6. klasse

Kan det hellige måles?

- lær om det særligt betydningsfulde

 • Kristendom, musik
 • Lektionsantal:  9-11 lekt. Incl. kirkebesøg og musikdel
 • Tilbydes hele skoleåret


Jerusalem er en fascinerende, men også ufattelig by. Ufattelig, fordi man aldrig helt forstår, hvad det er der foregår dernede. Jerusalem har ofte været en by i kamp. Man kæmper også om det hellige – og om, hvem det hellige tilhører. Men hvad betyder det , at noget er helligt? Har alle mennesker noget, de betragter som helligt? Hvordan forholder man sig til det, der er helligt for andre, men ikke for en selv? Disse og andre spørgsmål skal eleverne arbejde med i projektet. 

De hellige steder i Jerusalem præsenteres gennem elevartikler og små videoer.

Klassen besøger deres lokale kirke, hvor de med en ”hellighedsmåler” vurderer forskellige steder og genstande. Afslutningsvist skal eleverne producere deres egne små film om et sted eller en genstand, der er særlig betydningsfuldt - eller endda helligt - for dem. 

Projektet lægger op til et samarbejde med musikfaget. Her er spørgsmålet: Hvordan kan musikken medvirke til at samle mennesker på tværs af religion og kultur. Konkret arbejdes der med et musikstykke, som mikser jødisk, arabisk og dansk musiktradition. 

Tilmeldte lærere modtager:

 • Lærervejledning
 • Adgang til hjemmeside med elevhæfter,  hellighedsmåler, små film og musik
 • Tilbud om kirkebesøg

Tilmeld din klasse >>>


Tegn en tolkning

- at tegne sig til genreforståelser i Bibelen

 • Dansk, kristendom
 • Lektionsantal 8-12
 • Tilbydes hele skoleåret


I projektet skal eleverne arbejde kreativt med fortolkningen af nogle centrale bibelske fortællinger. Eleverne skal selv skabe illustrationer. Gennem fortolkningen af de bibelske fortællinger, vil eleverne gennem projektet få viden om Bibelens opbygning, genrer og forholdet mellem Det Nye og Det Gamle Testamente.

Afslutningsvis skal eleverne samle deres viden i at producere et moderne visuelt udtryk af temaet fra en udvalgt fortælling. Udtrykket skal være tro mod fortællingens oprindelige genre. 

Læreren anbefales selv at deltage i et kursus i tegneserieri forud for forløbet. I Lyngby-Rudersdal tilbydes deltagende klasser ikke et tegnekursus i skoleåret 19/20.

Tilmeld dig lærerkursus i tegneserieri på en lokal folkeskole.

Se lærerkursus >>>


Deltagende klasser modtager

 • Undervisningsvejledning til læreren inklusiv bilag og kopisider
 • Elevhæfte med tegneopslag til tegneserie-tegninger og baggrundsviden og bibeltekster.

Tilmeld din klasse >>>

Se tidligere projekter

Bestil så længe lager haves

Gå til bestilling >>>