Gymnasiet

Folkekirken som undervisningsressource

Folkekirkens Skoletjeneste for gymnasiet i Kgs.Lyngby - Rudersdal arbejder på gymnasiets præmisser med de til enhver tid gældende formål og bestemmelser.

Læs mere om vores selvforståelse >>>

Vores mål er at tilbyde gymnasierne

  • undervisningsforløb
  • AT-inspirationsoplæg
  • tilbud om foredrag
  • oplæg til feltarbejde i Folkekirken
  • lærerkurser

Skoleåret 2015/2016

I skoleåret 15/16 tilbyder Folkekirkens Skoletjeneste i Kgs. Lyngby - Rudersdal følgende forløb til de fire gymnasier i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner.

Lærerkursus om salmer ved Erik A. Nielsen, april 2016

Kursets indhold

Hvad er en salme? Med sin kyndige, inspirerende tilgang vil professor emeritus Erik A. Nielsen i løbet af to kursusgange gennem mangfoldige eksempler og under inddragelse af adskilligt billedmateriale komme ind på, hvad en salme er. Desuden vil kurset være en introduktion til undervisning i salmegenren med eksempler på tekstanalyser. 

Tid og sted

Kurset foregår den 7. og 14. april kl. 17-19 i Christianskirkens sognegård på Chr. X Allé 120 i Kgs. Lyngby. 

Tilmelding

Da der er et begrænset antal pladser, er kurset forbeholdt dansklærere på gymnasier og ungdomsuddannelser i Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommune. Hurtig tilmelding anbefales. Efter 1. marts vil tilmelding være åben for alle interesserede, såfremt der stadig er ledige pladser. 

Materiale

Kursusmateriale udleveres i forbindelse med kurset.

Send mail


Kontakt


Pædagogisk konsulent, gymnasielærer Rikke Winch