Den åbne skole i Lundtofte kirke 

Indskolingen: "På opdagelse i Lundtofte kirke"

Besøget i kirken har til formål at give eleverne en grundlæggende forståelse af, hvad en kirke er, indeholder og bruges til.

Skriv gerne i din mail, hvad du især gerne vil, at klassen skal opleve og undervises i. Én klasse ad gangen. Bedst september - oktober.

Send mail til kontaktperson  

3. klasse: "Fælles Salmesang" for 3. klasser, torsdag den 5. marts 2020

I  mere end 20 år har 3. klasserne på Lundtofte skole, Kongevejens skole, og Trongaardsskolen mødtes 1. torsdag i marts kl. 10-11.15 i Lundtofte kirke og sunget en stribe gamle og nyere salmer ud fra et fælles tema.
 

4. klasse: Udsmyk et vindue i Lundtofte Sognegård

To gange om året indbydes en 4. klasse på Lundtofte skole, Kongevejens skole eller Trongaardsskolen til at udsmykke gavlvinduet (ca. 150*150 cm) i sognegården.

Motivet kan være mange, fx en højtid, et livstema, en lignelse eller en salme. Klassen får et grundigt oplæg til temaet af en præst eller kirketjeneren.

Derefter arbejder klassen på skolen med billedet, der består af ni acrylplader, og der afsluttes med en fernisering i sognegården, hvor forældre og søskende også er velkomne.

I skoleåret 18/19 vil de to perioder være enten

- aug-nov 2018

- jan-marts 2019

- maj-juni 2019

Send mail til kontaktperson


2. klasse: Påskekufferten

En mystisk kuffert dukker op i klassen ... Dagen efter modtager klassen en invitation til at komme over i kirken, hvor alt det, der er i kufferten, får mening og bliver fortalt og forklaret.

Påskekufferten indeholder en lang række rekvisitter, som direkte eller symbolsk henviser til den kristne påskefortælling fra palmesøndag til påskedag. 

Hver ting i kufferten er forbundet med en fortælling og en lille leg, øvelse eller opgave, - og med en ledetråd til det næste sted i og omkring kirken, hvor fortællingen fortsætter indtil den sidste genstand tydes. Det er påskedag, som også er den sidste og afgørende brik i et tilhørende puslespil.

Undervisningen kan fortsættes på skolen med en række opgaver, der uddyber elevernes faglige viden om og forståelse af den kristne påske.

 • Én klasse ad gangen.
 • Undervisningen varer 2 lektioner med en pause og forfriskning midtvejs.
 • Gennemføres i ugerne op til påske.

Send mail til kontaktperson

6. klasse: Død, begravelse og livshåb

Kom på besøg i kirken og oplev, hvordan en begravelse/bisættelse foregår.

Sammen med en præst og en kirketjener vil der være plads til de store spørgsmål omkring afsked, død, tab, sorg og glæden ved det, man har haft sammen med den, man har mistet, og håbet om, at vi efterlevende kan leve videre, mens den døde har fået fred.

Det er emner, som eleverne selv tumler med, men som de ikke er vant til at sætte ord på. Indholdet i besøget vil bl.a. være:

 • Konkret gennemgang af ritualet ved en bisættelse/begravelse i kirken. Hvad sker der? Hvordan foregår det?
 • Eksempler på musik ved en bisættelse/begravelse og ligeledes eksempler på salmer som: ”Se, nu stiger solen”, ”Altid frejdig, når du går” og ”Du, som har tændt millioner af stjerner”.
 • Information om alt det praktiske omkring en bisættelse/begravelse.
 • Elevernes egne oplevelser og spørgsmål om død, sorg og begravelse.
 • Evt. en kirkegårdsvandring på Lundtofte Kirkegård, hvor de forskellige gravsteder ses og forklares, og symbolik drøftes.  

Planlægning:

 • Varighed: Besøget inklusiv kirkegårdsvandring tager 1½ time.
 • Tidspunkt: Besøget kan foregå i følgende måneder: november, januar, februar og marts.
 • Kontakt: Sognepræst Mette Enevold på men@km.dk eller 4587 8582, så planlægger vi i fællesskab jeres besøg.  

Vi glæder os til at se jer! De bedste hilsener

sognepræst Mette Enevold og kirketjener Rie Pock-Steen

Kontakt til Lundtofte kirke


8. - 9. klasse: Frihed

Begrebet frihed er både essentielt for vores forståelse af, hvad det vil sige at være et menneske, men er også et meget vidt begreb. Hvordan forstår vi frihed? Hvad er vi fri til? Og hvad er vi fri for?  I år markerer vi 70-året for Danmarks befrielse. Det sker i forbindelse med Auschwitz-dagen den 27. januar 2015, hvortil de folkekirkelige skoletjenester har udarbejdet et elevoplæg til at filosofere over begrebet frihed.

Udgangspunktet i elevernes indledende arbejde er en række øjenvidneberetninger fra bl.a. koncentrationslejre. Efterfølgende præsenteres eleverne for forskellige idehistoriske og teologiske synspunkter på frihedsbegrebet, som sætter dem i stand til ud fra samtalekort at reflektere over, hvad frihed betyder for dem?

Som afslutning på projektet FRIHED for Folkekirkens Skoletjeneste inviteres eleverne på besøg i kirken, hvor de kommer til at arbejde med frihedsbegrebet. Kristendommens syn på frihed – at mennesket på én gang er bundet og frit – bliver omdrejningspunktet for besøget. 

Send mail til kontaktperson   

Hvis du ikke har tilmeldt din klasse til projektet fra Folkekirkens Skoletjeneste, kan du gøre det her

Tilmeld din klasse til projektet