Den åbne skole i Søllerød kirke

Indskolingen: På opdagelse i Søllerød kirke

Besøget i kirken har til formål at give eleverne en grundlæggende forståelse af, hvad en kirke er, indeholder og bruges til. Hvad betyder symbolerne? Klassen kommer med på en vandring indenfor og udenfor kirken.

 • Én klasse af gangen. Bedst 2. klasse.
 • Varighed ca. 50 minutter. 
 • Periode: ikke april/maj og december

Send mail om besøg, og foreslå et par mulige tider

Send mail til en af præsterne


2. klasse: Påskekufferten

En mystisk kuffert dukker op i klassen ... Dagen efter modtager klassen en invitation til at komme over i kirken, hvor alt det, der er i kufferten, får mening og bliver fortalt og forklaret.

Påskekufferten indeholder en lang række rekvisitter, som direkte eller symbolsk henviser til den kristne påskefortælling fra palmesøndag til påskedag. 

Hver ting i kufferten er forbundet med en fortælling og en lille leg, øvelse eller opgave, - og med en ledetråd til det næste sted i og omkring kirken, hvor fortællingen fortsætter indtil den sidste genstand tydes. Det er påskedag, som også er den sidste og afgørende brik i et tilhørende puslespil.

Undervisningen kan fortsættes på skolen med en række opgaver, der uddyber elevernes faglige viden om og forståelse af den kristne påske.

 • Én klasse ad gangen.
 • Undervisningen varer 2 lektioner med en pause og forfriskning midtvejs.
 • Gennemføres i ugerne op til påske.

Tilmeld din klasse til projektet


4 . klasse: Martin den modige munk

Du har som lærer mulighed for at give dine elever en præcis, festlig og illustrativ formidling af historien om hovedpersonen bag et af Europas og Danmarkshistoriens største vendepunkter: Reformationen. Læreren modtager desuden et lille undervisningsmateriale over dramatiseringen i kirken af Luthers liv, samt andet relevant materiale. 
 

 • 45 minutters drama over historien om Martin Luthers liv ved Skuespiller Anne-Maria Pock Steen og lokale medvirkende, gerne en lærer fra deltagende skole, idet medvirken ikke kræver forberedelse
 • 100 elever er et passende antal. Man kan således ikke tilmelde én klasse, men typisk en hel årgang

Send mail og tilmeld skolens klasser


 

5. -6. klasse: Døden - en vandring på Søllerød kirkegård, 

Med udgangspunkt i materialet "Den sidste have" får eleverne en gennemgang af folkekirkens liturgi i forbindelse med døden. Der synges to salmer, som ofte synges ved begravelser og bisættelser, og eleverne kommer med på en vandring på Søllerød kirkegård, hvor de mange symboler er i fokus.

Materialet indeholder en symbolliste, folkekirkens begravelses-liturgi og et oplæg til, at den enkelte elev kan kortlægge sin familie og slægt tilbage til oldeforældrene med fokus på savn.

Efter et oplæg undersøger eleverne selv kirkegården for symbolik og tager billeder af symbolerne med deres smartphones. 

 • Varighed min. 75 minutter
 • 1-3 klasser ad gangen

Send mail om besøg, og foreslå et par mulige tider

Send mail til en af præsterne

Kontakt til Søllerød kirke

Lærere ved Vangeboskolen og Skovlyskolen er velkommen til at rette henvendelse til en af præsterne i forbindelse med et ønske om at inddrage kristendom, etik og tro i undervisningen.


9. klasse: Et etisk dilemma

Etik er et væsentligt delemne i 9. klasse i kristendomskundskab, herunder erkendelse af etiske dilemmaer.

Idag har teknologi, bioetik, operationsmuligheder, fx organtransplantationer, genmanipulation mv. forstørret mængden af etiske dilemmaer.

En af præsterne stiller sig til rådighed for en drøftelse af spørgsmålet/debatten omkring aktiv dødshjælp.

 • Ca. 60 minutter
 • Eleverne skal medbringe Ipad eller andet noteringsudstyr

Send mail til en af præsterne