Den åbne skole i Vedbæk kirke

0. klasse: På skattejagt i Vedbæk kirke

Besøget i kirken har til formål at give eleverne en grundlæggende forståelse af, hvad en kirke er, indeholder og bruges til. Hvad er kirkens skatte?

Eleverne kommer rundt i kirken og oplever, hvad kirken er som rum, lyd, lys og særlige genstande.

Èn klasse af gangen. Varighed ca. 60 minutter. Bedst september og oktober - tirsdag, onsdag eller torsdag formiddag.

Send mail om undervisningsbesøg


1. klasse: At mindes det gode forbillede

Læreren taler i klassen med eleverne om familien og slægten. De som ikke lever mere: bedsteforældre og oldeforældre, som barnet måske ikke har nået at kende.

Forældrene taler med barnet om familien bagud i tiden og vælger et godt forbillede. Én med en levende fortælling. Eleverne får den vigtigste historie fortalt og lærer selv at fortælle den, og tegner så en tegning af vedkommende.

Børnene har hver især deres tegning med i kirken, og her deles klassen op i grupper af 6-8 og en voksen. På skift fortæller eleverne deres historie til de andre i gruppen.

Tegningerne placeres eller hænges op og hvert barn tænder et lys til ære for og minde om den betydningsfulde afdøde.

Dagene op til Alle Helgens søndag er velegnede.Undervisningen kan fx udvides med forældrebesøg til Alle Helgens gudstjeneste mv.

Send mail om undervisningsbesøg


2. klasse: Påskekufferten

Kontakt til Vedbæk kirke

 

Telefon til kirkekontoret: 23 30 30 35
Sognepræst Rune Reimer Christensen
20 55 40 65 mail: rrc@km.dk
 

Sognepræst Ingrid Halkjær-Lassen
4035 0640   Send mail
 

hjemmeside: www.vedbaek-kirke.dk/

Koncert/musical med Vedbæk kirkes børnekor

I efteråret 2018 vil koret arbejde med musicalen "Annie, get your gun".

Kirkens spire- og børnekor (0.-5. klasse) består af elever fra Vedbæk skole. Årets korarbejde afsluttes med koncerter. 

Vedbæk skoles 1. - 3. klasser indbydes til én af koncerterne en hverdag mellem 13-14.

Nærmere oplysninger om dato følger.

Lærere kan tilmelde klasser til forestillingen på følgende mail:

Mail til korleder Birgit Lyngholm


5. - 6. klasse: Døden og kirkegårdens symboler

Med udgangspunkt i materialet "Den sidste have" får eleverne en gennemgang af folkekirkens liturgi forbindelse med døden. Der synges to væsentlige salmer, som ofte synges ved begravelser og bisættelser, og eleverne kommer med på en kort vandring på Vedbæk kirkegård, hvor de mange symboler er i fokus, hvorefter eleverne selv tager billeder af symbolerne med deres smartphone.

Materialet indeholder en symbolliste, folkekirkens begravelses-liturgi og et oplæg til, at den enkelte elev kan kortlægge sin familie og slægt tilbage til oldeforældrene.

Varighed 75 minutter. September og maj/juni