Den åbne skole i Nærum kirke

Velkommen i Nærum kirke

Det kommende skoleår inviterer Nærum Kirke igen til en række relevante projekter i samarbejde med skolens lærere. Udover de skitserede projekter er vi altid åbne for et fagligt samarbejde, hvis en lærer har et særligt emne, som vi som teologer og kirke kan samarbejde om.

Skolens lærere er ligeledes velkommen til at kontakte os, såfremt man ønsker at benytte sig af et af forslagene på et andet klassetrin end det, der er nævnt.

Niels Vincens Grunnet og Bruno Rasmussen, sognepræster

0. - 1. klasse: På opdagelse i Nærum kirke

  Hvorfor ser kirken egentlig ud, som den gør? Hvorfor ser præstekjolen ud, som den gør, og hvad med at få lov til at se orglet og komme op i kirketårnet? Der bliver mulighed for at spørge om hvad som helst.   

1-2 klasser. Ca. 60 minutter. Kan gennemføres hele året.

0. - 1. klasse:

Kom og se Lucieoptog og krybbespil

Tidspunkt: Torsdag den 10. december kl. 9.00.

 

2. klasse: Lucieoptog og krybbespil

Det har i mange år været en tradition, at 2.- klasserne på Nærum Skole forbereder og opfører Luciaoptog og krybbespil i Nærum Kirke. Præsterne besøger skolen og orienterer om det.

Vi foreslår:

Orientering på skolen onsdag den 11. november ca. kl. 8.30.
Prøver i kirken onsdag den 27. november og onsdag den 2. december. Begge dage kl. ca 8.30 - 10.00. 

Opførelse i kirken torsdag den 10. december kl. 9.00 og 10.00.

 

1. - 3. klasse: Salmeswing i kirken

 

Indføring i både nye og gamle salmer (bl.a. Ingemenn) på en nutidig måde med Sille Grønberg, Palle Windfeldt og Kristian Jørgensen.

Tidspunkt:  Tirsdag den 8. september kl. 10 (varer knap en time).

Deltagere: Alle årgange 1. - 3. kl. samtidig.

Se evt. hjemmesiden: humanmusic.dk.
”Tilmelding” senest 1. juni - og meget gerne før.

 

4. klasse: Påskemalerier

Der indbydes til et maleprojekt om påsken, hvor vi gennemgår påskens fortællinger, og eleverne får til opgave at male store malerier om påskens begivenheder, som udstilles i kirken.

Vi foreslår: Orientering på skolen onsdag den 24. februar kl. ca. 8.30 (en times tid). Maling i kirken tirsdag-onsdag den 16.-17. marts kl. ca. 8.45 til senest kl. 11. Fernisering onsdagden 25. marts kl. 17.00.

 

4. klasse + 3. eller 5. klasse: Fra slaveri til gospelmusik

En musikalsk workshop, som bl.a. er relevant i forlængelse af et historisk forløb om slaveriet i Amerika. Klasserne arbejder med både slaveri og gospelsang på skolen, og deltager i koncert og fællessang i kirken ved sangeren Tina Robinson og nogle musikere.

Tidspunkt:  Efter aftale gerne i januar 2021. Varighed ca.1 time.

Deltagere: Begge 4. klasse + 3. eller 5. klasse, ca 100 elever ialt.

Det er en stor fordel, at eleverne er godt kendt med følgende sange/spirituals, at de kan synge det første vers udenad:

  • Swing low, sweet chariot
  • Go down Moses
  • Oh, when the saints

 

6. klasse: Martin Luther og reformationen

Forskelligt om emnet, f.eks. 

  • Hvorfor ser de lutherske kirker (og dermed Nærum Kirke) ud, som de gør? 
  • Hvordan var det med det salmer i kirken før og efter reformationen,
  • Hvad betød bogtrykkerkunsten og malerkunsten for den lutherske reformation? 

Der kan vises eksempler på malerier og propagandatryk af maleren Lucas Cranach. 

Forløbet aftales nærmere mellem lærer(e) og præst(er).
Tidspunkt:  Efter aftale. Varighed ca. 1½ time. 
deltagere: En klasse af gangen - gerne efter nytår.

 

 

Kontakt til Nærum kirke

7. og 9. klasse: Går det hele ad Helvede til?

 

Med udgangspunkt i Skoletjenestens materiale 
(www.folkekirkensskoletjeneste.dk/projekter) forbereder eleverne på forhånd nogle spørgsmål, f.eks. om, hvordan præstens hverdag ser ud; hvordan man som præst forholder sig til frygt og håb (herunder kristendommens forestillinger om paradis og helvede), og det kan også være noget om symboler for frygt og håb i kirkerummet. Forløbet aftales nærmere mellem lærer(e) og præst(er).

Tidspunkt: Efter aftale.

 

4. - 6. klasse: Vi synger julen ind

Klasserne er velkomne til at komme og synge julesalmer i ca. 40 minutter sammen med 3. klasserne.

”Tilmelding” inden 15. november.

Vi foreslår: Tirsdag den 8. december kl.8.30.

 

7. - 9. klasse: Vi synger julen ind

Klasserne er velkomne til at komme og synge julesalmer i ca. 40 minutter.

”Tilmelding” inden den 15. november.

Vi foreslår: Onsdagden 16. december ca. kl. 8.30

 

8.-9. klasse: Om vores forhold til naturen

- etisk og naturvidenskabeligt

Naturvidenskab er fantastisk spændende og har bragt os en masse viden om, hvordan naturen fungerer. Men samtidig er det vigtigt at forstå, at naturvidenskab er en metode, som ikke kan stå alene i sin beskrivelse af naturen og verdenen. Naturvidenskab rummer nemlig ikke i sig selv en livsanskuelse eller etik, den interesserer sig ikke for, om noget er godt eller ondt. Får naturen f.eks. først værdi, når vi værdisætter den og måler og vejer den?

Eller har naturen allerede en værdi også uafhængigt af os mennesker? Ser vi blot på naturen som et objekt eller omgivelse for os mennesker? Eller ser vi os selv som en del af naturen, at vi deler ophav? Hvordan vi forstår naturen, betyder meget for måden vi behandler den på. Og her er spørgsmålene og svarene fra både naturvidenskaben, kunsten, filosofien og troens verden vigtig. Ikke enten eller men både og…

Tidspunkt:  En torsdag efter jul kl.14.15-15.45 - efter aftale. 

Deltagere: Flere klasser samtidig.