5. klasse

Hvad handler Bibelen om? 

- skabelse, fortælling og udfordring

 • Kristendom, billedkunst (tegneserieri)
 • Dækker hovedemnet "bibelske fortællinger" i 5. klasse
 • Elevhæfte 24 A4-sider fordelt på 11 temaer
 • Grundig lærervejledning
 • Lær eleverne at skelne mellem sansning og naturvidenskab
 • Tilbydes hele skoleåret

Lærervejledning med forslag til varierede arbejdsformer, individuelt, 2/2 og i CL-modeller.

Hvert tema er en dobbeltside med fire tekster pr tema. Eleverne kan læse teksterne på modstående side. - Temaet skabelse  er relateret til elevens oplevelse af verden og naturen, og lægger op til elevens naturbetragtning af farver, former og stemninger, herunder en bevidstgørelse af forskellen på en umiddelbar sansning og en naturvidenskabelig fornuft, hvorved gamle tekster kan få en fornyet relevans for forståelsen af tilværelsen.

Tegning og illustration er væsentlig i projektet, herunder at eleverne trænes i den enkle og udtryksfulde tegning og illustration.

Læreren anbefales selv at deltage i et kursus i tegneserieri forud for forløbet. Kurset afholdes på en lokal folkeskole.

Se mere på siden Lærerkurser >>>

Tilmeld din klasse >>>


5. klasses temaer er disse:

 • Tegn og forstå skabelsesberetningens logik
 • Sansning og fornuft, natur og videnskab
 • Godhed, skønhed, farver, årstider
 • Konger i GT
 • Profeter i GT
 • Jesu bjergprædiken
 • Jesus som lærer
 • Jesu venner
 • Jesu modstandere
 • Paulus
 • Breve og apokalypse

  Læreren kan evt. selv downloade manglende eksemplarer. Print som hæfte, foldet A3.

Læreren kan supplere undervisningen med bibelske billeder fra kunstens verden.

Se bibelske billeder >>>


Fristelser, farer og faldgruber 

- på rejse gennem Odysseen og Bibelen

 • Dansk, kristendomskundskab, historie og billedkunst
 • Lektioner: ca. 10
 • Tilbydes hele skoleåret
 • Begrænset antal materialer. Læreren modtager lærervejledning, elevhæfter og link til hjemmeside

Fortællingen om Odysseus’ hjemfærd efter krigen i Troja hører sammen med Bibelen til blandt hovedværkerne i europæisk kultur. Begge har de præget forestillingerne om det gode liv – herunder hvad man må og ikke må – som det bl.a. kommer til udtryk i litteratur, computerspil, film og teater.

Et af de centrale temaer i fortællingen om Odysseus er de mange fristelser, som møder en gennem livet og håndteringen heraf. På samme måde tages fristelsernes dilemma til behandling i en lang række af Bibelens fortællinger.

Med afsæt i små klip fra Det lille Turneteaters forestilling om Odysseus og en oplæsning af fortællingen, som ligger på projektets hjemmeside, skal eleverne arbejde med en udfoldelse af forskellige fristelser og deres konsekvenser, som de kommer til udtryk og håndteres i Odysseen og et udvalg af bibelske fortællinger.

Afslutningsvist lægges der op til, at eleverne bygger en bro til fristelser og faldgruber i deres egen nutid bl.a. gennem arbejde med nyere litteratur og dramaøvelser.

Formålet er således, at eleverne erhverver sig en grundig indsigt i fristelsestemaet og de etiske overvejelser i håndteringen heraf, samt får et godt kendskab til de to hovedværker – herunder græsk mytologi og kristendom. 

Tilmeld din klasse >>>

Bibelens personer

- få styr på Bibelens persongalleri

 • Kristendom, dansk
 • Tilbydes hele skoleåret
 • Lektionsantal: 4-8
 • 40 bibelske personer
 • profetkort og vejledning med kipisider

Bibelske fortællinger er et af de centrale kompetenceområder for faget kristendomskundskab. I projektet Bibelens personer bliver eleverne på en sjov og engagerende måde introduceret for 40 centrale bibelske personer og til de fortællinger, der knytter sig til dem. 

Eleverne præsenteres i første omgang for de bibelske personer gennem kortspillet ”Profetkort”. 

Tilmeldte lærere modtager: 

 • undervisningsoplæg med lærervejledning og baggrundsstof.
 • 6 sæt Profetkort: Kortene beskriver de bibelske personers karakteristika, og eleverne dyster med de bibelske personer i kategorierne: tro, bibelscore, alder og berømmelse. (kun et klassesæt med kortspil pr. skole)

3-4 elever spiller sammen med et sæt kort. Herefter arbejder klassen videre med udvalgte personer og med de fortællinger, som især har fanget elevernes nysgerrighed.

Tilmeld din klasse >>>  

   


Se tidligere projekter

Bestil så længe lager haves

Gå til bestilling >>>