Den åbne skole i Bistrup kirke

Indskolingen: På opdagelse i Bistrup kirke

Besøget i kirken har til formål at give eleverne en grundlæggende forståelse af, hvad en kirke er, indeholder og bruges til.

Klassen kommer på en vandring rundt i kirken, og ser og sanser det særlige, fx orgelet, tårnet, alteret mv. - Én klasse ad gangen.

 • september - november
 • muligt tirsdag og onsdag mellem 8.15 og 10.00

Send mail om besøg


2. klasse: Påskekufferten

En mystisk kuffert dukker op i klassen ... Dagen efter modtager klassen en invitation til at komme over i kirken, hvor alt det, der er i kufferten, får mening og bliver fortalt og forklaret.

Påskekufferten indeholder en lang række rekvisitter, som direkte eller symbolsk henviser til den kristne påskefortælling fra palmesøndag til påskedag. 

Hver ting i kufferten er forbundet med en fortælling og en lille leg, øvelse eller opgave, - og med en ledetråd til det næste sted i og omkring kirken, hvor fortællingen fortsætter indtil den sidste genstand tydes. Det er påskedag, som også er den sidste og afgørende brik i et tilhørende puslespil.

Kirkens organist vil desuden gerne spille og synge de til elevmaterialet to hørende samler sammen med eleverne.

Undervisningen kan fortsættes på skolen med en række opgaver, der uddyber elevernes faglige viden om og forståelse af den kristne påske.

 • Én klasse ad gangen.
 • Undervisningen varer 2 lektioner med en pause og forfriskning midtvejs.
 • Gennemføres i ugerne op til påske.  

DET IDEELLE FAGLIGE FORLØB SER SÅLEDES UD:

 • Tilmeld dig projektet i god tid til skoletjenesten i juni eller august
 • Klassen modtager den mystiske påskekuffert ca 5 uger før påske, dvs i uge 11
 • Klassen begynder projekter ved at besøge Bistrup kirke i uge 12 og får påskens vigtigste fortællinger fortalt og dramatiseret gennem afsløringen af påskekuffertens indhold.
 • Klassen overværer børnekorets påskemusical i Bistrup kirke torsdag den 11. april.
 • I samme uge 15 udstilles klassens kunstværker som afslutning på projektet, hvis denne del af projektet også er valgt

Kontakt Bistrup kirke >>


0. - 4. klasse: Børnekorets påskemusical

Påskemusical opføres af Bistrup Kirkes Børnekor. Kor, soli og meget flotte sange.

Dramaet  udspiller sig  fra Palmesøndag til Påskedag, og viser , hvad hver enkelt dag i påsken står for.

Sange og drama understreger alle de følelser, som spænder vidt,  fra Jesus kommer ridende til byen til han bliver dømt til døden – og endelig genopstår. 

Musicalen opføres på dette tidspunk:

 • Torsdag den 2. april 2020:
  • 9.30 børnehaver og dagplejere
  • 10.30 indskolingsklasser

Tilmeld din klasse  

0. - 3. klasse: Børnekorets krybbemusical

Julefortællingen opføres som musical af Bistrup Kirkes børnekor og årets mini-konfirmander.

Engle og  hyrder i massevis, de tre vismænd, en kamel , en særlig stjerne og selvfølgelig Maria , Josef og det lille Jesusbarn er på scenen.

I samspil med  iørefaldende sange, farverige dragter og overraskende rekvisitter  danner det rammen om julens budskab.

Musicalen opføres på dette tidspunkt:

 • Torsdag den 5. december 2019:
  • 9.30 børnehaver og dagplejere
  • 10.30 indskolingsklasser
  • 11.30 indskolingsklasser

Tilmeld din klasse

4. - 7. klasse: Farver i folkekirken

Undervisningsbesøget har fokus på farvernes betydninger og farvernes brug i folkekirken i løbet af kirkeåret.

Præsten vil være klædt i fire forskellige messehagler, og derudfra forklare farvens symbol, dets betydning og dets brug i løbet af kirkeåret.

Desuden får eleverne vist et eksempel på et ikon-maleri og forklaret dets farvesymbolik.

 • Kan gennemføres hele året, dog ikke december, april og maj
 • Bedst onsdag 8.15 - 10 og torsdag 12-15

Send mail om besøg 


5. - 6. klasse: Når vi mindes

I skolen

Undervisningsbesøget knytter an ved den enkelte elevs kortlægning af sin slægt og familierelationer tre generationer bagud,- til oldeforældre. Her vil mange elever have brug for at spørge sine forældre og bedsteforældre.

I kirken

Hver elev skal medbringe en fortælling om en afdød (max 5 minutter) - som udgangspunkt - én i familien, som man gerne vil mindes for noget godt og måske endda for noget forbilledligt. Man må gerne tage en tegning, et foto eller en rekvisit med.

Klassen deles i tre hold a ca. 8 elever og hver gruppe fortæller til hinanden. Derefter kan man i kirken tænde et lys til minde og ære for den, man fortalte om.

Præsten vil desuden fortælle lidt om, hvordan man i kirken mindes de døde ved Allehelgen.

På kirkegården

Klassen kan til sidst besøge den lokale kirkegård, hvor hver elev har sit eget ark med. Der kan også søges efter symboler på kirkegården, og disse kan fx tages som fotos og efterbehandles på klassen.

 • september og oktober er velegnede måneder for besøget

Kontakt Bistrup kirke om undervisingsbesøg >>

Materiale, som læreren kan downloade til arbejdet i klassen og på kirkegården

Kontakt til Bistrup kirke

Kontakt kirkens præster

 • Sognepræst Charlotte Nørballe,  45 82 16 70
 • Send mail
 • Sognepræst Søren Storvad,   45 81 08 88
 • Send mail

 • Sognepræst Linea Lund Bisgaard, 27 84 48 49
 • Send mail

Kontakt kirkens organist


2. klasse: Sorg og livsmod - kirkebesøg

I kirken vil præsten præsentere eleverne for to bibelhistorier om sorg, trøst og håb: Den barmhjertige samaritaner og historien om kvinderne og den tomme grav. Herefter vil præsten tale med eleverne om, hvad de har prøvet at miste, og hvordan de blev trøstet og fik håb. Derudover vil præsten fortælle om de kristnes tro på evigt liv.

Det kan være en fordel at medbringe skriveunderlag, hvis skolen er i besiddelse af sådanne.

Tilbage i klassen samles der op på kirkebesøget ved at lave et eller flere blade til ord-blomsten.

Send mail om kirkebesøg

9. klasse: Etiske dilemmaer og tunge livsspørgsmål

Undervisningsbesøget forudsætter, at en klasse i forlængelse af et undervisningstema har formuleret to vanskelige spørgsmål, fx et etisk dilemma eller et grundlæggende tilværelsesspørgsmål, som præsten/teologen skal uddybe med en teologisk vinkel.

Hvordan tænker en præst på baggrund af sine kristne og teologiske grundsynspunkter?

Send mail med de to spørgsmål og foreslå et velegnet tidspunkt.

Send mail med forespørgsel om besøg