Fælles Mål for mellemtrinnet

Der arbejdes hen mod, at eleverne får et mere bevidst forhold til at anvende faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler. Det skal medvirke til, at eleverne bliver i stand til at se tilværelsen i et bredere perspektiv.

Eleverne skal kunne gengive sammenhænge og modsætninger mellem Det Gamle og Nye Testamente samt forholde sig til centrale fortællinger i et nutidigt og historisk perspektiv.

Der arbejdes videre med ritualer og symboler samt andre genstande, ligesom sang og samtale om salmer og sange videreudvikles.

Elevernes forståelse kvalificeres gennem bl.a. samtale, diskussion, problemløsning samt bevægelse og andre praktisk/musiske aktiviteter. 

Livsfilosofi og etik

Eleven kan udtrykke sig nuanceret om den religiøse dimensions indhold og betydning ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske principper

Bibelske fortællinger

Eleven kan genkende temaer fra centrale bibelske fortællinger i kulturelle udtryk

Kristendom

Eleven kan forklare, hvad kristendom er og gengive hovedtræk i kristendommens historie, herunder folkekirkens betydning i Danmark


Link til uddybet beskrivelse af faget kristendomskundskab

Den åbne skole

Salmesang i kirken

Salmer skal synges i kirken!

Alle kirker tager gerne imod klasser til salmesang. Hvis besøget kombineres med et særligt emne vil det ofte være bedst kun 1-2 klasser. Hvis eleverne skal opleve fællessang og orgelbrus er det bedst med flere klasser ad gangen.

Overvej nøje temavalget og tal med præst og organist.

Forslag til temaer:

 • Lyset
 • Sorg og glæde
 • Højtider
 • Allehelgen
 • Påske
 • Efterår og høst
 • Forår og liv
 • Skabelse
 • Lys og mørke
 • Gudsbilleder

Emner til kirkebesøg

 • Døden
 • Symboler
 • Kirkerummet
 • Ritualer