Den åbne skole i Vedbæk kirke

0. klasse: På skattejagt i Vedbæk kirke

Besøget i kirken har til formål at give eleverne en grundlæggende forståelse af, hvad en kirke er, indeholder og bruges til. Hvad er kirkens skatte?

Eleverne kommer rundt i kirken og oplever, hvad kirken er som rum, lyd, lys og særlige genstande.

Èn klasse af gangen. Varighed ca. 60 minutter. Bedst september og oktober - tirsdag, onsdag eller torsdag formiddag.

Send mail om undervisningsbesøg


1. klasse: At mindes det gode forbillede

Læreren taler i klassen med eleverne om familien og slægten. De som ikke lever mere: bedsteforældre og oldeforældre, som barnet måske ikke har nået at kende.

Forældrene taler med barnet om familien bagud i tiden og vælger et godt forbillede. Én med en levende fortælling. Eleverne får den vigtigste historie fortalt og lærer selv at fortælle den, og tegner så en tegning af vedkommende.

Børnene har hver især deres tegning med i kirken, og her deles klassen op i grupper af 6-8 og en voksen. På skift fortæller eleverne deres historie til de andre i gruppen.

Tegningerne placeres eller hænges op og hvert barn tænder et lys til ære for og minde om den betydningsfulde afdøde.

Dagene op til Alle Helgens søndag er velegnede.Undervisningen kan fx udvides med forældrebesøg til Alle Helgens gudstjeneste mv.

Send mail om undervisningsbesøg


2. - 3. klasse (skoleåret 18/19): "Sorrig og glæde" 

Orlakarla er på arbejde og kender hver krog i kirken. Som turboguide fortæller hun om livet i kirken, rummets funktioner og om kunstens og musikkens kraft assisteret af orglets mange forskellige udtryk, såvel sorg som glæde!

Undervisningsbesøget begynder med teaterforestillingen "Sorrig og glæde"på 35 minutter. Derefter en pause med en forfriskning. Herefter synges 1-2 samler og præsten viser og forklarer nogle af kirkens symboler, især farvesymbolikken i kirkeårets gang.

  • Tid: bedst en onsdag formiddag 8.45 - 10.00
  • Periode: september - november 
  • Antal: 65 - 125 elever 

Send mail om teaterforestilling

2. klasse: Påskekufferten

En mystisk kuffert dukker op i klassen ... Dagen efter modtager klassen en invitation til at komme over i kirken, hvor alt det, det er i kufferten, får mening og bliver fortalt og forklaret.

Påskekufferten indeholder en lang række rekvisitter, som direkte eller symbolsk henviser til den kristne påskefortælling fra palmesøndag til påskedag. 

Hver ting i kufferten er forbundet med en fortælling og en lille leg, øvelse eller opgave, - og med en ledetråd til det næste sted i og omkring kirken, hvor fortællingen fortsætter indtil den sidste genstand tydes. Det er påskedag, som også er den sidste og afgørende brik i et tilhørende puslespil.

Undervisningen kan fortsættes på skolen med en række opgaver, der uddyber elevernes faglige viden om og forståelse af den kristne påske.

Én klasse ad gangen.

Undervisningen varer 2 lektioner med en pause og forfriskning midtvejs. Gennemføres i ugerne op til påske.

Send mail om undervisningsbesøg


7. - 9. klasse: 75 året for jødernes flugt over Øresund

Natten mellem den 1. og 2. oktober i 1943 begyndte tyskernes klapjagt på jøderne. Det er 75 år siden i 2018.

Vedbæk kirke har aftalt arrangement for udskolingen med musik-fortælle-gruppen Klezmer Duo.

Tirsdag den 2. oktober kl. 9.30 i Vedbæk kirke.

Kontakt til Vedbæk kirke

Telefon til kirkekontoret: 23 30 30 35
Sognepræst Klaus Rosenberg-Larsen
2328 7108   Send mail

Sognepræst Ingrid Halkjær-Lassen
4035 0640   Send mail

Koncert/musical med Vedbæk kirkes børnekor

I efteråret 2018 vil koret arbejde med musicalen "Annie, get your gun".

Kirkens spire- og børnekor (0.-5. klasse) består af elever fra Vedbæk skole. Årets korarbejde afsluttes med koncerter. 

Vedbæk skoles 1. - 3. klasser indbydes til én af koncerterne en hverdag mellem 13-14.

Nærmere oplysninger om dato følger.

Lærere kan tilmelde klasser til forestillingen på følgende mail:

Mail til korleder Birgit Lyngholm


5. - 6. klasse: Døden og kirkegårdens symboler

Med udgangspunkt i materialet "Den sidste have" får eleverne en gennemgang af folkekirkens liturgi forbindelse med døden. Der synges to væsentlige salmer, som ofte synges ved begravelser og bisættelser, og eleverne kommer med på en kort vandring på Vedbæk kirkegård, hvor de mange symboler er i fokus, hvorefter eleverne selv tager billeder af symbolerne med deres smartphone.

Materialet indeholder en symbolliste, folkekirkens begravelses-liturgi og et oplæg til, at den enkelte elev kan kortlægge sin familie og slægt tilbage til oldeforældrene.

Varighed 75 minutter. September og maj/juni