5. klasse

Hvad handler Bibelen om? 

- skabelse, fortælling og udfordring

 • Kristendom, billedkunst (tegneserieri)
 • Dækker hovedemnet "bibelske fortællinger" i 5. klasse
 • Elevhæfte 24 A4-sider fordelt på 11 temaer
 • Grundig lærervejledning
 • Lær eleverne at skelne mellem sansning og naturvidenskab
 • Tilbydes hele skoleåret

Lærervejledning med forslag til varierede arbejdsformer, individuelt, 2/2 og i CL-modeller.

Hvert tema er en dobbeltside med fire tekster pr tema. Eleverne kan læse teksterne på modstående side. - Temaet skabelse  er relateret til elevens oplevelse af verden og naturen, og lægger op til elevens naturbetragtning af farver, former og stemninger, herunder en bevidstgørelse af forskellen på en umiddelbar sansning og en naturvidenskabelig fornuft, hvorved gamle tekster kan få en fornyet relevans for forståelsen af tilværelsen.

Tegning og illustration er væsentlig i projektet, herunder at eleverne trænes i den enkle og udtryksfulde tegning og illustration.

Tilmeld din klasse >>>

 

5. klasses temaer er disse:

 • Tegn og forstå skabelsesberetningens logik
 • Sansning og fornuft, natur og videnskab
 • Godhed, skønhed, farver, årstider
 • Konger i GT
 • Profeter i GT
 • Jesu bjergprædiken
 • Jesus som lærer
 • Jesu venner
 • Jesu modstandere
 • Paulus
 • Breve og apokalypse
   

  Læreren kan evt. selv downloade manglende eksemplarer. Print som hæfte, foldet A3.

Læreren kan supplere undervisningen med bibelske billeder fra kunstens verden.

Se bibelske billeder >>>


 

100% fremmed ???
- med oplæg og miniudstilling for klassen

... nyt projekt, der sætter spørgsmålstegn til hvad vi umiddelbart ser i mødet med den anden 

 • 1 klasse ad gangen. Gerne to udstillinger på samme skole samme dag, men ikke to over to dage.
 • 2 lektioner og adgang til lokalet 30 minutter før lektionerne til opsætning af miniudstilling
 • Klassen kan arbejde videre med 100% fremmeds materiale, der lægger op til, at man i undervisningen kan arbejde med udstillingen både på et æstetisk skabende, reflekterende, tekstkreerende, undersøgende og debatterende niveau .
 • Lærervejledning med opgaver til dansk, billedkunst og historie
 • Klassebesøg tilbydes i månederne oktober, november, januar, februar
 • Begrænset antal udstillinger/klassebesøg
 • Fagene dansk, historie og billedkunst

Bemærk: Tilmeldte klasser skal være fleksible ift. det konkrete afviklingstidspunkt i klassen. Det skyldes hensynet til de to gæstelærere, som besøger klassen sammen med udstillingen.

Besøgene kommer til at ligge tirsdage - onsdage - torsdage både formiddag og på den anden side af frokostspausen.

 

100% Fremmed? er et kunst-dokumentarisk udstillingsværk med 250 portrætter i tekst og foto af borgere i Danmark, som repræsenterer de 167.000 mennesker, som har fået asyl siden 1956 og frem til i dag. Nu har din klasse mulighed for at få besøg af udstillingen!

Klassen får besøg to skoleformidlere; en producent og én deltager fra udstillingen, og sammen med dine elever vil de åbne et rum, hvor det er tilladt at italesætte tanker, følelser, fordomme og holdninger – og bringe ”os og dem” tættere på hinanden.

Deltageren fra udstillingen vil fortælle eleverne sin personlige historie om at komme fra et land til et andet, fra én kultur til en anden, fra et kulturelt og/eller religiøst værdisæt til et andet, og om, hvordan det har præget egen udvikling og identitet.

Eleverne kan relatere til deltagernes portrætter og fortællingerne om at finde et tilhørsforhold i verden - eller at føle sig fremmed eller udenfor. Samtidig opnår eleverne et godt afsæt for at lære at udtrykke sig mere selvstændigt om etniske, religiøse og kulturelle spørgsmål.

Tilmeld din klasse >>> 

Spil dig gennem Bibelens personer

- få styr på Bibelens brogede persongalleri

 • Kristendom, dansk
 • Tilbydes hele skoleåret
 • Antal lektioner 4-8
 • 40 bibelske personer
 • profetkort og vejledning med kopisider

Bibelske fortællinger er et af de centrale kompetenceområder for faget kristendomskundskab. I projektet Bibelens personer bliver eleverne på en sjov og engagerende måde introduceret for 40 centrale bibelske personer og til de fortællinger, der knytter sig til dem. 

Eleverne præsenteres i første omgang for de bibelske personer gennem kortspillet ”Profetkort”. 

Tilmeldte lærere modtager: 

 • undervisningsoplæg med lærervejledning og baggrundsstof.
 • 6 sæt Profetkort: Kortene beskriver de bibelske personers karakteristika, og eleverne dyster med de bibelske personer i kategorierne: tro, bibelscore, alder og berømmelse. (kun et klassesæt med kortspil pr. skole)

3-4 elever spiller sammen med et sæt kort. Herefter arbejder klassen videre med udvalgte personer og med de fortællinger, som især har fanget elevernes nysgerrighed.

Tilmeld din klasse >>>  

Se tidligere projekter

Bestil så længe lager haves

Gå til bestilling >>>