Fælles Mål for indskolingen

Undervisningen skal fremme og imødekomme elevernes åbenhed og spørgelyst om tilværelsen og skal tage udgangspunkt i elevernes interesser og umiddelbare erfaringer. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig viden og færdigheder, der sætter dem i stand til at samtale om almene tilværelsesspørgsmål.

Eleverne skal kende til og kunne gengive centrale fortællinger i Det Gamle og Nye Testamente samt kende til enkle faglige begreber, symboler og ritualer.

Slutteligt skal eleverne opnå forståelse af, hvad kristendom er, og hvad kristendommen har betydet for dansk og vestlig kultur og samfund i historisk og nutidig belysning.

Livsfilosofi og etik

Eleven kan udtrykke sig om den religiøse dimension ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske princippe

Bibelske fortællinger

Eleven kan udtrykke sig om centrale bibelske fortællinger

Kristendom

Eleven kan udtrykke sig om, hvad kristendom er og om centrale begivenheder i kristendommens historie, herunder folkekirkens betydning i Danmar


Link til uddybet beskrivelse af faget kristendomskundskab

Den åbne skole

Der er oplagt at tage sin indskolingsklasse på undervisnings-besøg i den lokale folkekirke

På opdagelse i kirken

Alle folkekirker i Kgs. Lyngby og Rudersdal tager gerne imod besøg af klasser, der gerne vil undervises i kirkens indretning, kunst og funktioner.

Kontakt en præst i den lokale folkekirke og aftal et besøg og indholdet af besøget. For indskolingen vil indholdet typisk være:

 • Hvad er en kirke?
 • Hvad bruges en kirke til?
 • Hvem arbejder i en kirke?
 • Syng et par salmer fra salmebogen
 • Læs en bibeltekst
 • Præstens dragter
 • Organisten demonstrerer orgelet
 • Spørgsmål med hjemmefra til præsten
 • Tingene inde i kirken
 • En tur i tårnet
 • En vandring på kirkegården
 • Symbolerne og farverne

Få inspiration fra Youtube-videoer om undervisningsbesøg i de lokale folkekirker 

Se dem her >>>