Lærerkurser 20/21

At filosofere med børn - Religionernes Dag 

 • tirsdag den 1. september 2020 i Odense
 • heldagskursus på Syddansk Universitet
 • skoletjenesten betaler kursusafgift  for et antal lærere i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner


Over de seneste 10 - 15 år har der i stigende grad været fokus på fænomenet filosofi med børn i folkeskolen - ikke blot i religionsundervisningen, men også i arbejdet med litteratur og i relation til klimaproblematikken.

I religionsundervisningen slog en mere filosoferende tilgang til den religionsfaglige behandling af stoffet allerede formelt igennem med revisionen af faghæftet til skoleloven i 1993. Her blev den livsfilosofiske tilgang gjort til omdrejningspunkt for undervisningen, men den havde sin forløber i den såkaldte livsspørgs-målsundervisning, som der op gennem ’80-erne via inspiration fra Sverige var blevet eksperimenteret med.

Siden er der dog sket meget inden for området at filosofere med børn og forskellige traditioner har etableret sig i landskabet. Det er denne vifte af tilgange  med konkrete eksempler, som Religionernes Dag 2020 handler om.

Program

 • 09:30:Morgenkaffe m. brød
 • 10:00:Velkomst v. John Rydahl, Religionslærerforeningen
 • 10:05:Hvad er filosofi med børn? Muligheder og udfordringer ved lektor Caroline Schaffalitzky (SDU)
 • 10:40:Spørgsmål
 • 10:50:Undervisning som et rum for undren v. cand.pæd.fil. Louise Nabe-Nielsen (Rum for undren)
 • 11:20:Spørgsmål
 • 11:30:Kaffepause
 • 11:50:Workshops 1 om filosofi med børn i praksis v. Syddansk Universitet, Filosofipatruljen, Rum for undren, samt Religionslærerforeningen.
 • 12:30:Frokost og udstilling
 • 13:30:Præsentation af den tyske filosof Ekkehardt Martens’ tilgange til filosofi med børn v. lektorerne Inger Toftgaard Barrett og Marlene Printz Jellesen (UCN)
 • 14:00:Spørgsmål
 • 14:10:Workshops 2 om filosofi med børn i praksis v. Syddansk Universitet, Filosofipatruljen, Rum for undren, samt Religionslærerforeningen. 
 • 14:50:Kaffepause
 • 15:10:Filosofi med børn vs. traditionel tilgang i religionsundervisningen ved post.doc Søren Sindberg Jensen (SDU)
 • 15:45:Spørgsmål
 • 15:55:Tak for i dag

Den enkelte lærer sørger selv for transport. Skoletjenesten vil sende rejseforslag og vejledning til deltagende lærere, og foreslå et fælles rejsetidspunkt til og fra Odense.

Tilmeld lærerkursus >>>

Bemærk at tilmeldingsfristen til Religionernes Dag er den 30 juni kl. 12.

Læreren får svar pr mail om optagelse onsdag den 1. juli.

 

  

"Børn, sorg og det eksistentielle sprog" - for lærere fra 0. - 4. klasse

- med særligt fokus på udvikling af barnets eksistentielle sprog

 • Eftermiddagskursus mandag den 25. januar 2021, 13-15
 • Kursussted: Sorgenfri kirkes sognegård, Hummeltoften 1, 2830 Virum
 • Sorgenfri S-togsstation, som ligger 250 meter fra kursusstedet
 • Kurset tager udgangspunkt i materialet "Sorg og livsmod", der er målrettet til 2. klasse, men alle interesserede lærere er velkomne. Fokus er de yngste børn i skolen.

Kursusholder Cand. Psych og ph.d. Dorte Toudal Viftrup

Dorte Toudal Viftrup er til daglig ansat på Syddansk Universitet., hvor hun aktuelt forsker i  "åndelig og eksistentiel omsorg og samtale på Hospice". Hun er bl.a. medforfatter til bogen: Relationspsykologi.

Dorte er endvidere særlig optaget af betydningen af børns eksistentielle sprog. I mange tilfælde er der tale om et manglende eller meget svagt udviklet  eksistentielt sprog, hvilket har negativ betydning for barnets evne til at takle sorg og kriser. Hvad er årsagen, og hvilken undervisning vil kunne medvirke til at udvikle barnets eksistentielle bevidsthed og sprog.

Afslutningsvis vises et par af de tegnefilm, som er lavet til projektet "Sorg og livsmod" og der samtales om, hvordan filmene kan anvendes i undervisningen sammen med de øvrige materialer, som er udviklet til brug i 2. klasse til projektet "Sorg og livsmod".

Tilmeld lærerkursus >>>
 


4-årigt grundkursus i faget kristendomskundskab
Del 1 skoleåret 2020/21
ETIK OG LIVSFILOSOFI

Det 4-årige kursusforløb følger kompetenceområderne i Fælles Mål 2019:

 • Del 1, skoleåret 20/21: Etik og livsfilosofi
 • Del 2, skoleåret 21/22: Bibelske fortællinger
 • Del 3, skoleåret 22/23: Kristendom
 • Del 4, skoleåret 23/24: Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser

Kurset afvikles hvert skoleår over tre eftermiddage fra kl. ca 12.45 - 15.45.

Kurset er som udgangspunkt et fireårigt forløb, men i den udstrækning, der er ledige pladser, vil lærere kunne tilmelde sig det enkelte år.

Kursusdatoer er pt. ikke fastlagt. Kursusstedet bliver en lokalitet i Kgs. Lyngby.

 

KURSUSOPLÆG

Se det samlede kursusoplæg i overskrifter over de enkelte lektioner