Den åbne skole i Nærum kirke

Velkommen i Nærum kirke

Det kommende skoleår inviterer Nærum Kirke igen til en række relevante projekter i samarbejde med skolens lærere. Udover de skitserede projekter er vi altid åbne for et fagligt samarbejde, hvis en lærer har et særligt emne, som vi som teologer og kirke kan samarbejde om.

Skolens lærere er ligeledes velkommen til at kontakte os, såfremt man ønsker at benytte sig af et af forslagene på et andet klassetrin end det, der er nævnt.

Niels Vincens Grunnet og Bruno Rasmussen, sognepræster

0. - 1. klasse: På opdagelse i Nærum kirke

  Hvorfor ser kirken egentlig ud, som den gør? Hvorfor ser præstekjolen ud, som den gør, og hvad med at få lov til at se orglet og komme op i kirketårnet? Der bliver mulighed for at spørge om hvad som helst.   

1-2 klasser. Ca. 60 minutter. Kan gennemføres hele året.

0. - 1. klasse:

Kom og se Lucieoptog og krybbespil

Tidspunkt: Onsdag den 4. december kl. 9.00.

 

2. klasse: Lucieoptog og krybbespil

Det har i mange år været en tradition, at 2.- klasserne på Nærum Skole forbereder og opfører Luciaoptog og krybbespil i Nærum Kirke. Præsterne besøger skolen og orienterer om det.

Vi foreslår:

Orientering på skolen onsdag den 6. november ca. kl. 8.30.
Prøver i kirken onsdag den 27. november og onsdag den 3. december. Begge dage kl. ca 8.30 - 10.00. 

Opførelse i kirken onsdag den 4. december kl. 9.00 og 10.00.

 

1. - 3. klasse: Salmeswing i kirken

 

Indføring i både nye og gamle salmer (bl.a. Ingemenn) på en nutidig måde med Sille Grønberg, Palle Windfeldt og Kristian Jørgensen.

Tidspunkt:  Onsdag den 22. april kl. 10 (varer knap en time).

Deltagere: Alle årgange samtidig.

Se evt. hjemmesiden: humanmusic.dk.
”Tilmelding” senest 1. marts - og meget gerne før.

 

4. klasse: Påskemalerier

Der indbydes til et maleprojekt om påsken, hvor vi gennemgår påskens fortællinger, og eleverne får til opgave at male store malerier om påskens begivenheder, som udstilles i kirken.

Vi foreslår: Orientering på skolen onsdag den 19. februar kl. ca. 8.30 (en times tid). Maling i kirken tirsdag-onsdag den 24.-25. marts kl. ca. 8.45 til senest kl. 11. Fernisering torsdag den 2. april kl. 17.00.

 

4. klasse + 3. eller 5. klasse: Fra slaveri til gospelmusik

En musikalsk workshop, som bl.a. er relevant i forlængelse af et historisk forløb om slaveriet i Amerika. Klasserne arbejder med både slaveri og gospelsang på skolen, og deltager i koncert og fællessang i kirken ved sangeren Tina Robinson og nogle musikere.

Tidspunkt:  Efter aftale gerne i januar 2020. Varighed ca.1 time.

Deltagere: Begge 4. klasse + 3. eller 5. klasse 

Det er en stor fordel, at eleverne er godt kendt med følgende sange/spirituals, at de kan synge det første vers udenad:

  • Swing low, sweet chariot
  • Go down Moses
  • Oh, when the saints  

 

7. klasse: Om døden

Døden er et svært emne, men også et emne der kun bliver endnu sværere at forholde sig til, hvis vi ikke snakker om den. Én dag kommer vi med sikkerhed alle sammen til at opleve den, og vi mister også nogle vi holder af. Derfor indbyder vi til en formiddag, hvor præsterne vil fortælle om, hvad der rent praktisk sker, når nogen dør, og hvad præsten og kirken gør. Vi inviterer også en bedemand, der vil fortælle om sit arbejde.

Tidspunkt: Efter aftale. Deltagere: En-to klasser af gangen.

 

 

Kontakt til Nærum kirke

5.-6. klasse: Symboler og farver i kirken

Præsterne fortæller, hvorfor kirken ligger og ser ud som den gør. Der fortælles om kors, alter, Bibelen, døbefont, fisk, duer, skib m.m., og der er mulighed for at se de fire messehagler. En messehagel er en kåbe, som præsten har på uden på præstekjolen (se foto). (Besøget kan kombineres med materialet ”Symboler med opgaver”, se http://kirke-skole.dk/mellemtrin/materialer.html).
Tidspunkt:  Efter aftale. Varighed ca. 1 time.
Deltagere: En-to klasser af gangen.

 

4. - 6. klasse: Vi synger julen ind

Klasserne er velkomne til at komme og synge julesalmer i ca. 40 minutter sammen med 3. klasserne.

”Tilmelding” inden 15. november.

Vi foreslår: Tirsdag den 5. december kl.8.30.

 

7. - 9. klasse: Vi synger julen ind

Klasserne er velkomne til at komme og synge julesalmer i ca. 40 minutter.

”Tilmelding” inden den 15. november.

Vi foreslår: Torsdag den 12. december ca. kl. 8.30

 

 

8.-9. klasse: Om vores forhold til naturen

- etisk og naturvidenskabeligt

Naturvidenskab er fantastisk spændende og har bragt os en masse viden om, hvordan naturen fungerer. Men samtidig er det vigtigt at forstå, at naturvidenskab er en metode, som ikke kan stå alene i sin beskrivelse af naturen og verdenen. Naturvidenskab rummer nemlig ikke i sig selv en livsanskuelse eller etik, den interesserer sig ikke for, om noget er godt eller ondt. Får naturen f.eks. først værdi, når vi værdisætter den og måler og vejer den?

Eller har naturen allerede en værdi også uafhængigt af os mennesker? Ser vi blot på naturen som et objekt eller omgivelse for os mennesker? Eller ser vi os selv som en del af naturen, at vi deler ophav? Hvordan vi forstår naturen, betyder meget for måden vi behandler den på. Og her er spørgsmålene og svarene fra både naturvidenskaben, kunsten, filosofien og troens verden vigtig. Ikke enten eller men både og…

Tidspunkt: Efter aftale. Varighed ca. 2 timer.

Deltagere: Én klasse af gangen.