Den åbne skole i Birkerød kirke

2. klasse: Påskekufferten

Påskekufferten er en mystisk kuffert med en lang række rekvisitter, som direkte eller symbolsk henviser til den kristne påskefortælling fra palmesøndag til påskedag. 

Hver ting i kufferten er forbundet med en fortælling og en lille leg, øvelse eller opgave, - og med en ledetråd til det næste sted i og omkring kirken, hvor fortællingen fortsætter indtil den sidste genstand tydes. Det er påskedag, som også er den sidste og afgørende brik i et  stort tilhørende puslespil, som eleverne skal samle, og derved se påsken visualiseret som en helhed.

Undervisningen kan fortsættes på skolen med en række opgaver, der uddyber elevernes faglige viden om og forståelse af den kristne påske.

 • Én klasse ad gangen.
 • Undervisningen i kirken varer 2 lektioner med en pause og forfriskning midtvejs.
 • Gennemføres i ugerne op til påske.

1:

Læreren kontakter kirken og spørger om at komme på undervisningsbesøg ved at sende en mail til præsten på nedenstående link. Så aftaler I selv det konkrete tidspunkt.:

Send mail til præsten

2:

Hvis læreren ønsker at fortsætte påskeprojektet i klassen, skal læreren via nedenstående link tilmelde sig til Folkekirkens Skoletjeneste. Så bringer vi materialerne ud på skolen. Tilmeld i god tid inden påske.

Tilmeld materialer til påskekufferten

Materialet består af en lærervejledning og et elevhæfte med opgaver til hver elev. Tidsforbruget vil være 4-8 lektioner, især afhængig af, om klassen arbejder med billedkunstdelen i den afsluttende fase. Materialet er især danskfagligt med læsetræning, samt kristendomsfaglig om den kristne påske, samt nogle små dramatiseringer og en mulig afslutning i billedkunst.

En mystisk kuffert dukker op i klassen ... Dagen efter modtager klassen en invitation til at komme over i kirken, hvor alt det, der er i kufferten, får mening og bliver fortalt og forklaret.

Påskekufferten indeholder en lang række rekvisitter, som direkte eller symbolsk henviser til den kristne påskefortælling fra palmesøndag til påskedag. 

Hver ting i kufferten er forbundet med en fortælling og en lille leg, øvelse eller opgave, - og med en ledetråd til det næste sted i og omkring kirken, hvor fortællingen fortsætter indtil den sidste genstand tydes. Det er påskedag, som også er den sidste og afgørende brik i et tilhørende puslespil.

Undervisningen kan fortsættes på skolen med en række opgaver, der uddyber elevernes faglige viden om og forståelse af den kristne påske.

 • Én klasse ad gangen.
 • Undervisningen varer 2 lektioner med en pause og forfriskning midtvejs.
 • Gennemføres i ugerne op til påske.

Tilmeld din klasse til projektet


1. - 2. klasse: På opdagelse i Birkerød kirke

Undervisningsbesøget vil give eleverne en første oplevelse af kirken, dens brug, bygning, inventar og mennesker. Med vægt på at sanse alt det anderledes.

 • 1-2 lektioner
 • bedst september til november

Send mail til kirken og spørg om et klassebesøg:

Send mail >>>

Se ideoplæg til kirkebesøget:


6. klasse: Døden og Alle Helgen

Undervisningsbesøget indeholder en gennemgang af folkekirkens liturgi forbindelse med døden. Der synges to væsentlige salmer, som ofte synges ved begravelser og bisættelser, og eleverne kommer med på en kort vandring på Birkerød kirkegård, hvor symbolerne er i fokus, hvorefter eleverne selv tager billeder af symbolerne med deres smartphone og arbejder med opgaver ud fra kirkegården, elevens egen slægt og det almene savn.

Der udleveres et lille materiale med opgaver til fordybelse, en symbolliste, folkekirkens begravelses-liturgi og et oplæg til, at den enkelte elev kan kortlægge sin familie og slægt tilbage til oldeforældrene.

 • varighed 75 minutter
 • oktober-november, maj-juni

Send mail om klassebesøg

 

Kontakt til Birkerød kirke

Sognepræster ved Birkerød kirke

 • Christian Rubech Hartmeyer-Dinesen
 • Inger Merete Hansen
 • Rikke Bjerregaard Bertelsen


3. - 7. klasse: Symboler og fortællinger i Birkerød kirke

Kalkmalerierne i Birkerød Kirke er omkring 700 år gamle. Der malet nogle få og vigtige scener fra Bibelen. Motiverne og historierne kender vi, men der er alligevel noget fremmedartet. For scener fra Bibelen blev fortalt på en anden måde dengang, end vi ville gøre det i dag. På den måde kan kalkmalerierne hjælpe os til at lære noget om, hvordan folk for 700 år siden levede og opfattede verden.

Kan vi forstå lidt mere om dem, så kan vi måske også bedre se os selv lidt udefra, og blive klogere på os selv.

Det handler fx om at spise sammen, at være i familie,  at være en del af et fællesskab, at blive lukket ude og blive lukket ind igen.

 Send mail om klassebesøg