokale folkekirke

 •  dansk/kristendomskundskab
 •  5-8 lektioner

Læreren modtager

 •  8 sæt kortspil. 3-4 elever pr spil
 •  32 siders lærervejledning med gennemgang af de ni lignelser

Tilmeld din klasse


Værdier og symboler - Flag og faner. 4. - 5. klasse

Hvilke værdier betyder noget for os? Og hvad forstår vi egentlig ved begrebet ”værdi”? Hvor kommer vores værdier fra? 

I dette projekt arbejder eleverne med værdier og symboler og med eksempler på, hvor vi henter vores fælles værdier fra. Arbejdet med værdier tager afsæt i centrale  bibelske fortællinger og uddrag af Grundloven og FNs erklæring om menneskerettigheder. Desuden kommer eleverne til at arbejde med de værdier, der har særlig betydning for dem selv. 

Udgangspunktet er de symboler, eleverne finder i forskellige flag og de værdier, der knytter sig hertil. I projektet indgår også historiske fortællinger, hvor flag og faners betydning belyses.

Elevernes arbejde med værdier og symboler udtrykkes gennem et kreativt undervisningsforløb i samarbejde med håndværk og design, hvor eleverne fremstiller flag og faner, der efterfølgende udstilles i en lokal kulturinstitution fx et museum, et bibliotek eller en kirke.  

Projektet konkretiserer undervisningsbegreberne innovation og entreprenørskab, der fra det nye skoleår skal indgå i alle fag.  

Tilmeldte lærere modtager: 

 • Undervisningsoplæg med baggrundsstof, forslag til undervisningsplan og elevopgaver
 • En flagbog til hver elev, hvor der arbejdes med 14 udvalgte flag, og hvor flagene som små klistermærker placeres på et verdenskort 
 • Adgang til hjemmeside med supplerende materialer
 • Skolen betaler selv for håndværk/design

Øvrige oplysninger:

 • Fag: Kristendomskundskab, dansk, historie og håndværk og design
 • Periode: Hele skoleåret
 • Lektioner: 6-8 lektioner i kristendomskundskab/dansk/historie.
 • 14-16 lektioner i håndværk og design 

Tilmeld til klasse