Metode og feltarbejde i folkekirken

Et forløb om folkekirken som kirkesamfund med fokus på anvendelse af religionsfaglig metode i feltarbejde samt et foredrag med religionsforsker Annika Hvithamar.

 ”Her skal kursisterne lære at skifte rolle til iagttagere og lyttere i en verden, som måske er dem meget fremmedartet, og som de skal forholde sig objektivt og mentalt registrerende til. I feltarbejdet får kursisterne indblik i en konkret levet religiøsitet - religiøse forestillinger "får et ansigt" - hvilket kan være med til at nedbryde fordomme. Feltarbejde bidrager til og udvikler således både elevernes faglige og personlige dannelse.” om feltarbejde i folkekirken fra EMU’en

-Hvilke metoder anvender vi i religion, når vi analyserer tekster, tager på ekskursioner, skriver AT-synopser?

-Hvad sker der, når vi forsøger at bruge disse metoder på at undersøge fænomenet ”den danske folkekirke”?

-Hvordan kalder forskellige metoder på forskellige spørgsmål?

-Hvilken betydning har det for mit resultat, hvilken metode jeg vælger i mit feltarbejde?

Download forløbsbeskrivelse

Foredrag, 60 minutter

Et foredrag med Annika Hvithamar er normalt betinget af planlægning i god tid. Alternativt tilbydes en anden foredragsholder.


Send ansøgnning om foredrag til skoletjenesten. Foreslå gerne flere konkrete tidspunkter.

Send mail

Kontakt en folkekirke vedrørende feltarbejde