4. klasse

Martin, den modige munk - drama og billedtæppe

 • Historie, kristendom
 • Dramastykke i den lokale kirke
 • Vægtæppe om reformationen på skolen
 • 2 lektioner til dramastykket
 • 1-2 lektioner til billedtæppet + uv. i reformationen
 • Tilbydes okt.-nov og jan-feb.

I efteråret 2017 så 66 klasser dramastykket om Martin Luthers liv i anledning af reformationsfejringen.

Et antal klasser, som ikke så dramatiseringen i 2017 vil få muligheden i skoleåret 2018/19 i tilknytning til klassens undervisning om reformationen. 

Man ansøger skoletjenesten om en forestilling i den lokale folkekirke. Antal deltagende klasser vil være afhængig af kirkens egnethed, idet eleverne skal kunne se godt og følge med. Minimum er altid 3 klasser. Max. 5 klasser. Læreren kan således ikke tilmelde mindre end 3 klasser på 4. og 5. klasses niveau. 

Efter tilmelding hører læreren fra skoletjenesten. 

Indhold: 45 minutters drama over historien om Martin Luthers liv ved Skuespiller Anne-Maria Pock Steen og lokale medvirkende, - gerne en af klassernes lærere, idet en særlig forberedelse ikke er nødvendig. 

Stykket dramatiserer datiden ud fra Luthers livsforløb: barndom, strengt klosterliv, lydighed og opgør mod paven, anfægtelse, afladshandel, skærsildslære, tro, retssagen i Vorms, bandlysning og afbrænding af pavens bandbulle, fangenskab med bibeloversættelse, salmedigtning, ægteskabet, religionskrig.

Der medfølger kun et mindre undervisningsmateriale (bl.a. link til 5 tegnefilm om Luthers samtid), idet det forventes at forestillingen knytter til ved undervisningen i reformationen i skolen således til et eksisterende undervisningsmateriale. Tilbydes fra jan. 2018. 

Ansøg om teaterforestilling >>

                                

tekst

materialer

link til tilmelding

Pesach og påske

 • Kristendom, dansk, madkundskab
 • 8-10 lektioner
 • Tilbydes i perioden op til påske

Gennem små film fortæller børn til børn om, hvordan de fejrer højtiderne pesach og påske, og hvad de betyder.

Den jødiske pesach og den kristne påske tager udgangspunkt i to forskellige fortællinger, men der er alligevel nogle lighedstræk. Ikke mindst fordi Jesus fejrede pesach med sine disciple i Jerusalem.

Derfor begynder projektet i Jerusalem, så eleverne får kendskab til byens store betydning for både jøder, kristne og muslimer.

Herefter skal eleverne arbejde med henholdsvis den kristne påske og den jødiske pesach med mulighed for et udblik til den muslimske offerfest. Hvilke fortællinger ligger bag højtiderne? Hvorfor er de vigtige? Og hvordan fejres de religiøst og kulturelt?

Som afslutning på projektet skal eleverne med inspiration fra det jødiske sederfad foreslå mad til den kristne påskefortælling. 

Tilmeldte lærere modtager undervisningsmateriale og adgang til hjemmeside med filmklip m.m. 

Tilmeld din klasse >>

  

Fra slaveri til gospelmusik - workshop

 • Musik, historie, kristendom
 • Workshop i den lokale folkekirke, evt. på skolen
 • Evt. sammen med 3. eller 5. klasse
 • Minimum 3 deltagender klasser (max. 6 klasser)

Tina Robinson indfører eleverne i gospelmusikkens rødder tilbage i USAs historie. Hun laver små øvelser med krop, rytme og lyd, og synger i eksempler på den afrikanske inspiration  på den europæiske musik. Tina Robinson synger sammen med to sangere/musikere.

Workshoppen er en relevant forlængelse af et historisk forløb om slaveriet i Amerika. - Eller en del af et forløb i musik i forbindelse med forståelse af den rytmisk-kropslige musik, gerne i kombination med kristendomskundskab, hvor der kan arbejdes med de to forskellige religiøse udtryksformer: salmer og gospelmusik.  

3. og/eller. 5. klassetrin vil også kunne deltage, hvis en skole skal samle et passende elevantal.

Krav til skolen

 • En musikærer som kontaktperson 

Det forventes, at eleverne er så godt kendt med følgende sange/spirituals, at de kan synge det første vers udenad. Sangene indgår i workshoppen og der arbejdes med dem musikalsk.

 •  Swing low, sweet chariot
 •  Go down Moses
 •  Oh, when the saints

Ansøg om workshop >>>

Se detaljeret indhold af workshoppen og download sangblad med de tre vers, som eleverne skal kunne synge udenad.

Download

Hvad handler Bibelen om? (4. klasse)

 • Kristendom
 • Elevhæfte til klassen
 • Lærervejledning
 • Tilbydes hele året

- Materialet er en ramme om arbejdet med bibelske fortællinger i 4. og 5. kl.

- Hæfte på 24 sider i s/h til enten 4. el. 5. kl.

- Temaerne er fordelt i hæfterne til 4. og 5. kl.

- Lærervejledning med forslag til varierede arbejdsformer, individuelt, 2/2 og i CL-modeller.

- Hvert tema er en dobbeltside med fire tekster pr tema. Eleverne kan læse teksterne på modstående side. - Temaet skabelse i 5. kl. er relateret til elevens oplevelse af verden og naturen, og lægger op til elevens naturbetragtning af farver, former og stemninger, herunder en bevidstgørelse af forskellen på en umiddelbar sansning og en naturvidenskabelig fornuft, hvorved gamle tekster kan få en fornyet relevans for tilværelsesforståelsen

- Tegning og illustration er væsentlig i projektet, herunder at eleverne trænes i den enkle og udtryksfulde tegning og illustration.

Læreren anbefales selv at deltage i et kursus i tegneserieri forud for forløbet. I Lyngby-Rudersdal tilbydes deltagende klasser ikke et tegnekursus i skoleåret 19/20.

Tilmeld dig lærerkursus en af to eftermiddage a 2 timer på lokale skoler. Tilmeld dig her >>

Hver elev får sit eget hæfte. Centrale bibelske fortællinger er fordelt over de to klassetrin, 4. og 5. klasse. Fordelingen fremgår af oversigten nedenfor:

Tilmeld din 4. klasse >>

Tilmeld din 5. klasse >>

Skabelsen   (5.)

O Tegn skabelsesberetningen

O Tegn din skoles skabelsesberetning

O Tegn sansernes og fornuftens verdensbillede

O Fire slags sandheder

O Verdens godhed - Verdens skønhed

O Farver i verden og i naturen

O Himlens farver og stemninger

O Årstidens farver, stemninger og former 

Urhistorien  (4)

O Fortællinger om godheden        Adam, Eva

O Fortællinger om ondskaben Kain, Abel, Noa 

Personer - Historie

O Abraham, Sara, Isak, Ismael (4)

O Jakob, Esau, Jakobs 12 sønner (4)

O Josef, Farao (4)

O Moses, Farao (4)

O Konger: Saul, David, Batseba, Goliat, Salomon  (5)

O Profeter: Natan, Elias, Esajas, Daniel      (5) 

Jesus Kristus

O Jesu livs begyndelser: Maria, Josef, Johannes Dø. (4)

O Jesu undere: fire typer (4)

O Jesu bjergprædiken: fire stærke udsagn  (5)

O Jesu lignelser: fire berømte lignelser  (4)

O Jesus som lærer: fire undervisninger  (5)

O Jesus som mester: Peter, Judas, Thomas, Maria M. (4)

O Jesu venner: toldere, syndere, spedalske, fremmede

O Jesu modstandere: Pilatus, Herodes, ypperstepræsten, farisæerne  (5)

O Jesu liv mod slutningen: forklarelsen, indtoget,

tempelrensningen, nadveren  (4)

O Jesu korsfæstelse, død og opstandelse  (4) 

Øvrige

O Paulus   (5)

O Breve og apokalypse: Peter, Johannes  (5)

 


 

4. klasses temaer:

 • Urhistorien, godhed
 • Urhistorien, ondskab
 • Abraham
 • Jakob - Israel
 • Josef
 • Moses
 • Jesu liv, begyndelser
 • Jesu undere
 • Jesu lignelser
 • Jesus som mester
 • Jesu liv, afslutningen
 • Jesu død og opstandelse

5. klasses temaer

 • Tegn skabelsesberetninger
 • Sansning og fornuft, natur og videnskab
 • Godhed, skønhed, farver, årstider
 • Konger i GT
 • Profeter i GT
 • Jesu bjergprædiken
 • Jesus som lærer
 • Jesu venner
 • Jesu modstandere
 • Paulus
 • Breve og apokalypse

tekst

Se evt. tidligere projekter

Bestil så længe lager haves

Gå til bestilling >>>