3. klasse

Han gik sig over sø og land

- fem fortællinger i øjenhøjde

 • Kristendom, dansk
 • 7-10 lektioner
 • Udbydes hele skoleåret
 • Tilmeldte lærere modtager undervisningsoplæg med lærervejledning, baggrundsstof,  elevopgaver og adgang til hjemmeside med interaktivt kort og supplerende projektmateriale 

I dette undervisningsmateriale kommer eleverne til at arbejde med følgende 5 fortællinger fra Ny Testamente: Maria Bebudelse, juleevangeliet, den barmhjertige samaritaner, Jesus går på vandet og påskefortællingen med fokus på Peters svigt.

I arbejdet med de bibelske fortællinger og deres betydning vil eleverne møde de tilværelsesspørgsmål, som historierne lægger op til og giver deres svar på. Eleverne vil her kunne spejle de gamle fortællinger i deres egne oplevelser og tanker og således opnå en bevidsthed om, at de spørgsmål, som var vigtige for 2000 år siden i et fremmed land, også er spørgsmål, som er vigtige her hos os i dag.

Til projektet er også knyttet en hjemmeside, hvor eleverne på et interaktivt kort kan gå på opdagelse i det land, hvorfra fortællingerne stammer. Herigennem vil de opnå viden om og forståelse af, at fortællingerne i deres opståen knytter sig til et helt bestemt geografisk område.  

Tilmeld din klasse >>>         
 

   Se instruktionsvideoDen sidste have

- Hvordan siger vi farvel i kirken og hvordan mindes vi hinanden på kirkegården ?

Nogle af de lokale kirke i Kgs. Lyngby og Rudersdal har en kirkegård liggende omkring eller tæt ved kirken.

Enhver klasse skal på et eller andet tidspunkt undervises i emnet døden og den kultur og de ritualer, som er knyttet til døden.

Vi foreslår, at du som lærer kontakter din lokale kirke, og især hvis den også har en kirkegård. Vi foreslår dette program for besøget:

 • En halv time i kirken, hvor præsten forklarer kirkens begravelsesritual mv. 
 • Der synges en typisk begravelsessalme
 • Klassen går herefter selv på opdagelse på kirkegården med en lille folder, "Den sidste have", som indeholder en række opgaver og forslag til fordybelse

Kontakt os >>>, eller din lokale kirke.

Lokale kirker med kirkegård er følgende:

 • Taarbæk kirke
 • Vedbæk kirke
 • Lundtofte kirke
 • Søllerød kirke

 

 

Morgen- og aftensalmer, workshop

- salmer sunget højt i kor

 • Musik, dansk, kristendom
 • Band med keyboard, bas og trommer
 • Klasserne forbereder sig forud for workshoppen i den lokale folkekirke. Enkelte elever synger solovers
 • Minimum 4 klasser skal deltage. 4. klasser kan være med sammen med skolens 3. klasser
 • Klasserne skal være fleksible mht. afviklingsdag, idet typisk mere end én skole tilbydes workshoppen samme dag.
 • Udbydes primært i månederne november, januar og februar

 

Gospelinstruktør Lars Jochimsen med band har gennem flere år afviklet workshops over salmer i musikalsk børnehøjde på skolerne i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal. 

Workshoppen afvikles normalt i den lokale folkekirke, men kan også foregå i et velegnet lokale på skolen. 

Som udgangspunkt er organiseringen følgende: 

 • Hold 1 (4 klasser): 8.30 - 9.20
 • Hold 2 (4 klasser) : 10.00 - 10.50

Et hold skal normalt bestå af mindst 4 klasser, evt. kan to skoler dele og tilmelde 2 klasser hver. 

Projektet løfter den obligatoriske undervisning i salmer og giver en levende fællesskabsoplevelse med sangglæde, kropslighed, poesi og solistoptræden.

Se trailer:

 

Krav til skolen:

Der skal arrangeres et formøde mindst 5 uger før arrangementet med mindst én koordinerende musiklærer og gerne én dansk/krist.lærer. Her træffes alle praktiske aftaler, og lærerne modtager umiddelbart efter materialer til uddeling/kopiering. Herunder CD’ere/lydfiler med musikken med og uden sang, samt arrangementer. 

Salmerne er:

 • Nu vågne alle Guds fugle små
 • Morgenstund har guld i mund
 • Lysets engel går med glans
 • I østen stiger solen op
 • Fred hviler over land og by.

Ansøg om workshop

Download materialer til forberedelse af workshoppen:

Noder og tekster til workshop "Morgen- og aftensalmer"

Powerpoint til de fem salmer, vers for vers

Lydfiler til morgen- og aftensalmer

Bemærk den første udgave er med sang, den anden er karaoke

Lignelser sat i spil

- store spørgsmål i enkle fortællinger

 • Kristendomskundskab
 • 6 lektioner
 • Udbydes til hele skoleåret
 • Projektet begynder normalt med et kirkebesøg med bl.a. oplægning af Kim Fupz Aakesons moderne udgave af den barmhjertige samaritaner
 • Tilmeldte lærere modtager undervisningsoplæg med lærervejledning og baggrundsstof.
 • Klassesæt af spillet: Lignelseskort (6 sæt, evt. skal samme skole deles om et klassesæt af kortene)
 • Adgang til hjemmeside hvor lignelserne er oplæst 

I Det Nye Testamente findes en række såkaldte lignelser. Det er små historier, som Jesus fortalte for at forklare en pointe. En lignelse er en historie, som ikke er sket i virkeligheden, men som netop skal forklare noget, og som minder om noget, som kunne være sket i virkeligheden. 

Gennem projektet Lignelser sat i spil kommer eleverne til at arbejde med otte lignelser, der er nyformulerede til en moderne kontekst.  

Det drejer sig om: 

 • Den barmhjertige samaritaner
 • Den fortabte søn
 • Det mistede får
 • Arbejderne i vingården
 • Den gældbundne tjener
 • Det store festmåltid
 • Farisæeren og tolderen
 • Sennepsfrøet

Til projektet er der udviklet et kortspil: Lignelseskort, hvor det gælder om at få samlet så mange hele lignelser (fire kort) som muligt. Spillet vil gøre det lettere for eleverne at huske de enkelte lignelser, og så gør det jo heller ikke noget, at det samtidig kan være lidt sjovt! 

Projektet indledes med et kirkebesøg hvor eleverne præsenteres for lignelsen som genre og hører Kim Fupz Aakesons moderne version af den barmhjertige samaritaner.   

Tilmeld din klasse >>>

    Se introduktionsvideo

 

Lærerkurser 20/21

 

Se tidligere projekter

Bestil så længe lager haves

Tidligere projekter >>>

 

Øvrige materialer til indskolingen, som du som lærer er velkommen til bruge og plukke i