Virum kirke

Indskolingen: På opdagelse i Virum kirke

Besøget i kirken har til formål at give eleverne en grundlæggende forståelse af, hvad en kirke er, indeholder og bruges til. Klassen kommer på en rundtur og oplever tårnet, orgelet, alteret, kirkens smukke vinduer  mv.

 • Én klasse ad gangen.
 • Varighed ca. 60 minutter. 
 • Onsdag og fredag formiddag
 • Bedst september, oktober og juni

Send mail med  forespørgsel om undervisningsbesøg. Foreslå et par egnede tider.

Send mail om besøg

Indskolingen: LYDSPOR

Undervisningsbesøget er første fase af undervisningsprojektet "Leg med lyd i bibelske fortællinger". I kirken skal eleverne i indskolingen udforske, hvordan orgelmusik kan udtrykke følelser og stemninger på en anden måde end det talte sprog.

I klassen arbejder eleverne videre på deres egen IT-platform og sampler deres egen lydfortælling med stumper af orgelmusik og reallyde. Desuden indgår en animationsfilm, der tematiserer arbejdet med centrale tilværelsesspørgsmål.

 • én klasse ad gangen
 • sept - februar, maj-juni
 • formiddag

Send mail med  forespørgsel om undervisningsbesøg. Foreslå et par egnede tider.

Tilmelding til projektet fra Folkekirkens Skoletjeneste er en forudsætning for undervisningsbesøget. Hvis du ikke har tilmeldt din klasse til projektet fra Folkekirkens Skoletjeneste endnu, kan du gøre det her:

Tilmeld din klasse til projektet    

2. - 3. klasse: "Sorrig og glæde" 

Orlakarla er på arbejde og kender hver krog i kirken. Som turboguide fortæller hun om livet i kirken, rummets funktioner og om kunstens og musikkens kraft assisteret af orglets mange forskellige udtryk, såvel sorg som glæde!

Undervisningsbesøget begynder med teaterforestillingen "Sorrig og glæde"på 35 minutter. Derefter en pause med en forfriskning. Herefter synger synges 1-2 samler og præsten viser og forklarer nogle af kirkens symboler, særligt kirkeårets gang og kirkens farvesymbolik.

 • Tid: bedst formiddag 8.45 - 10.00
 • Periode: september - november 2017
 • Antal: 65 - 125 elever. Skolen tilmelder klasserne samlet

Send mail om teaterbesøg


3. - 4. klasse: 500-års Reformationsfejring

      1517 - 2017

Du har som lærer mulighed for at give dine elever en præcis, festlig og illustrativ formidling af historien om hovedpersonen bag et af Europas og Danmarkshistoriens største vendepunkter: Reformationen. Læreren modtager desuden et lille undervisningsmateriale over dramatiseringen i kirken af Luthers liv, samt andet relevant materiale. 

Forløbet varer ca. 60 minutter:

 • 30 minutters drama over historien om Martin Luthers liv ved Skuespiller Anne-Maria Pock Steen og lokale medvirkende
 • Flag med Lutherrosens symbolik
 • Luthers nye salmer
 • Forfriskning med reformationsbolle

Arrangementerne afvikles om formiddagen i ugerne 38, 39, 40, 46, 47, 48. Den endelige dato for arrangementet koordineres af folkekirkens skolejeneste.

Du kan tilmelde skolens 3. og 4. klasser her. Det er normalt en forudsætning at alle klasser deltager i arrangementet.

Send mail og tilmeld skolens klasser

 

5. - 6. klasse: Påskevandring

Klassen kommer på en vandring i og omkring Virum kirke og oplever påskens drama gennem fortælling, udklædning og opstillinger:

 • fodvaskningen
 • indtoget i Jerusalem
 • nadversalen
 • Getsemane have og tilfangetagelsen
 • Pilatus´domfældelse af Jesus
 • Peters fornægtelse
 • Golgata
 • den tomme grav

Påskevandringen varer ca. 45 minutter og gennemføres på følgende tidspunk forår 2018:

Torsdag den 15. marts 2018

Send mail og angiv mulige tidspunkter, klasse og elevantal. Derefter modtager du endeligt tidspunkt pr. mail.

Send mail om påskevandring


Kontakt til Virum kirke

Virum kirkes præster

 • Sognepræst Elisabeth Siemen
 • Sognepræst Inge  Nelson
 • Sognepræst Kristian Tvilling

6. klasse: Koncert med instrumenternes dronning

Virum kirkes organist, Knud Rasmussen, vil spille orgelstykker i vidt forskellige stilarter. Undervisningsbesøget et knytter til skolernes musikundervisning i stilarter.

 • renæssance
 • barok
 • romantik
 • modernisme
 • jazz

Tilbuddet gælder for Virum skoles og Fuglsanggaardskolens 6. klasser.

Tilmeld din klasse til kirkens organist

9. klasse: Etiske dilemmaer og teologiske hovedbrud

Undervisningsbesøget forudsætter, at en klasse i forlængelse af et undervisningstema har formuleret to vanskelige spørgsmål, fx et etisk dilemma eller et grundlæggende tilværelsesspørgsmål, som præsten/teologen skal uddybe med en teologisk vinkel.

Send mail med de to spørgsmål og foreslå velegnet tidspunkt.

Send mail med spørgsmål til én af præsterne