Nyheder til skoleåret 16/17


5. - 6. klasse: Re.formation - teser, tro og tvivl

Re:formation – teser, tro og tvivl er et landsdækkende undervisningsprojekt om reformationen til 5. og 6. klassetrin, der udbydes af Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester i efteråret 2017. Anledningen er reformationsjubilæet – 500-året for Martin Luthers opslag af de berømte 95 teser, som satte reformationen i gang.  

Projektet er tværfagligt mellem kristendomskundskab, historie og dansk og tager udgangspunkt i forenklede fælles mål for disse fag.  

Undervisningsoplægget er tilrettelagt i fem faglige temaer, der introducerer både reformationens forudsætninger, indhold og konsekvenser for eleverne: 

 • · Verden i 1500-tallet
 • · Martin Luther og Bibelen
 • · Bogtrykkerkunsten
 • · Reformationen i Danmark
 • · Fællessang  

Tilmeldte klasser modtager:

 • Tilbud om lærerkursus med skuespiller Jesper La Cour Andersen og ph.d., højskolelærer Christian Hjortkjær
 • Lærervejledning med undervisningsoplæg med faglig og pædagogisk vejledning
 • Re:minder – lille bog til eleverne med opgaver og fakta om reformationen
 • Adgang til hjemmeside med projektmateriale med bl.a.:
 • 5 tegnefilm om projektets 5 temaer
 • Nyskrevet rap af Per Vers med en nyfortolkning af to Luthersalmer
 • Manus til et fortællespil over Martin Luthers dramatiske liv 
 • Plakater med myldrebillede til hver af de fem temaer/tegnefilm

Tilmeld din klasse

 

4. klasse:

Luthers liv på 30 minutter - TEATER I DEN LOKALE FOLKEKIRKE


En stor del af de lokale folkekirker i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal indbyder i efteråret 2017 de lokale grundskolers 3. og 4. klasser til en undervisningsoplevelse, der i børnehøjde forklarer årsdagen til fejringen af 500 året for reformationens begyndelse. 

Du har som lærer mulighed for at give dine elever en præcis, festlig og illustrativ formidling af historien om hovedpersonen bag et af Europas og Danmarkshistoriens største vendepunkter: Reformationen. Læreren modtager desuden et lille undervisningsmateriale over dramatiseringen i kirken af Luthers liv, samt andet relevant materiale. 

 • · 30 minutters drama over historien om Martin Luthers liv ved Skuespiller Anne-Maria Pock Steen og lokale medvirkende
 • · Flag med Lutherrosens symbolik
 • · Luthers nye salmer
 • · Forfriskning med reformationsbolle

Arrangementerne afvikles om formiddagen i ugerne 38, 39, 40, 46, 47, 48 i disse lokale folkekirker: 

 • Bistrup kirke
 • Christianskirken
 • Holte kirke
 • Lyngby kirke
 • Sorgenfri kirke
 • Taarbæk kirke
 • Vedbæk kirke
 • Virum kirke     

Tilmeld skolens 4. (og 3. klasser) >>>          

                                

4. - 5. klasse: Tyd en tegning og tegn en fortælling

- tegn dig til et overblik over Bibelens opbygning og genrer

I projektet skal eleverne arbejde kreativt med fortolkningen af centrale bibelske fortællinger. Inspireret af illustrationer skal eleverne selv skabe små tegneserier. Gennem fortolkningen af de bibelske fortællinger, vil eleverne gennem projektet få viden om Bibelens opbygning, genrer og forholdet mellem Det Nye og Det Gamle Testamente. Afslutningsvis skal eleverne samle deres viden og producere et moderne visuelt udtryk af temaet fra en udvalgt fortælling. Udtrykket skal være tro mod fortællingens oprindelige genre. 

Et antal klasser vil kunne få en workshop som indledning til projektet med tegner og illustrator, Jakob Kramer Hero. Se nedenfor. Projektet indeholder:

 • Undervisningsvejledning til læreren inkl. elevopgaver
 • Elevhæfte med tegneserieopslag og baggrundsviden.
 • Fag: Kristendomskundskab/billedkunst/dansk
 • Periode: Februar - maj
 • Omfang: 8-14 lektioner 

Tilmeld din klasse >>>

4. - 6. klasse: Bibelens personer

Bibelske fortællinger er et af de centrale kompetenceområder for faget kristendomskundskab. I projektet Bibelens personer bliver eleverne på en sjov og engagerende måde introduceret for 40 centrale bibelske personer og til de fortællinger, der knytter sig til dem. 

Eleverne præsenteres i første omgang for de bibelske personer gennem kortspillet ”Profetkort”.  

 • Fag: Kristendomskundskab.
 • Klassetrin: 4.-6. klasse.
 • Projektperiode: november til juni
 • Antal lektioner: 4-8  

Tilmeldte lærere modtager: 

 • undervisningsoplæg med lærervejledning og baggrundsstof.
 • 6 sæt Profetkort: Kortene beskriver de bibelske personers karakteristika, og eleverne dyster med de bibelske personer i kategorierne: tro, bibelscore, alder og berømmelse. (kun et klassesæt med kortspil pr. skole)

3-4 elever spiller sammen med et sæt kort. Herefter arbejder klassen videre med udvalgte personer og med de fortællinger, som især har fanget elevernes nysgerrighed.

Tilmeld din klasse >>> 

Workshop

4. - 6. klasse: Morgen- og aftensalmer med strejf af gospel

Gospelinstruktør Lars Jochimsen med band har gennem flere år afviklet workshops over salmer i musikalsk børnehøjde på skolerne i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal. 

Til det kommende skoleår er konceptet justeret lidt. To salmer er udgået og to andre er kommet til. 

”Morgen– og aftensalmer” tilbydes skolerne tilpasset tre aldersgrupper: 1. - 2. klasse, 3. - 5. klasse, 6. klasse. Et arrangement er består normalt af 2 hold. Skolen kan frit vælge, hvilke af de tre klassekategorier, sal skal være Hold 1 og Hold 2.

Stedet er normalt den lokale folkekirke, men kan også være et egnet lokale på skolen. 

Som udgangspunkt er organiseringen følgende: 

Hold 1: 8.30 - 9.20         Hold 2: 10.00 - 10.50 

Et hold skal normalt bestå af mindst 4 klasser, evt. kan to skoler dele og tilmelde 4 klasser hver. 

Projektet løfter den obligatoriske undervisning i salmer og giver en levende fællesskabsoplevelse med sangglæde, kropslighed, poesi og solistoptræden.

Se trailer:

Koncepter er differentieret således til mellemtrinnet:

2. - 4. klasse:            

Workshop/salmekoncert med rytmisk inspiration og med elever som solister. Salmeteksterne synges via projektor. 

De fem salmers melodier er kendt og øvede på skolen på                 forhånd . Ligeledes gerne flere af de tostemmige vamps, der følger hver salme. Solister har forberedt enkeltvers. Elever, der behersker et soloinstrument er velkommen til at spille et solovers med bandet. Materiale til salmerne med tegninger af de fem salmer til 2. og 3. kl.

5. - 6. klasse:

 Workshop, salmer og gospel. Eleverne øver tre salmer på forhånd, gerne med vamps. Desuden synges/læres tre gospelsange. En til tre elever er velkommen til at lære ”O, happy day” (fra Utube) og synge solo til den.  

Krav til skolen:

Der skal arrangeres et formøde mindst 5 uger før arrangementet med mindst én koordinerende musiklærer og gerne én dansk/krist.lærer. Her træffes alle praktiske aftaler, og lærerne modtager umiddelbart efter materialer til uddeling/kopiering. Herunder CD’ere med musikken med og uden sang, samt arrangementer. 

Salmerne er: Nu vågne alle Guds fugle små, Morgenstund har guld i mund, Lysets engel går med glans, I østen stiger solen op, Fred hviler over land og by.

Tilmelding normalt senest 1.9

Download materialer, tekster og noder

Ansøg om workshop


Helgi Daner. 5. - 6. klasse

 • Fag:  Dansk, kristendomskundskab og historie
 • Omfang:  15 timer
 • Projektperiode: Hele skoleåret

Forfatteren Josefine Ottesens seneste historiske roman Helgi Daner er inspireret af sagnet om Holger Danske.  

Eleverne skal med afsæt i Helgi Daners spændende fortælling arbejde med centrale temaer og begreber, der afspejler historien og menneskene i tiden omkring kristendommens indførelse i Danmark.  

Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester har i samarbejde med Josefine Ottesen udarbejdet en forkortet udgave af romanen på knap 100 sider, og tilmeldte klasser modtager et klassesæt af fortællingen. Arbejdet med bogen foregår ved at dele elevernes læsning op i otte afsnit. Efter hvert afsnit holdes et “break”, hvor der arbejdes med forskellige faglige temaer. Der arbejdes skiftevis med meddigtning ud fra en rollespilsmetode og med mere klassiske aktiviteter. Temaer fra både dansk, kristendomskundskab og historie indgår i arbejdet.  

Efter arbejdet med romanen sættes der særligt fokus på kristendommens indførelse i Danmark. 

Tilmeld din klasse >>>Workshop

4. klassetrin: Fra slaveri til gospelmusik

Tina Robinson indfører eleverne i gospelmusikkens rødder tilbage i USAs historie. Hun laver små øvelser med krop, rytme og lyd, og synger indimellem eksempler på den afrikanske inspiration til den europæiske musik. Tina Robinson synger sammen med to øvrige sangere/musikere.

Workshoppen er en relevant forlængelse af et historisk forløb om slaveriet i Amerika. - Eller en del af et forløb i musik i forbindelse med forståelse af den rytmisk-kropslige musik, evt. i kombination med kristendomskundskab, hvor der kan arbejdes med de to forskellige religiøse udtryksformer: salmer og gospelmusik.  

3. og evt. 5. klassetrin vil også kunne deltage, når en skole skal samle et passende elevantal.

 • Antal: Mindstekrav 3 klasser (max. 6 klasser)
 • Fag: Musik, historie, kristendomskundskab
 • Sted: Normalt i den lokale folkekirke
 • Krav til skolen: En musikærer som kontaktperson 

Det forventes, at eleverne er så godt kendt med følgende sange/spirituals, at de kan synge det første vers udenad, idet sangene indgår i workshoppen og der arbejdes med dem musikalsk.

 •  Swing low, sweet chariot
 •  Go down Moses
 •  Oh, when the saints

Ansøg om workshop

Se detaljeret indhold af workshop og download sangblad med de tre vers, som eleverne skal kunne synge udenad: