Den åbne skole i Lyngby kirke

2. klasse: På opdagelse i Lyngby kirke

Besøget i kirken har til formål at give eleverne en grundlæggende forståelse af, hvad en kirke er, indeholder og bruges til. Hvad er særligt betydningsfuldt?

Eleverne kommer rundt i og omkring Lyngby gamle kirke og oplever, hvad kirken er som rum, lyd, lys, billeder og kunst.

Èn klasse af gangen. Varighed ca. 45 minutter. Bedst sensommer eller forsommer.

Kontakt en af kirkens for at planlægge et besøg.

Ideoplæg til kirkebesøget


2. klasse: Sorg og livsmod - kirkebesøg

I kirken vil præsten præsentere eleverne for to bibelhistorier om sorg, trøst og håb: Den barmhjertige samaritaner og historien om kvinderne og den tomme grav. Herefter vil præsten tale med eleverne om, hvad de har prøvet at miste, og hvordan de blev trøstet og fik håb. Derudover vil præsten fortælle om de kristnes tro på evigt liv.

Det kan være en fordel at medbringe skriveunderlag, hvis skolen er i besiddelse af sådanne.

Tilbage i klassen samles der op på kirkebesøget ved at lave et eller flere blade til ord-blomsten.

Send mail om kirkebesøg

2. klasse: Påskekufferten

Påskekufferten er en mystisk kuffert med en lang række rekvisitter, som direkte eller symbolsk henviser til den kristne påskefortælling fra palmesøndag til påskedag. 

Hver ting i kufferten er forbundet med en fortælling og en lille leg, øvelse eller opgave, - og med en ledetråd til det næste sted i og omkring kirken, hvor fortællingen fortsætter indtil den sidste genstand tydes. Det er påskedag, som også er den sidste og afgørende brik i et  stort tilhørende puslespil, som eleverne skal samle, og derved se påsken visualiseret som en helhed.

Undervisningen kan fortsættes på skolen med en række opgaver, der uddyber elevernes faglige viden om og forståelse af den kristne påske.

  • Én klasse ad gangen.
  • Undervisningen i kirken varer 2 lektioner med en pause og forfriskning midtvejs.
  • Gennemføres i ugerne op til påske.

1:

Læreren kontakter kirken og spørger om at komme på undervisningsbesøg ved at sende en mail til præsten på nedenstående link. Så aftaler I selv det konkrete tidspunkt.:

Send mail til præsten

2:

Hvis læreren ønsker at fortsætte påskeprojektet i klassen, skal læreren via nedenstående link tilmelde sig til Folkekirkens Skoletjeneste. Så bringer vi materialerne ud på skolen. Tilmeld i god tid inden påske.

Tilmeld materialer til påskekufferten

Materialet består af en lærervejledning og et elevhæfte med opgaver til hver elev. Tidsforbruget vil være 4-8 lektioner, især afhængig af, om klassen arbejder med billedkunstdelen i den afsluttende fase. Materialet er især danskfagligt med læsetræning, samt kristendomsfaglig om den kristne påske, samt nogle små dramatiseringer og en mulig afslutning i billedkunst.

 

9. klasse: At være et menneske ifølge Kierkegaard

Hvad vil det sige at være et menneske? Det er et af grundspørgsmålene i faget kristendomskundskab. 

I dette undervisningsbesøg sættes der fokus på begreberne: kærlighed, tro, angst, skyld og frihed. Og begreberne etisk, æstetisk og religiøs introduceres. Undervisningen kan således stå alene og er direkte anvendelig i faget, og besøget kan give bolden op til at arbejde med projektet "På kant med Kierkegaard", der blev udbudt af de folkekirkelige skoletjenester i 2013, og som stadig kan fås. Henvendelse til skoletjenesten.

Undervisningen forestås af Julie K. Goldschmidt, tlf: 2160 4044

Henvendelse om undervisningsbesøg.  

Lyngby kirkes præster

  • Sognepræst Cecilia Lotko Pontoppidan, tlf: 51 51 64 83
  • Sognepræst Julie Katrine Goldschmidt, tlf: 45 88 24 60
  • Sognepræst Jørgen Theodor Demant, tlf: 45 88 40 75 
     

Kontakt til Lyngby kirke

  • Telefon til kirkekontoret: 45 87 53 76


 

Lyngby kirkes kalkmalerier er berømte

Se introvideo

Kalkmalerier 2. - 3. klasse: Dyr i kirken

Dyresymbolerne på kirkens loft fortæller historier: Om tro, forræderi, håb og ondskab

Det er menneskers historier, men også dyrenes: Løven, oksen, pelikanen, ræven og gåsen.

Fortæller: Sognepræst Jørgen Demant, 45 88 40 75

Send mail om undervisningsbesøg


Kalkmalerier 4. - 6. klasse: Gud og Djævelen

Når man vender blikket op mod kirkens loft, mod kalkmalerierne, så føres man ind i en voldsom dramatisk historie. Menneskets historie mellem Gud og djævel. Guds fortælling med mennesket er om et fællesskab, der hele tiden kan gå i stykker. Gud vil mennesket, men mennesket tiltrækkes også af ondskaben. Den viser sig i form af slangen, af djævelen, af løven. Mennesket er altid stillet i kamp mellem det gode og det onde.

Fortæller: Sognepræst Jørgen Demant, 45 88 40 75 eller Cecilia Lotko Pontoppidan 5151 6483

Send mail om undervisningsbesøg