5. klasse

Hvad handler Bibelen om? 

- skabelse, fortælling og udfordring

 • Kristendom, billedkunst (tegneserieri)
 • Dækker hovedemnet "bibelske fortællinger" i 5. klasse
 • Elevhæfte 24 A4-sider fordelt på 11 temaer
 • Grundig lærervejledning
 • Lær eleverne at skelne mellem sansning og naturvidenskab
 • Tilbydes hele skoleåret

Lærervejledning med forslag til varierede arbejdsformer, individuelt, 2/2 og i CL-modeller.

Hvert tema er en dobbeltside med fire tekster pr tema. Eleverne kan læse teksterne på modstående side. - Temaet skabelse  er relateret til elevens oplevelse af verden og naturen, og lægger op til elevens naturbetragtning af farver, former og stemninger, herunder en bevidstgørelse af forskellen på en umiddelbar sansning og en naturvidenskabelig fornuft, hvorved gamle tekster kan få en fornyet relevans for forståelsen af tilværelsen.

Tegning og illustration er væsentlig i projektet, herunder at eleverne trænes i den enkle og udtryksfulde tegning og illustration.

Tilmeld din klasse >>>

 

5. klasses temaer er disse:

 • Tegn og forstå skabelsesberetningens logik
 • Sansning og fornuft, natur og videnskab
 • Godhed, skønhed, farver, årstider
 • Konger i GT
 • Profeter i GT
 • Jesu bjergprædiken
 • Jesus som lærer
 • Jesu venner
 • Jesu modstandere
 • Paulus
 • Breve og apokalypse
   

  Læreren kan evt. selv downloade manglende eksemplarer. Print som hæfte, foldet A3.

Læreren kan supplere undervisningen med bibelske billeder fra kunstens verden.

Se bibelske billeder >>>


 

Djævelens lærling

- et projekt om godt og ondt

 • Målgruppe: 5. klasse
 • Fag: Dansk og kristendomskundskab
 • Lektioner: 12 lektioner + læsning af bog
 • Medfølger: Hjemmeside med videoer og dilemma-rollespil

Er et menneske kun godt? Eller kun ondt? Og er verden gået rent af lave, når Satans eneste håb er en engel?

Eleverne skal i dette projekt arbejde med begreberne godt og ondt. Det sker med afsæt i forskellige bibelske tekster og Kenneth Bøgh Andersens roman Djævlens lærling, hvor den hjertensgode dreng Filip Engel ved en fejl bliver udset til at være Satans efterfølger og derfor ender i Helvede. Undervejs i romanen udfordres både Filip og Satans syn på godt og ondt.

I projektet lægges der op til, at eleverne arbejder med Djævlens lærling i uddrag, men der kan også arbejdes med romanen i sin helhed.

Dilemma-rollespil

Til projektet er udviklet et dilemma-rollespil, hvor eleverne i forlængelse af de bibelske tekster og Djævlens lærling blandt andet skal undersøge:

 • Hvordan kan man vide, at noget er godt, hvis modsætningen ”ondt” ikke findes?
 • Kan et godt menneske blive ved at være godt, selvom det gør noget ondt?
 • Og er et ondt menneske stadig ondt, selvom det gør noget godt?

Teaterforestilling

Til projektet hører en forestilling baseret på Djævlens lærling udviklet af Peter Holst og Det Lille Turneteater. Forestillingen tilbydes tilmeldte klasser og fordeles ved lodtrækning.

Tilmeld din klasse >>> 

Ansøg om teaterbesøg >>>

 

Spil dig gennem Bibelens personer

- få styr på Bibelens brogede persongalleri

 • Kristendom, dansk
 • Tilbydes hele skoleåret
 • Antal lektioner 4-8
 • 40 bibelske personer
 • profetkort og vejledning med kopisider

Bibelske fortællinger er et af de centrale kompetenceområder for faget kristendomskundskab. I projektet Bibelens personer bliver eleverne på en sjov og engagerende måde introduceret for 40 centrale bibelske personer og til de fortællinger, der knytter sig til dem. 

Eleverne præsenteres i første omgang for de bibelske personer gennem kortspillet ”Profetkort”. 

Tilmeldte lærere modtager: 

 • undervisningsoplæg med lærervejledning og baggrundsstof.
 • 6 sæt Profetkort: Kortene beskriver de bibelske personers karakteristika, og eleverne dyster med de bibelske personer i kategorierne: tro, bibelscore, alder og berømmelse. (kun et klassesæt med kortspil pr. skole)

3-4 elever spiller sammen med et sæt kort. Herefter arbejder klassen videre med udvalgte personer og med de fortællinger, som især har fanget elevernes nysgerrighed.

Tilmeld din klasse >>>