Den åbne skole i Lyngby kirke

2. klasse: På opdagelse i Lyngby kirke

Besøget i kirken har til formål at give eleverne en grundlæggende forståelse af, hvad en kirke er, indeholder og bruges til. Hvad er særligt betydningsfuldt?

Eleverne kommer rundt i og omkring Lyngby gamle kirke og oplever, hvad kirken er som rum, lyd, lys, billeder og kunst.

Èn klasse af gangen. Varighed ca. 60 minutter. Bedst sensommer eller forsommer.

Besøget er ved Julie K. Goldschmidt, tlf: 4160 4044

Send mail om besøg

 

3. - 5. klasse: Påske-løb

Én klasse ad gangen vil få påskefortællingen levendegjort ved at komme med på en vandring i og omkring Lyngby kirke, hvor eleverne følger de dramatiske spor fra Jerusalems byport, over nadversalen og forræderiet, til tilfangetagensen, forhøret og domfældelsen hos Pilatus. En soldat fortæller om den korsfæstede mand, der nu allerede er blevet begravet, og nogle kvinder påstår at noget utroligt er sket ude ved graven ...
 

Påskehistorien dramatiseres i og omkring Lyngby kirke op mod påske 2020.

Projektet afvikles tirsdag den 31.marts.2020. Tilmeldte klasser får besked om tidspunkt på dagen.

Send mail om påskevandring  

 

8. klasse: Klædt på til sorg - kirkebesøg

Formålet med kirkebesøget er, at eleverne møder en fagperson, der kan sætte elevernes viden om ritualer i spil i forhold til kirkens begravelses/bisættelsesritualer og salmer. Endvidere at eleverne i præsten møder en fagperson, der har indgående erfaring med at møde mennesker i sorg, og som har et sprog for at tale om død, tab, håb, tro, tvivl, afmagt og kærlighed. 

Send mail om kirkebesøg  

2. klasse: Påskekufferten

En mystisk kuffert dukker op i klassen ... Dagen efter modtager klassen en invitation til at komme over i kirken, hvor alt det, der er i kufferten, får mening og bliver fortalt og forklaret.

Påskekufferten indeholder en lang række rekvisitter, som direkte eller symbolsk henviser til den kristne påskefortælling fra palmesøndag til påskedag. 

Hver ting i kufferten er forbundet med en fortælling og en lille leg, øvelse eller opgave, - og med en ledetråd til det næste sted i og omkring kirken, hvor fortællingen fortsætter indtil den sidste genstand tydes. Det er påskedag, som også er den sidste og afgørende brik i et tilhørende puslespil.

Undervisningen kan fortsættes på skolen med en række opgaver, der uddyber elevernes faglige viden om og forståelse af den kristne påske.

  • Én klasse ad gangen.
  • Undervisningen varer 2 lektioner med en pause og forfriskning midtvejs.
  • Gennemføres i ugerne op til påske.

Send mail til kontaktperson

 

2. klasse: Sorg og livsmod - kirkebesøg

I kirken vil præsten præsentere eleverne for to bibelhistorier om sorg, trøst og håb: Den barmhjertige samaritaner og historien om kvinderne og den tomme grav. Herefter vil præsten tale med eleverne om, hvad de har prøvet at miste, og hvordan de blev trøstet og fik håb. Derudover vil præsten fortælle om de kristnes tro på evigt liv.

Det kan være en fordel at medbringe skriveunderlag, hvis skolen er i besiddelse af sådanne.

Tilbage i klassen samles der op på kirkebesøget ved at lave et eller flere blade til ord-blomsten.

 

Send mail om kirkebesøg

9. klasse: At være et menneske ifølge Kierkegaard

Hvad vil det sige at være et menneske? Det er et af grundspørgsmålene i faget kristendomskundskab. 

I dette undervisningsbesøg sættes der fokus på begreberne: kærlighed, tro, angst, skyld og frihed. Og begreberne etisk, æstetisk og religiøs introduceres. Undervisningen kan således stå alene og er direkte anvendelig i faget, og besøget kan give bolden op til at arbejde med projektet "På kant med Kierkegaard", der blev udbudt af de folkekirkelige skoletjenester i 2013, og som stadig kan fås. Henvendelse til skoletjenesten.

Undervisningen forestås af Julie K. Goldschmidt, tlf: 2160 4044

Henvendelse om undervisningsbesøg.  

Lyngby kirkes præster

  • Sognepræst Cecilia Lotko Pontoppidan
  • Sognepræst Julie Katrine Goldschmidt
  • Sognepræst Jørgen Theodor Demant

Kontakt til Lyngby kirke

  • Telefon til kirkekontoret: 45 87 53 76


Lyngby kirkes kalkmalerier er berømte

Se introvideo
 

Kalkmalerier 2. - 3. klasse: Dyr i kirken

Dyresymbolerne på kirkens loft fortæller historier: Om tro, forræderi, håb og ondskab

Det er menneskers historier, men også dyrenes: Løven, oksen, pelikanen, ræven og gåsen.

Fortæller: Sognepræst Jørgen Demant, 45 88 40 75

Send mail om undervisningsbesøg

Kalkmalerier 4. - 6. klasse: Gud og Djævelen

Når man vender blikket op mod kirkens loft, mod kalkmalerierne, så føres man ind i en voldsom dramatisk historie. Menneskets historie mellem Gud og djævel. Guds fortælling med mennesket er om et fællesskab, der hele tiden kan gå i stykker. Gud vil mennesket, men mennesket tiltrækkes også af ondskaben. Den viser sig i form af slangen, af djævelen, af løven. Mennesket er altid stillet i kamp mellem det gode og det onde.

Fortæller: Sognepræst Jørgen Demant, 45 88 40 75 eller Cecilia Lotko Pontoppidan 5151 6483

Send mail om undervisningsbesøg