Skam - lærerkursus 16. november i Lyngby 11.45-14.45

Kursusprogram

Fredag den 16. november 2018 i Christianskirkens Sognegård,

Chr. X’s Alle 120, 2800 Kgs. Lyngby

Ca. 400 meter fra Lyngby station 

  • 11.45       let frokost
  • 12.15       velkomst og foredrag ved højskolelærer ph.d. Christian Hjortkjær:”Det er skammens skyld”
  • 13.00       spørgsmål og samtale med Christian Hjortkjær
  • 13.15 kaffepause
  • 13.30 oplæg ved cand.mag./gym.lærer Rikke Winch: "Indfaldsvinkler til skam i undervisningen”
  • 13.50 gruppesamtale om skam i skolekulturen
  • 14.15 opsamling af gruppesamtalen
  • 14.30 undervisningsmaterialer
  • 14.45 slut  

Kurset er et fælleskursus for lærere i udskolingen og gymnasiet 

Det er skammens skyld

Christian Hjortkjær har skrevet denne teaser til sit foredrag på lærerkurset:

Skammen er vendt uventet tilbage. 68’erne kastede den bort og forbød den. Vi er fri af skam, sagde de. Men i dag rammer skammen ungdommen som en boomerang. For vi skammer os, selvom vi ikke må. Skam er ikke følelsen af at have gjort noget forkert, men følelsen af, at man er forkert – selvom man altid gør alting rigtigt. Derfor er det heller ikke skyldfølelsen, der fylder hos de unge, men følelsen af utilstrækkelighed – af aldrig at være god nok. Ordet ”nok” er blevet ungdommens nøgleord og akilleshæl. Det er diagnosen. Gad vide, hvad der gik så galt, at vi blive syge af skam? Gad vide, hvad der er medicinen?


Video

Se Christians Hjortkjærs samtidsanalyse af generationen, der søger det enestående, men ender som et udmattet selv præget af skam.

Citater

Skam er en ”forestilling om ydmygelse, ved hvilken vi forsøger at undgå selve ydmygelsen”. (Aristoteles, Retorikken)

"Svaret på skyld er tilgivelse. - Svaret på skam er anerkendelse." (Leif Andersen)

Ph.D. Christian Hjortkjær

Artikelsamling

Links