Nyheder til skoleåret 2018/19

 2. - 3. klasse: "Han gik sig over sø og land"

I dette undervisningsmateriale kommer eleverne til at arbejde med følgende 5 fortællinger fra Ny Testamente: Maria Bebudelse, juleevangeliet, den barmhjertige samaritaner, Jesus går på vandet og påskefortællingen med fokus på Peters svigt.

I arbejdet med de bibelske fortællinger og deres betydning vil eleverne møde de tilværelsesspørgsmål, som historierne lægger op til og giver deres svar på. Eleverne vil her kunne spejle de gamle fortællinger i deres egne oplevelser og tanker og således opnå en bevidsthed om, at de spørgsmål, som var vigtige for 2000 år siden i et fremmed land, også er spørgsmål, som er vigtige her hos os i dag.

Til projektet er også knyttet en hjemmeside, hvor eleverne på et interaktivt kort kan gå på opdagelse i det land, hvorfra fortællingerne stammer. Herigennem vil de opnå viden om og forståelse af, at fortællingerne i deres opståen knytter sig til et helt bestemt geografisk område. 

Tilmeldte lærere modtager

  • · Undervisningsoplæg med lærervejledning, baggrundsstof og elevopgaver
  • · Supplerende hæfte med historisk baggrundsmateriale
  • · Adgang til hjemmeside med interaktivt kort og supplerende projektmateriale  

Fag:     Kristendomskundskab og dansk

Periode:  Fra september 2018

Lektioner: 7-10    

Tilmeld din klasse >>        

            

2. klasse: Påskekufferten

3. klasse: Pesach og påske

Gennem små film fortæller børn til børn om, hvordan de fejrer højtiderne 

pesach og påske, og hvad de betyder.

Den jødiske pesach og den kristne påske tager udgangspunkt i to forskellige fortællinger, men der er alligevel nogle lighedstræk. Ikke mindst fordi Jesus fejrede pesach med sine disciple i Jerusalem.

Derfor begynder projektet i Jerusalem, så eleverne får kendskab til byens store betydning for både jøder, kristne og muslimer.

Herefter skal eleverne arbejde med henholdsvis den kristne påske og den jødiske pesach med mulighed for et udblik til den muslimske offerfest. Hvilke fortællinger ligger bag højtiderne? Hvorfor er de vigtige? Og hvordan fejres de religiøst og kulturelt?

Som afslutning på projektet skal eleverne med inspiration fra det jødiske sederfad foreslå mad til den kristne påskefortælling. 

Tilmeldte lærere modtager undervisningsmateriale og adgang til hjemmeside med filmklip m.m.

Antal lektioner: 8-10. Periode: marts - maj 2019

Fag: Kristendomskundskab og dansk 

Tilmeld din klasse >>

Projekter der fortsætter i 2018/19

1. klasse: Tegn Bibelens fortællinger

NB: Materialet er bredt ud over hele indskolingen og dækker emneområdet bibelske fortællinger

Hæftet er tænkt som et grundmateriale i indskolingen, således at læreren vælger nogle temaer hvert af de tre skoleår i indskolingen. Det bør påbegyndes i 1. klasse. Leveres til skoleårets begyndelse. Hæftet anbefaler oplæsning fra ”Bibelen for børn”, Religions Pædagogisk Forlag. Der medfølger endvidere et tekstark med de vigtigste bibeltekster til læreren, hvorved materialet er meget let at gå til.

A4-hæfte på 20 sider til hver elev med myldrebillede på for– og bagside. Alt i s/h til elevens egne tegninger/farvelægning

18 temasider fra NT og GT. Siderne har overskrifter, underoverskrifter, vignetter og enkle tegninger

Lærervejledning til temaernes bibelfortællinger med en særlig grundig vejledning omkring undervisningen i skabelsesberetningen, som forbereder en forståelse af forskellen på en umiddelbar og sanselig forståelse af verden i modsætning til et naturvidenskabeligt verdensbillede. Netop dette tema anbefales ikke i 1. klasse.

Temaerne er de væsentligste bibelske fortællinger i indskolingen: Skabelsen af verden, menneskets skabelse og syndefaldet, vandfloden, Babelstårnet, Abraham og Sara, Jakob, Josef, Moses, David, Daniel, Jesu barndom, Jesu liv, påsken, påskens personer, himmelfarten og pinse.

Tilmeld til klasse >>

Du kan også selv downloade materialet her >>


3. klasse: Symbolspillet

Materialets symboler er både hverdagens symboler og en lang række religiøse symboler, herunder symboler, som er fælles for de tre monoteistiske religioner. Materialet udvider elevens ordforråd og begrebsverden. 

Skriftlige og mundtlige opgaver, symbolspil med spilleplade og 36 symbolkort. Brikkerne skal klippes ud og foldes, limes/klipses. Evt. mulighed for kirkebesøg med hovedvægt på symbolopdagelse i og omkring kirken. Se lokale kirker >>>

  •  udførlig illustreret lærervejledning på 22 sider samt 3 kopiark med elevopgaver. 4 elever pr spil. Skolen får 7 spillesæt.
  •  dansk/kristendomskundskab
  •  min. 4 lektioner plus evt. kirkebesøg

Tilmeld din klasse


2.-3. klasse: Lignelser i spil

Lignelser er basisstof i kristendomskundskab. Kom tæt på ni af de mest berømte af Jesu lignelser. - Hvad er en lignelse? Hvad er pointen? Hvad er det overraskende? - Forslag til elevøvelser. 

Kendskabet til de ni lignelser samles i et kortspil, hvor hver lignelse udtrykkes i fire kort, to halve billeder og to halve tekststykker. 

Evt. mulighed for et afsluttende kirkebesøg.

  •  dansk/kristendomskundskab
  •  5-8 lektioner

Læreren modtager

  •  8 sæt kortspil. 3-4 elever pr spil
  •  32 siders lærervejledning med gennemgang af de ni lignelser

Tilmeld din klasse

Workshop

1. - 3. klasse: Morgen- og aftensalmer med strejf af gospel

Gospelinstruktør Lars Jochimsen med band har gennem flere år afviklet workshops over salmer i musikalsk børnehøjde på skolerne i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal. 

”Morgen– og aftensalmer” tilbydes skolerne tilpasset tre aldersgrupper: 1. - 2. klasse, 3. - 5. klasse, 6. klasse. Et arrangement er består normalt af 2 hold. Skolen kan frit vælge, hvilke af de tre klassekategorier, sal skal være Hold 1 og Hold 2.

Stedet er normalt den lokale folkekirke, men kan også være et egnet lokale på skolen. 

Som udgangspunkt er organiseringen følgende: 

Hold 1: 8.30 - 9.20         Hold 2: 10.00 - 10.50 

Et hold skal normalt bestå af mindst 4 klasser, evt. kan to skoler dele og tilmelde 4 klasser hver. 

Projektet løfter den obligatoriske undervisning i salmer og giver en levende fællesskabsoplevelse med sangglæde, kropslighed, poesi og solistoptræden.

Se trailer:

Koncepter er opbygget således til indskolingen:

2. - 4. klasse            Workshop/salmekoncert med rytmisk inspiration og med elever som solister. Salmeteksterne synges via projektor. 

De fem salmers melodier er kendt og øvede på skolen på                 forhånd . Ligeledes gerne flere af de tostemmige                          vamps, der følger hver salme. Solister har forberedt enkelt vers. Elever, der behersker et soloinstrument er velkommen til at spille et solovers med bandet. Materiale til salmerne med tegninger af de fem salmer til 2. og 3. kl. 

Krav til skolen:

Der skal arrangeres et formøde mindst 5 uger før arrangementet med mindst én koordinerende musiklærer og gerne én dansk/krist.lærer. Her træffes alle praktiske aftaler, og lærerne modtager umiddelbart efter materialer til uddeling/kopiering. Herunder CD’ere med musikken med og uden sang, samt arrangementer. 

Salmerne er: Nu vågne alle Guds fugle små, Morgenstund har guld i mund, Lysets engel går med glans, I østen stiger solen op, Fred hviler over land og by.

Tilmelding normalt senest 1.9

Download materialer, tekster og noder

Ansøg om workshop


Teaterforestilling

2. - 3. klasse: Sorrig og Glæde

Orlakarla er på arbejde og kender hver krog i kirken. Som turboguide fortæller hun om livet i kirken, rummets funktioner og om kunstens og musikkens kraft assisteret af orglets mange forskellige udtryk, såvel sorg som glæde! 

Teaterforestillingen tilbydes i nogle lokale folkekirker.

Se den lokale folkekirke