Lærerkurser 22/23

Skolens arbejde med børns åndelige udvikling

 • Torsdag den 8/9 -2022 kl. 10-16.00 
 • På DPU København, Campus Emdrup i København, Tuborgvej 164, 2400 KBH NV
 • Religionernes Dag 2022

 

En væsentlig del af skolens arbejde handler om at understøtte elevernes alsidige udvikling, der senest i skoleloven fra 1993 blev indkredset til at være: den sociale, den intellektuelle, den fysiske, den følelsesmæssige, den åndelige, den musiske og den etiske (værdier og holdninger) og fortsat er gældende. I den mellemliggende periode er der fra såvel politisk som ministerielt hold taget forskellige initiativer til understøttelse af skolernes arbejde med alle andre aspekter af den alsidige udvikling end den åndelige.

 Som det første blev der allerede i ’94 nedsat et musisk udvalg, som over et par år inspirerede landets lærere med seks udgivelser og ti gode råd til understøttelse af elevernes musiske udvikling. Siden var der op gennem nullerne og ind i tierne en meget lang indsats med fokus på fagligheden til understøttelse af den intellektuelle udvikling, og der er iværksat systematiske trivselsmålinger til brug for arbejdet med såvel de sociale som de følelsesmæssige sider af elevernes udvikling. Endelig er der med demokratiplatformen på EMU’en og kravet om 45 minutters bevægelse om dagen fra skolereformen i til understøttelse af den etiske og den fysiske udvikling. 

Men hvad blev af arbejdet med elevernes åndelige udvikling? Den forsvandt tilsyneladende ud i mørket. I hvert fald var den helt fraværende i det faghæfte om elevernes alsidige udvikling, som ministeriet udsendte i 2009 (Faghæfte 47), og aspektet indgår heller ikke det materiale om skolens arbejde med eleverne alsidige udvikling, som aktuelt ligger på EMU’en. 

På dagen forsøger vi derfor fra forskellige vinkler at indkredse, hvad der overhovedet kan ligge i begrebet om det åndelige, og hvordan der kan arbejdes med det i religionsundervisningen. 

Nærmere program følger her på siden og tilsendes pr mail ved tilmelding.

BEMÆRK: TILMELDINGSFRIST TIL KURSET ER DEN 23. JUNI
 

Tilmeld lærerkursus >>>

Læreren får svar pr mail om optagelse tirsdag den 27. juni.

 

 

Højskoleeftermiddag

Grundtvig for begyndere

 

’Grundtvig for begyndere’ er en introduktion til N.F.S. Grundtvig til dig, der synes, du burde kende lidt mere til manden, der formulerede vigtige tanker om frihed, folkestyre, fællesskab og -sang i en periode af Danmarkshistorien, hvor væsentlige dele af det samfund, vi kend - er, tog sin form: Hvilken rolle spiller ’frihed’ i Grundtvigs tanker om demokrati, oplysning, tro og folkelighed? Findes der en særlig dansk måde at være frisindet på, som vi har arvet fra Grundtvig? Og kan Grundtvig læses – eller skal han helst synges? To en halv time med oplæg, samtale, forfriskninger og sang! 

 • Hvem: Ingrid Ank, leder af Grundtvig-Akademiet. 
 • Hvor: Vartov, Farvergade 27, KBH K 
 • Hvornår: 14. sep. 2022 
 • Tilmeldingsfrist: 1. september
 • Målgruppe : lærere, præster

Tilmeld lærerkursus >>>

  


Børn, sorg og det eksistentielle sprog 

 • med særligt fokus på udvikling af barnets eksistentielle sprog
 • særligt for lærere i 0. - 4. klasse

Eftermiddagskursus mandag den 27. februar 2023, kl. 13-15

 • Kursussted: Sorgenfri kirkes sognegård, Hummeltoften 1, 2830 Virum
 • Tæt på Sorgenfri S-togsstation, der ligger kun 250 meter fra kursusstedet
 • Kurset tager udgangspunkt i materialet "Sorg og livsmod", der er målrettet til 2. klasse, men alle interesserede lærere er velkomne.
 • Tilmeldingsfrist 5. september

Kursusholder Cand. Psych og ph.d. Dorte Toudal Viftrup

Dorte Toudal Viftrup er særlig optaget af betydningen af børns eksistentielle sprog. I mange tilfælde er der tale om et manglende eller meget svagt udviklet eksistentielt sprog, hvilket har negativ betydning for barnets evne til at takle sorg og kriser. På kurset vil hun belyse, hvad der kan være årsagen, samt hvad der vil kunne medvirke til at udvikle barnets eksistentielle bevidsthed og sprog.

Tilmeld lærerkursus >>>
 


3-årigt lærerkursus

i faget kristendomskundskab/religion
Del 2 skoleåret 2022/23
Hovedvægt : Bibelske fortællinger og udvalgte korantekster

 

 • Del 1, skoleåret 21/22
 • Del 2, skoleåret 22/23
 • Del 3, skoleåret 23/24

Kursets formål er at give lærere, der underviser i kristendomskundskab uden baggrund og uddannelse i faget, et fagligt løft. Kurset afvikles hvert af de tre skoleår over fire eftermiddage fra kl. 13-16. Det 3-årige kursusforløb følger kompetenceområderne i Fælles Mål 2019:

Kurset er som udgangspunkt et samlet 3-årigt forløb. I den udstrækning, der er ledige pladser, kan man tilmelde sig det enkelte år.

 • 1. Bibelens opbygning, hovedskikkelser, urhistorien og toraen, jødedom, fortolkningsprincipper 
 • 2. De historiske bøger, visdomslitteratur, profetlitteratur, apokalyptisk litteratur
 • 3. Kristendom, Jesus af Nazareth, evangelierne, kristologi, brevlitteratur 
 • 4. Muhammed, Koranens opbygning, udvalgte suraer fra tiden i Mekka og Medina

 Kursusdatoer skoleåret 22/23

 • Onsdag den 1. marts 2023, kl. 13-16 
 • Onsdag den 15. marts 2023, kl. 13-16
 • Onsdag den 29. marts 2023, kl. 13-16
 • Onsdag den 19. april 2023, kl. 13-16 

Tilmelding til kurset bedst inden 5. september