Den åbne skole i Taarbæk kirke

O. klasse: På skattejagt i Taarbæk kirke

Besøget i kirken har til formål at give eleverne en grundlæggende forståelse af, hvad en kirke er, indeholder og bruges til. Hvad er det vigtigste i kirken?

Én klasse af gangen. Varighed ca. 45 minutter. Bedst september til november.

Send mail til præsten


2. klasse: Påskekufferten

En mystisk kuffert dukker op i klassen ... Dagen efter modtager klassen en invitation til at komme over i kirken, hvor alt det, det er i kufferten, får mening og bliver fortalt og forklaret.

Påskekufferten indeholder en lang række rekvisitter, som direkte eller symbolsk henviser til den kristne påskefortælling fra palmesøndag til påskedag. 

Hver ting i kufferten er forbundet med en fortælling og en lille leg, øvelse eller opgave, - og med en ledetråd til det næste sted i og omkring kirken, hvor fortællingen fortsætter indtil den sidste genstand tydes. Det er påskedag, som også er den sidste og afgørende brik i et tilhørende puslespil.

Undervisningen kan fortsættes på skolen med en række opgaver, der uddyber elevernes faglige viden om og forståelse af den kristne påske.

Én klasse ad gangen.

Undervisningen varer 2 lektioner med en pause og forfriskning midtvejs. Gennemføres i ugerne op til påske.

Send mail til præsten3. klasse: Lignelser sat i spil

I Det Nye Testamente findes en række såkaldte lignelser. Det er små historier, som Jesus fortalte for at forklare en pointe. En lignelse er en historie, som ikke er sket i virkeligheden, men som netop skal forklare noget, og som minder om noget, som kunne være sket i virkeligheden. 

Gennem projektet Lignelser sat i spil kommer eleverne til at arbejde med otte lignelser, der er nyformulerede til en moderne kontekst.  

Til projektet er der udviklet et kortspil: Lignelseskort, hvor det gælder om at få samlet så mange hele lignelser (fire kort) som muligt. Spillet vil gøre det lettere for eleverne at huske de enkelte lignelser, og så gør det jo heller ikke noget, at det samtidig kan være lidt sjovt! 

Projektet indledes med et kirkebesøg hvor eleverne præsenteres for lignelsen som genre og hører Kim Fupz Aakesons moderne version af den barmhjertige samaritaner.   

Tilmeld din klasse >>>

1. klasse: At mindes det gode forbillede

Læreren taler i klassen med eleverne om familien og slægten. De som ikke lever mere: bedsteforældre og oldeforældre, som barnet måske ikke har nået at kende.

Forældrene taler med barnet om familien bagud i tiden og vælger et godt forbillede. Én med en levende fortælling. Eleverne får den vigtigste historie fortalt og lærer selv at fortælle den, og tegner så en tegning af vedkommende.

Børnene har hver især deres tegning med i kirken, og her deles klassen op i grupper af 6-8 og en voksen. På skift fortæller eleverne deres historie til de andre i gruppen.

Tegningerne placeres eller hænges op og hvert barn tænder et lys til ære for og minde om den betydningsfulde afdøde.

Dagene op til Alle Helgens søndag er velegnede.Undervisningen kan fx udvides med forældrebesøg til Alle Helgens gudstjeneste mv.

Send mail til præsten


3. - 6. klasse: Døden, symboler, kirkegårdsvandring

Med udgangspunkt i materialet "Den sidste have" får eleverne en gennemgang af folkekirkens liturgi i forbindelse med døden. Der synges to væsentlige salmer, som ofte synges ved begravelser og bisættelser, og eleverne kommer med på en vandring på Taarbæk kirkegård, hvor de mange symboler er i fokus.

Materialet indeholder en symbolliste, folkekirkens begravelses-liturgi og et oplæg til, at den enkelte elev kan kortlægge sin familie og slægt tilbage til oldeforældrene.

Varighed 2 lektioner. Kan gennemføres det meste af året.

Send mail til præsten

  

4. - 6. klasse: Påskevandring

Gennem dette undervisningsbesøg får eleverne en dyb forståelse af påskens væsentligste fortællinger. De kommer selv med på en levende vandring og oplever

  • Indtoget i Jerusalem
  • Nadversalen
  • Getsemane have
  • Pilatus' domfældelse
  • korset langfredag
  • den tomme grav påskedag

Vandringen varer ca. 60 minutter.

Henvend dig gerne til Taarbæk kirke omkring en opsætning af påskevandringen for 4. - 6. klasse. Mindst 2 klasser skal deltage..

Send mail til præsten

  

Kontakt til Taarbæk kirke

3. klasse: Kyndelmisse

Ved kyndelmisse er kulden hårdest, men lyset er på vej til at overvinde mørket og nyt liv bryder igennem den frosne jord.

Klassen møder udenfor kirken så tidligt på dagen som muligt. Kirken er mørkelagt. Hver elev får nu et lys og klassens mange lys er det eneste som oplyser kirkerummet. 

Der synges om årstiden og om lyset og mørket, og eleverne hører om forskellige betydninger af netop lys og mørke i forhold til menneskelivet, herunder hvorledes lys/mørke-metaforen også findes i Bibelens tekster om livets kampe, ondskaben og godheden og i ordene om skabelsen.

Tidspunktet vil være 2. februar, såfremt dagen falder på en skolehverdag.

Send mail til præsten