Vedbæk kirke

Indskolingen: På skattejagt i Vedbæk kirke

Besøget i kirken har til formål at give eleverne en grundlæggende forståelse af, hvad en kirke er, indeholder og bruges til. Hvad er kirkens skatte?

Eleverne kommer rundt i kirken og oplever, hvad kirken er som rum, lyd, lys og særlige genstande.

Èn klasse af gangen. Varighed ca. 60 minutter. Bedst september og oktober - tirsdag, onsdag eller torsdag formiddag.

2. - 3. klasse (skoleåret 18/19): "Sorrig og glæde" 

Orlakarla er på arbejde og kender hver krog i kirken. Som turboguide fortæller hun om livet i kirken, rummets funktioner og om kunstens og musikkens kraft assisteret af orglets mange forskellige udtryk, såvel sorg som glæde!

Undervisningsbesøget begynder med teaterforestillingen "Sorrig og glæde"på 35 minutter. Derefter en pause med en forfriskning. Herefter synger synges 1-2 samler og præsten viser og forklarer nogle af kirkens symboler, særligt kirkeårets gang og farvesymbolik.

 • Tid: bedst onsdag formiddag 8.45 - 10.00
 • Periode: september - november 2016
 • Antal: 65 - 125 elever 

Send mail om teaterforestilling

2. - 3. klasse (skoleåret 18/19): "Påskevandring"

En klasse ad gangen skal på en vandring i haven omkring kirken, i sognegården og i kirken. Vandringen indeholder 6 stationer

Gennem dette undervisningsbesøg får eleverne en dyb forståelse af påskens væsentligste fortællinger. De kommer selv med på en levende vandring og oplever:

 • Fodvaskningen
 • Palmesøndag
 • Getsemane have
 • Måltidet skærtorsdag
 • Pilatus' borg og forhøret
 • Korset langfredag
 • Den tomme grav påskedag

Vandringen varer ca. 60 minutter og gennemføres i foråret 2017

Dato: oplyses forår 2018

Der skal være tilmeldt mindst 2 klasser fra Vedbæk skole for at arrangementet gennemføres.

Send mail og tilmeld klassen


3. - 4. klasse: 500-års Reformationsfejring

- evt suppleret med 2. og 5. klasse

Du har som lærer mulighed for at give dine elever en præcis, festlig og illustrativ formidling af historien om hovedpersonen bag et af Europas og Danmarkshistoriens største vendepunkter: Reformationen. Læreren modtager desuden et lille undervisningsmateriale over dramatiseringen i kirken af Luthers liv, samt andet relevant materiale. 

Forløbet varer ca. 60 minutter:

 • 30 minutters drama over historien om Martin Luthers liv ved Skuespiller Anne-Maria Pock Steen og lokale medvirkende
 • Flag med Lutherrosens symbolik
 • Luthers nye salmer
 • Forfriskning med reformationsbolle

Arrangementerne afvikles om formiddagen i ugerne 38, 39, 40, 46, 47, 48. Den endelige dato for arrangementet koordineres af folkekirkens skolejeneste.

Du kan tilmelde skolens 3. og 4. klasser her. Det er normalt en forudsætning at alle klasser deltager i arrangementet.

Send mail og tilmeld skolens klasser

 

6. klasse: Døden og kirkegårdens symboler

Med udgangspunkt i materialet "Den sidste have" får eleverne en gennemgang af folkekirkens liturgi forbindelse med døden. Der synges to væsentlige salmer, som ofte synges ved begravelser og bisættelser, og eleverne kommer med på en kort vandring på Vedbæk kirkegård, hvor de mange symboler er i fokus, hvorefter eleverne selv tager billeder af symbolerne med deres smartphone.

Materialet indeholder en symbolliste, folkekirkens begravelses-liturgi og et oplæg til, at den enkelte elev kan kortlægge sin familie og slægt tilbage til oldeforældrene.

Varighed 75 minutter. September og maj/juni

Kontakt til Vedbæk kirke

Telefon til kirkekontoret: 23 30 30 35
Sognepræst Klaus Rosenberg-Larsen
2328 7108   Send mail

Sognepræst Ingrid Halkjær-Lassen
4035 0640   Send mail

Kirkens hjemmeside

Koncert/musical med Vedbæk kirkes børnekor

Kirkens spire- og børnekor (0.-5. klasse) består af elever fra Vedbæk skole. Årets korarbejde afsluttes med koncerter. 

Vedbæk skoles 1. - 3. klasser indbydes til én af koncerterne en hverdag mellem 13-14.

Nærmere oplysninger om dato følger.

Lærere kan tilmelde klasser til forestillingen på følgende mail:

Mail til korleder Birgit Lyngholm