Den åbne skole i Nærum kirke

Velkommen i Nærum kirke

Det kommende skoleår inviterer Nærum Kirke igen til en række relevante projekter i samarbejde med skolens lærere. Udover de skitserede projekter er vi altid åbne for et fagligt samarbejde, hvis en lærer har et særligt emne, som vi som teologer og kirke kan samarbejde om.

Skolens lærere er ligeledes velkommen til at kontakte os, såfremt man ønsker at benytte sig af et af forslagene på et andet klassetrin end det, der er nævnt.

Niels Vincens Grunnet og Bruno Rasmussen, sognepræster

0. - 1. klasse: På opdagelse i Nærum kirke

  Hvorfor ser kirken egentlig ud, som den gør? Hvorfor ser præstekjolen ud, som den gør, og hvad med at få lov til at se orglet og komme op i kirketårnet? Der bliver mulighed for at spørge om hvad som helst.   

1-2 klasser. Ca. 60 minutter. Kan gennemføres hele året.

0. - 1. klasse:

Kom og se Lucieoptog og krybbespil

Tidspunkt: Onsdag den 5. december kl. 9.00.


2. klasse: Lucieoptog og krybbespil

Det har i mange år været en tradition, at 2.- klasserne på Nærum Skole forbereder og opfører Luciaoptog og krybbespil i Nærum Kirke. Præsterne besøger skolen og orienterer om det.

Vi foreslår:

Orientering på skolen onsdag den 7. november ca. kl. 8.30.
Prøver i kirken onsdag den 28. november og onsdag den 4. december - om morgenen - begge dage kl ca. 8.30 - 10.00. 

Opførelse i kirken onsdagden 5. december kl. 9.00 og 10.00.

2. - 3. klasse: Salmeswing i kirken

Indføring i både gamle og nye salmer på en nutidig måde med Sille Grønberg og Palle Windfeldt.  

Tidspunkt:  Tirsdag den 7. maj kl. 10 (varer knap en time).

Deltagere: Begge årgange samtidig.

Se evt. hjemmesiden: humanmusic.dk.
”Tilmelding” senest 1. marts - og meget gerne før.


3. klasse: Vi synger julen ind

Klasserne er velkomne til at komme og synge julesalmer i kirken i ca. ½ time (sammen med 4-6 kl.) ”Tilmelding” inden 15. november.

Vi foreslår: Tirsdag den 11. december kl. 9.00.

deltagere: Flere klasser.

4. klasse: Påskemalerier

Der indbydes til et maleprojekt om påsken, hvor vi gennemgår påskens fortællinger, og eleverne får til opgave at male store malerier om påskens begivenheder, som udstilles i kirken.

Vi foreslår: Orientering på skolen onsdag den 27. februar kl. ca. 8.30 (en times tid). Maling i kirken tirsdag-onsdag den 26.-27. marts kl. ca. 8.45 til senest kl. 11. Fernisering torsdag den 11. april kl. 17.00.


3. -4. klasse: Fra slaveri til gospelmusik

En musikalsk workshop, som bl.a. er relevant i forlængelse af et historisk forløb om slaveriet i Amerika. Klasserne arbejder med både slaveri og gospelsang på skolen, og deltager i koncert og fællessang i kirken ved sangeren Tina Robinson og nogle musikere.

Tidspunkt:  Efter aftale gerne i januar 2019. Varighed ca. 1 time.

Deltagere: Gerne alle 3.-4. klasser. 

Det er en stor fordel, at eleverne er godt kendt med følgende sange/spirituals, at de kan synge det første vers udenad:

  • Swing low, sweet chariot
  • Go down Moses
  • Oh, when the saints  


7. klasse: Om døden

Døden er et svært emne, men også et emne der kun bliver endnu sværere at forholde sig til, hvis vi ikke snakker om den. Én dag kommer vi med sikkerhed alle sammen til at opleve den, og vi mister også nogle vi holder af. Derfor indbyder vi til en formiddag, hvor præsterne vil fortælle om, hvad der rent praktisk sker, når nogen dør, og hvad præsten og kirken gør. Vi inviterer også en bedemand, der vil fortælle om sit arbejde.

Tidspunkt: Efter aftale. deltagere: En-to klasser af gangen.


9. klasse: Om at være skyldig og om at tilgive

Ligesom der ikke er noget menneske der kan leve sit liv uden kærlighed, er der heller ingen, der kan leve uden at tilgive og selv blive tilgivet. Men hvornår er vi skyldige, og skal vi til enhver tid kunne tilgive et andet menneske? Det er svære spørgsmål, som der ikke findes nogen facitliste for, men som ingen af os slipper for at tage stilling til. Vi foreslår, at forløbet tilrettelægges sammen med en lærer eller flere. Filmene ”Min morfars morder” af Søren Fauli og Mikala Krogh og ”Side om side” af Christian Sønderby Jepsen kan bl.a. lægge op til drøftelse og debat.

Tidspunkt: Efter aftale. Varighed ca. 2 timer.

Deltagere: Én klasse af gangen.Kontakt til Nærum kirke

3. klasse: Bogen "Sigurd fortæller om Luther"

Sigurd Barrett har skrevet en bog om Martin Luthers liv, som måske kan bruges til læsning eller oplæsning i 3. kl. Er I interesseret i den, forærer kirken gerne et par eksemplarer til prøvelæsning – og evt. et klassesæt, hvis I vil have det. – Læsningen kan evt. kombineres med et besøg i kirken eller besøg af præsterne på skolen. 

Symboler og farver i kirken

Præsterne fortæller, hvorfor kirken ligger og ser ud som den gør. Der fortælles om kors, alter, Bibelen, døbefont, fisk, duer, skib m.m., og der er mulighed for at se de fire messehagler. En messehagel er en kåbe, som præsten har på uden på præstekjolen (se foto). (Besøget kan kombineres med materialet ”Symboler med opgaver”, se http://kirke-skole.dk/mellemtrin/materialer.html).
Tidspunkt:  Efter aftale. Varighed ca. 1 time.
deltagere: En-to klasser af gangen.


4. - 6. klasse: Vi synger julen ind

Klasserne er velkomne til at komme og synge julesalmer i ca. ½ time sammen med 3. klasserne.

”Tilmelding” inden 15. november.

Vi foreslår: Tirsdag den 11. december kl.9.00.

7. - 9. klasse: Vi synger julen ind

Klasserne er velkomne til at komme og synge julesalmer i ca. ½ time (sammen med konfirmanderne.) ”Tilmelding” inden den 15. november.

Vi foreslår: Onsdagden 12. december kl. 9.00Se alle undervisingsprojekter

... i brochuren fra folkekirkens skoletjeneste i dit dueslag