2. klasse

Sorg og livsmod

- når de mindste mister

 • Dansk, kristendom
 • tegnefilm om at miste en forældre og skilsmisse
 • Lektionsantal ?
 • Tilbydes hele skoleåret

Hvert år rammes et stort antal børn af sorg. Det kan enten skyldes, at de mister en af deres nærmeste; at en i familien rammes af alvorlig sygdom; at der er opbrud i deres familie pga. fx skilsmisse, eller at en eller flere af de voksne i deres nærmeste familie er tynget af misbrug af den ene eller den anden art. Typisk rammer sorgen uanmeldt og ikke sjældent har den sorgramte en oplevelse af at blive isoleret bag en mur af tavshed, fordi omgivelserne er usikre på, hvordan de skal håndtere situationen. Med afsæt i nogle små nyproducerede fabel-tegnefilm fra Tiny-film, der gennem årene har produceret en lang række tegnefilm til DR, sættes i børnehøjde fokus på, hvad sorg er? Hvornår den kan ramme én? Og hvordan den kan håndteres af såvel omgivelserne som af den sorgramte selv? I bred forstand altså et forsøg på at øge elevernes handlekompetence i deres indbyrdes relationer og i forhold til de voksne omkring dem.

Læreren modtager dette materiale:

 • adgangskode til hjemmeside med bl.a. tegnefilm
 • ???

??

Til projektet hører et forudgående inspirationskursus med oplæg fra bl.a. Børn, Unge & Sorg – jf. s. 22.


Påskekufferten

 • Dansk, billedkunst, kristendom
 • Materialet er målrettet til 2. klasse og tilbydes derfor kun til 2. klassetrin
 • 10-15 lektioner, incl. 1½ times besøg i den lokale folkekirke, hvor projektet indledes
 • Marts og april 2020


En mystisk kuffert dukker op i klasseværelset. Der er hverken afsender eller forklaring, blot en masse genstande i kufferten, der uden tvivl må have en sammenhæng til noget. Nogle dage efter klassens opdagelse af kufferten modtager eleverne et brev fra præsten, fra den lokale folkekirke, der inviterer klassen over til et besøg i kirken, hvor han/hun gerne vil komme med sit bud på, hvad genstandene i kufferten drejer sig om. 

Genstandene fra kufferten peger symbolsk og/ eller direkte på påsken. Påskens fortælling udfoldes i takt med at kuffertens indhold inddrages i forskellige aktiviteter spredt ud i kirkens rum. Børnene får gennem drama, leg og sansning påskens kronologi og ramme sat, så de er klar til det videre forløb på skolen.

Materialet, eleverne arbejder med tilbage på skolen, er baseret på danskfaglige discipliner med udgangspunkt i påskens temaer.  Eleverne får hver i sær udleveret et elevhæfte, hvori der er tekster og opgaver knyttet til de fire dage fra påskens fortælling.

Elevmaterialet indeholder

 • · Klassiske danskdiscipliner
 • · Værkstedsundervisning  
 • · Dramatisering

Eleverne afslutter forløbet ved hver især at lave et David Hockney inspireret billede af den tomme grav påskemorgen. Billederne kan i nogle sogne udstilles i sognegårde eller på det lokale bibliotek, hvis klassen ønsker det.

Den tilmeldte lærer modtager:

 • · En Påskekuffert
 • · Lærervejledning     
 • · Elevhæfter
 • · Billed– og ordkort til værkstedsundervisning

Påskefortællingen er samlet i denne tegning, som eleverne under kirkebesøget oplever som stort pulsespil på 1 m2 i 24 brikker, som de til sidst skal samle (klip på billedet og se det i fuld størrelse).

Tilmeld din klasse til projektet

Supplerende materialer til påskekufferten

Hvis du som lærer ønsker at give klassen en s/h-tegning af ovenstående billede, som indgår i påskekuffertns materialesamling, kan du downloade og kopiere det her.

Opgaver i tilknytning til tegningen:

 • eleverne skal farvelægge i kronologisk rigtigt
 • eleverne skal farvelægge de samme personer i tegningen ens, hvor det er oplagt at gøre det
 • eleverne fortæller påskefortællingen til hinanden ud fra tegningen

 

Billeder af opstandelsen fra 2. klasserne på Trørødskolen marts 2018

    

    

Lærerkurser 19/20

  

Se tidligere projekter

Bestil så længe lager haves

Gå til siden med tidligere projekter >>>

Øvrige materialer til indskolingen, som du som lærer er velkommen til bruge og plukke i