Cirkus, latter og tårer

Intro til forløbet

I dette materiale stilles der skarpt på, hvad cirkus – og især klovnen som figur – rokker ved i vores opfattelse af os selv og de andre. For cirkus er meget mere end fascinerende underholdning, gys og grin. Det fejlbare, det magiske, det komiske og tragiske trækker spor til menneskets grundlæggende eksistentielle vilkår.

Materialet tager afsæt i udstillingen CIRKUS på Gl. Holtegaard, der løber frem til 5. januar 2020. En udstilling, der kaster lys over udvalgte tematikker omkring cirkusmotivet i kunsten fra 1890’erne til i dag. Som et billede på den moderne tid og livet i storbyen trækker cirkus i begyndelsen af det 20. århundrede avantgardekunstnere til. Den typiske motivkreds med heste, klovne, akrobater og scener fra kulissen bliver et populært afsæt for tidens eksperimenter med kunstens form- og billedsprog. Samtidig er cirkus et sted, hvor den kendte verden vendes på hovedet, og hvor det ene forbløffende optrin afløser det andet – på linje med tidens industrialiserede virkelighed. Kunstnere skildrer både cirkussets absurditeter og dets sociale slagsider, fra farefuld optræden i manegen til skrøbeligt rakkerliv. Helt frem til i dag er kunstneres brug af cirkusmotivet inspireret af såvel det absurde og groteske som de efterhånden næsten mytiske menneskelige fortællinger, der knytter sig til genren.