Den åbne skole i Christianskirken, Kgs. Lyngby

1. - 2. klasse: På opdagelse i Christianskirken

Besøget i kirken har til formål at give eleverne en grundlæggende forståelse af, hvad en kirke er, indeholder og bruges til. Klassen kommer med på en rundtur og oplever kirken. Der synges 1-2 morgensalmer

 • Én klasse ad gangen.
 • Varighed ca. 50 minutter. 
 • Bedst torsdag og fredag formiddag

Send mail om klassebesøg


2. klasse: Påskekufferten

En mystisk kuffert dukker op i klassen ... Dagen efter modtager klassen en invitation til at komme over i kirken, hvor alt det, der er i kufferten, får mening og bliver fortalt og forklaret.

Påskekufferten indeholder en lang række rekvisitter, som direkte eller symbolsk henviser til den kristne påskefortælling fra palmesøndag til påskedag. 

Hver ting i kufferten er forbundet med en fortælling og en lille leg, øvelse eller opgave, - og med en ledetråd til det næste sted i og omkring kirken, hvor fortællingen fortsætter indtil den sidste genstand tydes. Det er påskedag, som også er den sidste og afgørende brik i et tilhørende puslespil.

Undervisningen kan fortsættes på skolen med en række opgaver, der uddyber elevernes faglige viden om og forståelse af den kristne påske.

 • Én klasse ad gangen.
 • Undervisningen varer 2 lektioner med en pause og forfriskning midtvejs.
 • Gennemføres i ugerne op til påske.

Send mail om klassebesøg


0. - 3. klasse: Påskens begivenheder i børnehøjde

Christianskirken tilbyder børn i indskolingen mulighed for at få en visuel oplevelse af de begivenheder, som danner baggrund for påskefejringen. I seks små dukketableauer kan børnene opleve påskedagenes hændelser dag for dag fra indtoget i Jerusalem til nadveren, korsfæstelsen og opstandelsen. Bag hver scene gemmer sig en spændende og dramatisk fortælling, der folder sig ud i et sprog, som børnene kan forstå.

 Tableauerne er opstillet i Christianskirken før og efter påske. For aftale om besøg kontakt Catherine Murphy på tlf. 45 20 13 93 eller send en mail.

Send mail til Catherine Murphy

3. - 4. klasse: Et møde med den danske salme

Vores oplæg er, at en hel  årgang, mindst 3 klasser, synger fem salmer ud fra et tema, som vi fælles beslutter.  Klasserne opfordres også til at digte ét nyt vers til en af de valgte salmer, som sendes til kirkes i forvejen, så den kan synges fælles i kirken.

Salmer er obligatorisk stof i dansk, kristendomskundskab og musik.

Kontakt Christianskirkens organist Miriam Widmann:

Send mail til kontaktperson

    

4. -5. klasse: Martin - den modige munk      

Du har som lærer mulighed for at give dine elever en præcis, festlig og illustrativ formidling af historien om hovedpersonen bag et af Europas og Danmarkshistoriens største vendepunkter: Reformationen. Læreren modtager desuden et lille undervisningsmateriale over dramatiseringen i kirken af Luthers liv, samt andet relevant materiale. 

 • 45 minutters drama over historien om Martin Luthers liv ved Skuespiller Anne-Maria Pock Steen og lokale medvirkende, gerne en lærer fra deltagende skole, idet medvirken ikke kræver forberedelse
 • 100 elever er et passende antal. Man kan således ikke tilmelde én klasse, men typisk en hel årgang

Send mail og tilmeld skolens klasser 


5. - 6. klasse: Mindet om det gode forbillede

Allehelgen er det tidspunkt på året, hvor vi mindes de, der er døde og især de, der har haft en særlig betydning i vores liv, særligt i familien og nære venner. Enkelte er endog vore forbilleder, eller forbilleder, vi har hørt om. Allehelgen handler også om det gode forbillede, som vi gerne vil mindes og som vi måske gerne vil ære ved at fortælle andre om. At savne det gode forbillede hører med til det naturlige menneskeliv. 

Undervisningsbesøget sætter fokus på fortællingerne om de betydningsfulde personer, som ikke er her mere. Hver enkelt elev opfordres til at fortælle lidt om én person og tænde sit eget lys til ære for den afdøde. Klassen kan deles i 2-3 grupper.

Forud for besøget har klassen arbejdet med at kortlægge den enkelte elevs slægt: forældre/papforældre, bedsteforældre og oldeforældre, hvoraf mange naturligvis er døde. Eleven har bl.a. søgt oplysninger gennem samtaler med forældre og bedsteforældre.

 • Én klasse ad gangen
 • 75 minutter
 • Kan gennemføres hele året, men tiden omkring alle helgen (1.sø. i  nov.) er naturligvis særligt velegnet
 • bedst torsdag og fredag formiddag

Send mail om klassebesøg


Kontakt til Christianskirken

Kontaktpersoner

 • Provst Eigil Saxe
 • Sognepræst Eva Borbye Petersen
 • Sognepræst Lisa Tikkanen Pagh
 • Sognepræst Anita Brændsgaard Bennetsen
 • Organist Miriam Widmann
 • Formidlingsmedarbejder Catherine Murphy